Hayatın duraklarında bugün

Hayatın duraklarında bugün


Her insan teki öncelikle kendinden sorumludur. Kendi kendisinin sorumlusu. Bu, bencillik anlamına gelmiyor. Çünkü bir insan yarın kendi hesabını vermek durumunda. Bu, kendi konumuyla ilgili alan genişliğini de belirler. Ancak insan çevresindekilerle birlikte olunca sorumluluk alanı genişliyor. Bir düşüncenin temsilcisi ise o zaman bu daire çok daha büyüyor.

 

Bugün belli bir duraktayız. Coğrafyamız insanımız etki altında. Etkinin boyutları büyük. İnsanlığı kuşatan büyük güç insanı korkutacak ve ürkütecek cinsten olsa da Müslümanlar için korkunun ya da tedirgin olmanın bir anlamı olmaz hiçbir zaman. Bir insan teki kendisine düşen sorumlulukları yerine getirirse, yapacaklarını yaparsa o zaman en azından sorumluluktan kurtulmuş olur. Bunun da sınırları var.

 

Müslüman olma sorumluluğu başkadır. İslâm insanda tecelli eder, yaşanır. Böyle olunca sorumluluğun anlamı çok daha önemli ve değerli olur. Müslüman’ın sorumluluğu kendisiyle sınırlı kalmıyor. Her anlamda ve mutlaka kendisinin dışına taşıyor. Bu da onun daha anlamlı hâle getiriyor.

 

Dünya hayatı sınırlı bir zaman iledir. Yaşanan zaman bir asrı geçmez genelde. Geçenler ise çok azdır.

 

İnsanın etkili olabileceği zamanları var. Enerjisinin, yani gücünün olduğu dönemler. Bir insan yaşlansa, güçten düşse bile yapabilecekleri mutlaka olur.

 

Bir Müslüman için hayatın hiçbir dönemi anlamsız değil. Her dönemde mutlaka yapılabilecek olabileceği gibi, kimi zaman gücünü aşan hâllerde de bulunabilir.

 

Biz bugünü yaşıyoruz. Bugünün sorunları farklı gibi olsa da sonuçta her dönemde olduğu gibi insanın muhatabı gene insandır.

 

Yapılanlar, üretilenler insan ile yapılır. Bu insanlar ister Müslüman olsun ister olmasın. Sonuçta yapılacaklar insan eliyle gerçekleşiyor. Bir başkasının yapabildiklerini “ben de yapabilirim” düşünce ve azmi insanın çok şey başarmasını sağlayabilir.

 

Korku ve umutsuzluk insanın başının belâsı, insanı pasifleştirir, edilginleşir. Kendi iradesine ve gücüne inanmama ya da teslim olma söz konusu olur. Kayıtsızlık, ihmal, kaçış insanı zayıflatır. Sorumsuzluklar sadece insanın kendisine zarar vermez.

 

Hani Behlül Dana ile ilgili bilinen bir mesel var. Behlül Dana’nın haksızlıklara tahammül etmemesi, hemen her sorumsuzluğa karşı çıkması, yeri geldiğinde müdahalede bulunması insanları rahatsız ediyor. Bundan rahatsız olanlar Harun Reşid’e gidip şikâyet ediyorlar. Harun Reşid kardeşini çağırıyor kendisine olan şikâyetleri aktarıyor, daha dikkatli olmasını söylüyor. O olanı biteni anlatınca: “Her koyun kendi bacağından asılır” deyince çekip gidiyor. Bir koyunu kesiyor, şehrin en işlek yerinde asıyor. Yaz sıcağında kokusundan geçilemiyor. Bundan dolayı da Harun Reşid’e şikâyet edilince, kardeşini gene huzura çağırıyor bunun hesabını ve nedenini soruyor. Ağabeyine: “Sen değil miydin her koyun kendi bacağından asılır diyen.”

 

Kültürümüz bu tür hikmetli davranışlar her zaman için örnek teşkil eder.

 

Bugün insanlar olan bitenlerden yakınıyorlar. Yaşananların yılgınlığı altında eziliyorlar. Suçlamalar kimi zaman nereye olduğu bile bilinmiyor. Kimi zaman da birbirlerini suçluyorlar. Hiç kimse kendisine düşen sorumluluğun hesabını yapmıyor, payına düşen üzerinde de düşünmüyor.

 

Biz bu yolun ve bu zamanın yolcularıyız. Rızık temini her insanın bireysel sorumluluğu. Bunun helâlinden olması için özel bir çabaya bile gerek yok. Çalışmalar ve çabalamalar bir şekilde karşılık verir. Bundan daha önemlisi manevî sorumluluklardır. Eğer kendisine düşenlerden kaçar, uzaklaşırsa, yapabilecekleri var da yapmıyorsa o zaman yakınmasına neden yoktur. Siyasal çekişmelerin daracık bakışına ve çemberine takılanlar için kısır döngü var, kendi daracık çemberinde yuvarlanıp duruluyor. Oysa çemberin bir de dışı var.

Google+ WhatsApp