HDP 2019’da, kendisini zaten kapatmıştı!

HDP 2019’da, kendisini zaten kapatmıştı!


HDP hakkında açılan kapatma davası doğru mu?

 

Yoksa Türkiye, yeni bir kısır tartışmaya mı giriyor?

 

Ben kanaatimi peşinen söyleyeyim. Herhangi bir parti hakkında, ilk açılan davada kapatma kararı verilmesini yanlış buluyorum.

 

Bu genel ilkeye, HDP için açılan dava da dahil.

 

Dolayısı ile..

 

Bu davada, Hazine yardımının kesilmesi şeklinde bir karar ile, davanın sonuçlanması gerektiği kanaatindeyim.

 

Anayasa’nın buna imkan veren 69. maddesi şöyle:

 

“(..) Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir.”

 

Yıllardır tartışılıyor..

 

Bir türlü açılmamıştı..

 

Dün Yargıtay Başsavcılığı kapatma davasını açtı..

 

Anayasa Mahkemesi’nin de..

 

Dosyayı inceleyip..

 

HDP’ye yönelik bu dava, ilk kapatma davası olduğu için.

 

Bence Hazine yardımının kısmen kesilmesi ile sonuçlandırılması gerekir.

 

Ama diğer alternatif karaları da burada sıralayalım..

 

1) Dava reddedilebilir.. “İsnatlar yersiz” denilirse, dava reddedilecektir.

 

2) Kapatma kararı verilebilir.. Bence bu karar gereksizdir.. Ağırdır.. 

 

3) Hazine yardımının kısmen kesilmesi kararı verilebilir..

 

Bence bu yönde karar verilmesinde geç bile kalınmıştır.. HDP bu kararı çoktan haketmiştir.. PKK’lı teröristlere “Gerilla” diye tanımlama yapması, başlı başına bu karar için yeter sebeptir..

 

4) Hazine yardımının tümü ile kesilmesi kararı verebilir.. 

 

Bence HDP hakkında verilecek bu yöndeki bir karar ağır olmamakla birlikte, doğru değildir.

 

Çünkü Anayasa dört ayrı karar verme imkanı tanıdığına ve bunlar içinde iddiaların sübutu halinde 3 ayrı yaptırım mümkün iken, ilk açılan davada, en hafif ceza yerine yukardan bir ceza öngörülmesi, doğru olmayacaktır..

 

Bu teknik anlatımın yanı sıra, bir de işin fiili gerçeğine bakalım..

 

HDP hakkında açılan kapatma davası, 28 Şubat sürecini bir kenara tutsak bile..

 

Yakın tarihimizin tek davası değil..

 

Çok değil, 13 yıl önce..

 

Bu ülkede tek başına iktidarda olan AK Parti hakkında, kapatma davası açılmıştı..

 

Hem de..

 

Teröristlere destek çıktıkları gibi bir suçlama ile değil..

 

Yöneticilerinin bir suç işlediği iddiası ile değil..

 

Yasalara aykırı hareketlerde partinin odak haline geldiği şeklinde bir iddia ile değil..

 

Ya hangi iddia ile?

 

Göstere göstere gelen..

 

“Başörtü yasağını kaldırırsanız, partinizi kapatırız”’ şeklinde yapılan tehditler sonrasında..

 

AK Parti ile MHP birlikteliğinin TBMM’deki Anayasa değişikliğine oy vererek, başörtü yasağını, üniversiteler için, üstelik açıkça da değil, üstü kapalı ifadelerle kaldırması sonrasında, Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, kapatma davası açmıştı..

 

Birileri, “Kendileri de kapatma davasına muhatap olan AK Parti, şimdi HDP hakkındaki kapatma davasında sessiz” diyor..

 

Ahlaksızlık yapıyorlar..

 

İktidardaki bir partiye, seçmenine vaad ettiği ve o şartla aldığı oyun karşılığı olmak üzere, başörtü yasağını kaldırmak istediğinde, bir avuç darbeci kafanın AK Parti’ye açtığı kapatma davası ile..

 

Daha bir hafta önce, “Papa pulu” diye bilinen bir hatıra puluna, Türkiye’nin güneydoğu illerini ayırıp, farklı bir devlet haritası içinde gösterilmesine destek çıkan milletvekillerinin olduğu HDP hakkında açılan kapatma davasını kıyaslamak..

 

En hafif tabiri ile, ahlaksızlıktır.

 

Başörtü yasağı insan hakkı ihlalidir.

 

Bir insan hakkı ihlalini düzeltmek için yapılan kanun değişikliği ile, Türkiye’nin topraklarının bir kısmını başka devlete vermeye kalkışmayı benzer eylem gibi göstermeye çalışanlar, kendi ülkesine ihanet eden alçaklardır..

 

Bunun da ötesinde, bir ilginçlik daha var.

 

AK Parti’ye, “Size de kapatma davası açılmıştı. HDP’nin halinden en iyi sizin anlamanız gerekir” diyenler..

 

Şu açıdan da riyakarlığa imza atıyorlar..

 

AK Parti hakkında kapatma davası açıldığında, bırakın sessiz kalmayı, ayağa kalkıp alkışlayanları hatırlıyor musunuz?

 

Evet, ayağa kalkarak, kapatma davasını alkışlayanlar, “AK Parti kapatılmayı çoktan haketti” diyenler, CHP’lilerden başkası değildi..

 

İşte o CHP ile ittifak yapıp, 2008’de Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatamadıkları AK Parti’yi, ayak oyunları ile iktidardan düşürmeye çalışan HDP için hazırlanan iddianameye kimlerin sessiz kaldığını tartışmaktan önce..

 

HDP’nin, iktidardaki partiyi kapattırmaya çalıştığı gerçeğini hatırlamamız gerekir..

 

O parti ile HDP’nin nasıl ittifak yapabildiğini sorgulamamız gerekir..

 

AK Parti’yi kapatmaya kalkışanlarla, HDP ittifak yapsın..

 

Bu meşru olsun..

 

Doğru olsun..

 

Eleştirilmesin..

 

Ama..

 

Yargıtay Başsavcılığı, biraz da geç kalmış bir iddianame ile, HDP hakkında kapatma davası açınca..

 

Hemen AK Parti’den medet umulsun..

 

Bu nasıl bir riyakarlıktır?

 

Nasıl bir çelişkidir?..

 

HDP, “Biz kapatılmayı, Hazine yardımının kesilmesini haketmedik” diyorsa..

 

Çıkıp izah etsinler, “Siz 2019 mahalli seçimlerinde, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, onlarca ilde seçime girmeyerek zaten kendinizi kapatmadınız mı?”

 

Bir parti, ne için vardır?

 

Seçime girmek için..

 

Yıllardır seçime giren bir parti, 2019 mahalli seçimlerine girmiyorsa.. Aday göstermiyorsa.. Bunun anlamı nedir?

 

“Biz kendimizi kapatıyoruz” demek değil midir?

 

Evet, biliyorum, onlar kendilerini hukuken kapatmadılar..

 

Ama kendilerini uyanık sanıp, milleti aptal yerine koyarak, kirli ittifaklara girdiler..

 

Öyle kirli ittifaklar ki, 2 senedir tartışıldığı halde, medyanın önüne çıkıp da, gerçekleri hâlâ dile getiremediler..

 

Perde gerisinden, biri diğerine sataştı.. Diğeri buradakine cevap verdi..

 

Ama, İyi Parti ile HDP’nin, 2019 seçimlerinde büyük illerde niye aday göstermediğine ilişkin, samimi ve dürüst bir açıklama yapılamadı..

 

Siz bu riyakarlığı yapıyorsanız..

 

Kusura bakmayın..

 

Devletten de, “enayilik” anlamına gelecek derecede dürüstlük beklemeyin..

 

Kaldı ki..

 

Teröristlere destek çıkmaktan başlayın..

 

Bazı illerin başka devletlere peşkeş çekilmesine varıncaya kadar. 

 

Onlarca suç, HDP hakkında Hazine yardımının kesilmesi için, bence yeter sebeptir.

Google+ WhatsApp