Hayallerle gerçekler arasında

Hayallerle gerçekler arasında


Gerçekler acıtıcıdır ve soğuk bir yüzü oluşturur. İnsanı genel anlamda acıtır. Hakikatlerin kendisidir. Gerçeklerle yüzleşmek istemeyenler kendilerinden kaçarlar, oyalanır ve uzaklaşırlar. Bu, onları gerçeklikle buluşmayı engeller.

 

Gerçek yüzler hakikatin ifadesidirler. İnsanın çıkar damarına dokunan bir oluş olduğundan, her zaman her yerde kabul görmeyebilir. Biraz da sevimsizdir.

 

İnsanın insana yaklaşımında kimi zaman dolaylı yaklaşımlar daha sağlıklı sonuçlar sağlar. Durduk yerden doğrudan yüze vurulan şamarlar acıtır ve incitir. Bunun için kimi zaman kimi gerçeklerin ifade edilişinde de bir üslup gerekir.

 

İnsan hemen her zaman kendisini önceler. Kültürlerden kültürlere farklılıkları olur. Verici ve dayanışmacı toplumların kültürleri ve arka planları daha çok önem kazanır. Gerçeklerle yüzleşilince insana kısa vadede kimi zaman zarar verebilir. Aslında bu kişinin gelecekteki kazanımıdır. Zorları aşmak ancak bunlarla olabilir. Kendisiyle yüzleşenler daha az yanlış yaparlar. Dikkatli ve özenli olurlar. Yüzleşmek günah çıkarma değildir, yüzleşmek geçmişini aklama anlamına gelmez. Yaşanan gerçekler insanın kalıcı hâlleridir. Bağışlanma Allah’tan dilenir. Yaratan O olduğu gibi bağışlayandır da.

 

Hayaller eğer geleceğin tasarımı olarak düzenleniyor, iyi olması arzulananların dileği ise bunda hayır vardır. Uzun vadede olması gerekenler dilenir. İnsanlar hayalleriyle geleceğe yürürler. Bunlar hem başarı için gereklidir hem de hayatın sürekliliği için önemlidir. Bunda kazanım elde edilir. Ama asla olmayanı, olamayacak olanı olacak gibi yansıtmak hayalperestlik olur. Hayallere tapınma ve avunmadır. Zaman hızlı akıyor, beklenmedik yer ve zamanda insanın yüzüne soğuk ve çarpıcı bir iz bırakır. Bir daha da o iz silinmez. Zaman, kimi şeylerin unutulmasına neden olur ancak insanlığın gördüğü zararlar asla bir daha silinmezler. Onlar hakikat aynasında yerlerini alırlar.

 

Doğruların ifadesi her zaman için zor gelebilir, çıkarlarına zarar dokunacağından kimileri için. Bazen da insan içini yararı olabilir. Bilge biri yolda yürürken çocuklar onun hakkında, “Şu adam var ya şu adam gece sabahlara kadar namaz kılar ibadet eder” derler. Bunu duyan veli için bu tam anlamıyla bir gerçek değil. İnsanın doğasına aykırı bir durumdur. Fakat kişiye şu yararı olur. Kişinin özenli olmasını sağlar. Veli sabahlara kadar durmaksızın ibadet etmese de daha özenli ve çok ibadet etmesini sağlar. Bu, İmam Azam Ebû Hanife’ye atfedilir. Bunu salt ibadet ile tanımlamak doğru değil. Olması gereken hayatın bütünü için özenin gerekliliğidir.

 

Düşünme ve bunların sonuçlarını hayata uyarlama gereklilik. Düşünme zamanı ve hayatı daha çok anlamlandırmadır. Oyalanma değil, zamanın her anını değerlendirme ve kıymetlendirme olur. Düşünmeden bir takım şeylerin tasarımı olamaz.

 

Millet olarak geçmişten beri hayal dünyamızı zenginleştiren kültürel oluşlar var. Masallar gerçeklere çok da örtüşmez. Olması mümkün olamayan durumları olur gibi yansıtılmasıdır. Bunlar insanın düşünebilme gücünü ve dünyasını geliştirir, zenginleştirir. Hamleler yapmasını sağlar. Ötelere uzanır hayali.

 

Edebiyat dünyasında roman, öykü ve şiir gibi anlatı türlerinde anlatıcılar sadece kendileri adına değil okurları ve insanlar için düşünür hayal ederler. Kimi zaman kimi durumları kurgularlar. Yaşanmamış durumlar yaşanmış gibi anlatılır. Bu, anlatıcının sadece kendi yerine ve adına değildir, başkaları adına da bir düşünüştür. Okur o eserlerde kendini bulur. Yaşadıklarını onlarla birlikte bir kez daha yaşar. Bunlar ile diğer hayalleri birbirine karıştırılmamalı.

 

Günümüz siyasilerinin ve yöneticilerinin gerçekleriyle hayalleri veya olması olası olmayan şeyleri anlatmaları gerçek ötesi. İnsanın ruhunu incitici. Sonuçsuzlardır bunlar. Hakikatlerin ifadesi onlar için belki zordur ama insanı zor duruma düşüren yapıp ettiklerinin bir gün yüzlerine soğuk bir kamçı gibi çarpmasıdır. Hakikatler incitir ama insana can verir.

Google+ WhatsApp