İnanma ve adanma

İnanma ve adanma


İnanma bir kader ve takdirdir. Her insan bulunduğu kültür dairesi içinde var olur. Bu, başlangıçta ailedir, daha sonra çevre ve mahalledir. Bunların kendilerine özgü ruhları var. Aile çevresi ve ortamı özel bir ruha sahiptir. Bulunulan köy mahalle ve kasaba birbirini tamamlayan ve açımlayan genele açılan bir yapı oluşturur. Köylerin, kasabaların ve kentlerin ruhları birbirinden farklıdır.

 

İnanışlar daha çok ailede başlar. Her çocuk gözünü açtığı ve kendini anlamaya, bilmeye ve tanımaya başladığı andan itibaren ruhen beslenir. O artık özünü kavrar, oluş süreci başlar.

 

Bilinç ve sorumluluk belli bir yaştan sonra başlar. O zaman artık yükümlülük sürecine girilmiş olunur. Genel anlamda bir yol üzere olur kişi. Asıl hayat o zaman belirir. İnanç ve geleneğimizde genellikle kız çocuklarda dokuz, erkeklerde on iki yaşına girince kendilerini bulma olarak görülür. Bu da insanın fizyonomik yapısıyla ilgili. Buna ergenlik dönemi de deniyor. Bunlar insanın doğasının oluşum sürecidir.

 

Bir kültür dairesinde olanlar çocuklarını bu ruh ile oluşturmaya bakarlar. Eğitimlerini de buna göre verirler. Her toplumun hakkıdır. Hıristiyan kültüründe doğan çocuğun vaftiz edilmesi, doğru ya da yanlış günahkâr olarak görülmesi de bir inanıştır. Bu ruh dairesinde oluşan bir çocuk yapı olarak ona göre gelişir. Günah psikolojisi insanı yorar. Zamanla acımasızlaştırır. Günah artık onun için kaçınılmaz bir hâl alır. Üstelik bir de şarap ile vaftiz olması, alkolün meşruiyeti yani geçerliliği ruhunda iyice yer eder. Sakınma duygusu olmaz. Bir de sadece öğütlerle avunulması da tatmin edici olmaz. Kesin sınırları olmayan inanışlar başka alanlara sürüklenmesine neden olur.

 

Çocuk arınık bir varlık, günahsızdır. Sorumluluk dönemine ermeden ölen çocuk saf ve temizdir, cennetliktir. Hazreti İbrahim’in arkadaşıdırlar. Onlar kıyamet anına kadar onun himayesindedirler.

 

Ergenlik dönemi aşılınca asıl inanış ve adanma süreci olur. Bir Müslüman’ın inanışı ve adanışı Allah’a onun öğretisine yani Kur’an belirlediğinedir. İnsan gibi yaşama, hakiki bir mümin gibi inanma ve mücadele. Hayatın her aşaması ve süreci budur. İlkeler ve akideler süreci. Doğal bir sakınma dönemi başlar. En küçük bir yanlışı günah ile tartmaya bakar. Bu da onun dikkatini artırır.

 

Doğasındaki bir yaşayış kendi doğasında ve içinde daha esnek bir hayata yöneltir. Kimi zaman kendisiyle olan muziplikleri, şakaları, ciddiyetin sınırlarını biraz da olsa aşmaya götürür. Ama mümkün olduğunca sınırları zorlamamaya bakar. Hakiki inanan insanın ruh durumudur bu.

 

Bir insanın belli bir ömrü var bu dünyada. Hakikat âlemine her insan kendisine biçilmiş, yani rızkının olduğu zaman kadardır.

 

Bir Müslüman’ın asıl amacı hem bu dünyada hem de ötede huzur bulmasıdır. Bu dünyanın nimetlerinin sınırlarını zorlamadan kendi gereksinimlerini karşılayacak kadarını tüketir. Dünya salt kendisinden ve zamanından ibaret değildir. Dünya mülkü insanlığın ortak alanı. Her canlının hakkı var. O zaman bu hakikatten uzaklaşmadan hem insanların hem de diğer canlıların hakkı gözetilir.

 

Bir insanın adanması bir bütündür. Hayatın her anında ve döneminde hakikat üzere olma çabası, düşüncesi ve inancı onu güçlü kılar. Onun gücü, inanışında ve adanmışlığındadır.

 

Gençlik dönemleri güçlü olma zamanı ama bunun da bir ölçüde olması gerekir. Yoksa bir başka deyimle kendisini harcayacak, tüketecek her hamle, her davranış ileride kendisine, kaldırmayacağı bir yük olur.

 

Zaman çabuk geçiyor, geride kalanlar bir rüyaya dönüşüyor. Yapılıp edilenler, geride kalanların tekrarı olmuyor, istense de geri getirilemiyor. Yarını bugünden görmek gerekir, yoksa çok geç kalınıyor. İnanan ve adananlar için bu önemli bir ilke ve ölçüdür.

Google+ WhatsApp