Hayalleriniz sizi ele verir

Hayalleriniz sizi ele verir


Hayalleriniz sizi ele verir

 

 

Cemile hayatı zorluklarla geçen bir hanımdı. Çocukluğunda bu zorlukların üstesinden gelebilmek için kendince yöntemler bulduğunu ifade ediyor ve şunları söylüyordu: “Annemle babam kavga ettiklerinde gözlerimi kapar ve onları sofrada muhabbet ederken hayal eder ve ruhumdaki acı dininceye kadar o vaziyette dururdum. Ahşap bir evde yaşıyorduk, kışın üstümüze yağmur suları akar ve üşürdük. Kendimi dedemin köyünde hayal ederdim. Dedem sabah kalktığında sobayı yakar ve bütün aile efradını bir araya toplardı. Çocukluğumda yaşadığım zorluklar artık geride kaldı ama ne zaman bunalsam öğrendiğim şekilde olumlu hayaller kurar ve zihnimi dinlendiririm.”

Ruh hekimleri olumlu hayaller kurmanın zihni dinlendirdiğini ve beynin çalışmasına katkı sağladığını ifade ediyorlar. Hayal kurmak bunun yanında kişinin hayattan beklentilerini ve olmak istediği yeri işaret eder. Zira topluma yön veren şahsiyetler, bilim adamları, öncü kişiler hedeflerine önce hayal kurarak ulaşmışlardır. Hatırlayacağınız üzere rahmetli Erbakan Hocamız ülkenin istikbali için yapılacak çalışmalardan, teknolojik atılımlardan, Müslümanların bir araya gelip güç birliği oluşturabilmelerinden sıklıkla bahsederdi, dönemin kuklaları onu hayalcilikle suçlar ve bunun mümkün olmayacağını söylerlerdi. Ancak gelinen noktada hocamızın ne kadar haklı olduğunu ve bir şeyi zihinde tasavvur etmeden hayata geçirilemeyeceğini geç de olsa itiraf etmeye başladılar.

Yapılan araştırmalara göre 18-25 yaş arasında beyin hücreleri hızla artarken 40 yaş sonrası düşmeye başlıyor. Beyin hücreleri azaldıkça kişinin hafızası zayıflamaya başlıyor. Hayal kurmak ise beyni aktif hale getiriyor ve gençleştiriyor.

Olumlu hayaller kurmak ve zihni beslemek öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Zira kişi kurduğu hayalleri gerçekleştirebilmek için harekete geçiyor ve kendine hedefler belirliyor. Yaşı kaç olursa olsun hedefleri olan insan kendini miadı dolmuş bir eşya gibi hissetmez, üretebildiğini ve hayata bir şeyler katabildiğini düşünür.

Yaşlanmak çoğu kültürlerde bir güç yitimi olarak görülmüştür. İslam’da ise yaş bir bilgelik, zenginlik olarak değerlendirilir. Zira kültürümüzde nefes alıp verdiğimiz sürece hayata katabileceğimiz bir şeylerin olduğuna inanılır ve zaman taksimi buna göre yapılır. Fertler yaşlandıkça hayal kabiliyetlerini kaybetmezler, daha aktif ve daha dinç olurlar.

Hayallerimiz ve bunun etrafında şekillenen düşüncelerimiz duygu ve davranışlarımızı doğrudan etkiler. O nedenle sadece şimdiyi değil geleceği tahayyül ederken de helal olan, olumlu olan ve faydalı olan işleri hayal etmeli ve hayatımızı bu doğrultuda sürdürmeliyiz.

 

milli gazete

Google+ WhatsApp