İnsan İnsanın Aynasıdır

İnsan İnsanın Aynasıdır


İnsan İnsanın Aynasıdır

 

 

Beynin elektrik sinyallerinin senkronizasyonu üzerine çalışan Prof. Dr. Morn Cerf birlikte vakit geçiren kişilerin zaman içinde beyin dalgalarının benzerlik göstermeye başladığını söylüyor. Bu benzerlik insani ilişkilerde fertlerin uyumunu sağlıyor. Fakat bu uyumun gerçekleşmesi için kişilerin aynı etkinlikleri takip etmeleri, aynı kitabı okumaları ve aynı tecrübeyi paylaşmaları gerekiyor. Bu durum aynı zamanda kişilerin duygu ve düşüncelerinde de kayda değer benzerliklerin oluşmasını sağlıyor. İnsan beyninde ortaya çıkan elektrik sinyalleri üzerine araştırma yapan Cerf birlikte vakit geçiren fertlerin zamanla birbirlerine uyum sağladığını ifade ediyor ve  “hayatta alınabilecek en doğru kararın, birlikte vakit geçirilecek kişilerin doğru seçilmesi” olduğunu vurguluyor.

Gül ağacının kokusu üzerinde barındığı toprağa siner. Siz o toprağa bastığınız vakit gülün kokusunu alır ve bundan hoşnut olursunuz. Tıpkı bunun gibi hayata olumlu bir pencereden bakabilen fertler bulundukları ortama pozitif enerji yayar ve insanlar üzerinde bir etki uyandırırlar. Fakat kimin kimi taklit edeceği de önemli… Zira İbni Haldun’un “mağlup olan galip olanı taklit eder” gerçeği gündelik hayatta sık sık karşımıza çıkıyor. Bir araya gelen fertler kendilerinden daha güçlü gördükleri kişileri sorgulamadan taklit etmeye başlıyorlar. Bu durum bulaşıcı olan kötülüğün yayılmasına sebebiyet verebiliyor.

Bir İslam büyüğümüz, “Kötü arkadaş zehirli yılandan daha tehlikelidir yılan insanı canından eder kötü arkadaş hem canından hem imanından eder” der. Özellikle genç bireylerle oturup sohbet ettiğinizde, çoğunun arkadaş etkisi ile geri dönülmez hatalara düştüklerini ve hatadan kurtulmakta güçlük çektiklerini görürsünüz.

İyi arkadaş insanı iyiliğe teşvik edendir, kötü arkadaş ise kötülüğü bulaştıran ve teşvik edendir. O nedenle arkadaş seçimi sadece gençler için değil erişkinler için de önemlidir. Nitekim Resulûllah, “Kişi dostunun dini üzeredir” buyurmuştur. Bu ifade sadece mizacına uygun arkadaşlar seçen kişinin durumunu özetlemiyor aynı zamanda onun seçtiği arkadaşın inancını, tutum ve davranışlarını da taklit edebileceğini haber veriyor. Bir kişi doğru bir arkadaşın yardımı ile dünya ve ahiret hayatını kurtarabileceği gibi kötü bir arkadaşın etkisi ile büyük hatalara da düşebilir.

Peki, hata edeni dışlayıp hayatımızdan tecrit mi edeceğiz? Ya da damgalayacak ve hatasını yüzüne mi vuracağız? Elbette hayır… Aksine bu kişiye şefkatle yaklaşıp ona hatadan kurtulması için el uzatacağız. Allah’ın rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğunu hatırlatıp kardeşlik kulvarında bir araya gelebilmek için çaba göstereceğiz. Zira her insanın gönlünde hidayete açılan bir kapı vardır. Allah Resulü bütün yaşamı boyunca bu kapıyı aralayarak insanları İslam’la buluşturmaya çalışmıştır.

 

milli gazete

Google+ WhatsApp