İnsan ve uçurum

İnsan ve uçurum


Her insan kendinin ya uçurumu olur ya da düzlüğü, ferah ve huzuru. Huzur bulması için zorlukları aşarak kendi yolunu bulması arzulanan ve dilenen. İnsan hem kendinin hayır ve iyilik meleği olur hem de şeytanı. İrade kendisinde, karar varma gücüne sahip. İnsan inanç bilinciyle yoğun ise yolunu bulmada ve tercihte zorlanmaz. Bilinç ve irade birbiriyle bağlantılı.  İnsanın asıl olması gereken özelliği iyilik ve güzelliklerle donanması. İnsanın ruhunu kurcalayan, zorlayan, uçuruma sürükleyen şeytan yanı başında durur. Şeytan insan nefsidir, bitip tükenmeyen dünyalıklarıdır, hırsıdır. Bir kapılmayagörsün, ayağı asıl olan yolundan çizgisinden sapar ve sürüklenir. Uçurumuna doğru yol alır. Bundan kurtulmanın elbette yolları var, kendi yoluna yeniden dönebilir. Şeytanını alt edebilir. İnsanın şeytanıyla savaşması, didişmesi belki bir zaman kaybı olabilir ama yolunu sürdürmede kolaylık sağlar. Kendi doğal yolculuğunda olsa, sağına soluna ardına bakamadan yürüse yol alır.

 

Hayat bir yerde kalarak, durarak yaşanmaz. Yol yürünüyorsa bunun elbette ki kimi zorlukları, engelleri olur, olacak da. İnsan her türlü bir engele, yanlışlığa ve sapmaya aday çünkü insanın içinde ya da yanında yöresinde şeytanlar reverans eder.

 

İnsana güç veren ve dayanak olan da insan. Birbirinin eksiklerini, yanlışlarını görme gibi. Kimi insanların gözleri daha açık olur. Bu elbette manevi bir birikim ile olur. Hayat, insanı geleceğe götürürken bir yandan da hazırlar.

 

Sapmalar her insan için olabilen durumlar. Bunlardan korunmanın elbette ki yolları var. İnsan insanın dayanağı olursa bu daha da güç katar.

 

Bir yanlışa düşen ve kapılan insanlar uçuruma doğru sürüklenirlerken onların yanında olmak, onları kurtarmak, düze ya da asıl yola çekmek bir erdem. En düşman olunan bir insanı uçuruma itmek yerine onu kurtarmak insanı hem daha değerli kılar hem de anlamlandırır. Herkes birbirinin uçurumunu görebilir. Kimi zaman insan bunun farkında olmayabilir. “Bana ne, ne belâsı varsa görsün!” denilemez. İnsanı kurtarmak kadar daha değerli ne olabilir. Bir insanın gönlünü kazanmanın yolu gönlünü kazanma ve onun ruh dünyasına güzelliklerle girmedir.

 

Bir Müslüman’ın kendiliğinden olan bir kontrol sistemi var. Kimi durumlar bu gibi insanları doğrudan yoluna koyar. Kendini kontrol edebilirken başkalarını da kontrol edebilme gibi yolları vardır. Peygamberlerin geliş hikmeti de buradadır. Yanlışa düşen insanları kurtarma, yanlışa düşmelerini engelleme, yol gösterme gibi.

 

Her Müslüman, peygamberlerin vârisleridir. Elbette peygamberlik taslamadan kendin haddini ve sınırlarını bilerek yapabilecekleri az ya da çok mutlaka vardır. Yeter ki bir insanın gönlüne dokunuluverilsin.

 

Umutsuzlanacak bir şey yok. İnsan olarak var isek, muhatabımız kendimiz isek, başkasını da bir muhatabımız olarak görebiliriz. İnsan yeryüzüne adım attığından beri şeytan ve şeytanlar var. Her dönemin farklı koşulları ve de ortamı olur. Sapkınlıklar, sapmalar dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. İnsan bu, nerede ne zaman ne olacağı bilinmez.

 

İnsanın içine düşecek olan bir ışık insanın kurtuluşu olabileceği gibi bir karaltı, bir yanlışlık uçurumu da olabilir. Biz salt kendimizden sorumlu değiliz, çünkü biz Müslümanız. Müslüman’ın görevi peygamberler geleneği olan yol kolaylığı sağlama, yol açıcısı olma sorumluluğumuz var.

 

Bizim bir aşk dilimiz var. Bu dil şeytanî olandan uzak. İçimizde yerleşmeye çalışan, oturan, çöreklenen şeytandan kurtuluş onu dışarıda tutma ile olur. Kendisine musallat olan şeytanını yenen, nefsine hâkim olan, çıkar duygularını bastıran kazanan kimselerdirler.

 

Bu yol yorucu olabilir, kimi zaman yıpratır, kimi zaman sonuç alınmayınca umutsuzluğa sürükleyebilir ama asla vazgeçilmeyecek bir bakışı olur Müslüman’ın. Müslümanlar bu anlamda özel bir konumdadırlar. Bilinç dünyaları dünyevi olmaktan çok manevidir.

Google+ WhatsApp