İlim ve cihat adamıydı

İlim ve cihat adamıydı


Çocuklar üç yaşında ebeveynlerini, ergenlik döneminde ise ilgilerini celbeden, beğendikleri kişileri rol model olarak seçer ve taklit ederler. Ergenlik döneminde genellikle genç bireyler toplum nazarında güç ihtiva eden meşhur kişilerin fotoğraflarını biriktirir ve bu kişilerle özdeşim kurmaya çalışırlar. Zira bu dönem genç kişiliğini oluşturma sürecindedir ve beğendiği kişileri taklit ederek kişiliğinin yapıtaşlarını oluşturmaya çalışır.

 

Bilindiği üzere öğrenme evrenimizin büyük bir kısmını diğerlerini taklit ederek gerçekleştiririz ki, özellikle genç bireyler dikkatlerini çeken kişilerin ifadelerini taklit eder, onlar gibi giyinmeye, onlar gibi davranmaya özen gösterirler. Çocukluk çağından gençliğe adım atarken bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan bu durum gencin kişilik gelişiminin tamamlaması ile sona erer, öğrenme hayat boyu devam etse de genç artık kendine özgü bir bireydir. Anne-babalar gencin içinde bulunduğu bu kırılgan dönemi göz önünde tutarak onları doğru rol modellerle tanıştırmaları gerekir.

 

Genç bireylere rol model olarak sunabileceğimiz manevi dinamiklerimizden biridir Ömer Muhtar. Kendisi sadece mücadeleci ruhu ile değil aynı zamanda ilmi ve şecaati ile de izini takip edebileceğimiz bir şahsiyettir. Fakat biz onu daha ziyade sömürgeci zorbalara karşı gösterdiği haklı direnişi ve şehadete koşan cesaretli yüreği ile tanıdık.

 

1911 tarihlerinde Trablus ve Bingazi’ye saldıran düşman birlikleri Libya’yı işgale yeltenmiş ancak bölgede etkin bir güç olan Osmanlı birlikleri Libya savunma güçlerinin yanında yer almış ve zorbaların bu hayallerini kursaklarında bırakmışlardı. Fakat Balkan Savaşları’nın patlak vermesiyle Anadolu birlikleri geri döndü, bunu fırsat bilen İtalya, Trablusgarp vilayetine bağlı Trabus, Fizan ve Sirenayka bölgelerini ele geçirdi.

 

Ömer Muhtar bir eğitmendi, halkını Kur’an-ı Kerim ve İslami ilimler noktasında bilinçlendiren bir dava insanıydı. Sömürgeci odakların işgal ve saldırılarına maruz kalan Libya halkı,  bir ilim adamının zulme karşı bu kadar etkin bir direniş gösterebileceğine ihtimal vermiyorlardı. Ancak Ömer Muhtar ilmin aynı zamanda hak, adalet ve cihat olduğunun bilincindeydi ve hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Zira ilim insanı demek adaletin tesisi için çaba gösteren kişi demekti ve bu bilinçle yetiştirdiği Müslümanlarla birlikte yola revan oldu. Cihadı kuşandı ve kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verdi.

 

Ömer Muhtar tek bir ümmet, tek bir ordu, tek bir ses, tek bir güç gibiydi. Sarsılmaz bir imanla çıkmışsa yola bütün dünya orduları peşinde olsa da ne tesiri olacaktı ki, onlar ancak bedenini darp edebilir ve bedenine zarar verebilirlerdi. Şehadete susayan ruhuna ve karanlığa karşı ay gibi parlayan dava aşkına kim ne yapabilirdi ki? Düşman onun dava aşkını nasıl ve ne ile söndürebilirdi? Benliğine nakşedilen tevhit sancağını kim indirebilirdi?

 

İlerlemiş yaşına rağmen imanın verdiği güçle ve bilge kişiliği ile insanlara kılavuzluk eden bir neferdi o ve ölümü yüreğinin bileği ile öldürmüştü. Keskin zekâsını ve ferasetini kullanarak stratejik savaş taktileri geliştirdi ve koca bir düşman ordusunu hezimete uğrattı.

 

Ömer Muhtar bir eğitimciydi, işi fertleri Kur’an-ı Kerim ve İslami ilimler noktasında bilgilendirmek ve onlara cihat ruhu aşılamaktı. Fakat o ilmin yürekleri iman, ihlâs ve cihat şuuruyla güçlendiren bir güç olduğunun farkındaydı. O yüzden yaşadığı topraklarda olaylara yabancı kalmadı, toplumun sorunlarıyla yakından ilgilendi, yaşadığı coğrafyanın özelliklerini tanıdı, düşmana karşı özel stratejiler geliştirdi İtalyanları hiç beklemedikleri şekilde hezimete uğrattı. Sarsılmaz bir iman ve azmi ile 22 yıllık mücadelesinde İtalya’ya birçok işgal yaşattı ve İtalyan valisini mağlup ederek ülkesine gönderdi. Bu durum Mussolini’nin gözünü korkutmuştu, bölgeye General Radolfo Graziani’yi vali olarak atadı ve bu kişinin girişimleri ile Mısır’ın sınır kapıları kapatılarak Libya direnişçilerinin destek hattı kesildi. Fakat Ömer Muhtar’ın liderlik ettiği Senusi birlikleri mücadeleye kesintisiz devam ettiler. Ömer Muhtar inanç, azim, kararlılık ve cesareti ile savaşın galibi olarak devam ediyordu. Ancak yerli işbirlikçilerin düşmanla yakınlık kurması ve ülkeleri aleyhine çalışmaları nedeniyle pusuya düşürüldü ve yaralı olarak yakalandı. Haklı direnişi ve hafızalara kazınan cesareti ile bizlere yön gösteren bu ilim ve cihat adamı 16 Eylül 1931 tarihinde idam edildi. İtalyan Komutanı Graziani onun hakkındaki düşüncelerini aktarırken şu ifadeleri sarf etmişti: “Atik ve canlı bir zekâya sahipti, dini konularda donanımlı ve enerji dolu biriydi, hareketin en önde gelen liderlerinden olmasına rağmen mütedeyyin ve fakirdi.”

 

Arap Baharı adı altında başlatılan işgal ve katliamlardan nasibini alan Libya, Kaddafi’nin devrilmesiyle yeni bir sürece girdi. Ömer Muhtar’ın Libya’sında bölgesel güçler tarafından desteklenen savaşlar fotoğrafın görünen yüzü, görünmeyen yüzünde ise bombalı saldırılar, suikastlar, yargısız infazlar, iç çatışmalar, ekonomik sorunlar ve sömürülen doğal kaynaklar yer alıyor ki, halkın önder bir şahsiyet olarak tarihe damga vuran Ömer Muhtar’dan ilham almaya ve onun izini takip etmeye büyük ihtiyaçları var… Fakat bunca kargaşanın kol gezdiği bir toplumda bu mümkün olabilir mi? Bilmiyorum…

Google+ WhatsApp