Haktan yana iseniz güçlüsünüz

Haktan yana iseniz güçlüsünüz


Haktan yana iseniz güçlüsünüz

 

 

Tarihi süreç içinde tüm hegemonya projelerin oluşmasında halkların suskunluğu etkili olmuştur. Eğer dünyanın her hangi bir noktasında devam eden bir zulüm varsa, bilin ki diğer tarafta suskun ve duyarsız kitleler mevcuttur.

Tamam… Günümüzde yaşanan zulüm ve baskılar küresel kapitalizmin karanlık emellerinin bir sonucu… Fakat bunda zorbalarla işbirliği yapan yetkin kişilerin ve susturulan kitlelerin de büyük payı vardır.

Eğer bugün bir Amerikan hegemonyasından bahsediliyorsa bunda insanım diyen her ferdin payı vardır.

Eğer bugün Siyonist zorbalar kendilerine alan açıp Filistin halkını katletmeye devam ediyorsa bunda insanım diyen her ferdin payı vardır.

Eğer bir küresel olgudan, sömürü ve zorbalıktan bahsediliyorsa bunda insanım diyen her ferdin payı vardır.

Eğer dünyanın her hangi bir noktasında adam kayırmadan, torpilcilikten, hak ihlalinden söz ediliyorsa bunda insanım diyen her ferdin payı vardır.

Allah evrenin düzenini sağlayacak ve insanın bilincini ayakta tutacak formülleri dağlara taşlara değil insanın sorumluluğuna vermiştir. O nedenle ihlal edilen her hakta aklıselim her kişinin payı vardır. Resulullah bir kötülük gördüğünüzde elinizle düzeltin, buna gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin, buna da yetmiyorsa kalben buğz edin buyurur. Fakat bugün Filistin’de Suriye’de Doğu Türkistan’da Asya’da, Afrika’da onlarca insan katledilirken diğerleri olayı seyretmekle yetiniyorlar.

Müslüman halkların direnç gösterebilmeleri için ilk evvela yaşadıkları kimlik karmaşasından kurtulmaları gerekir. Düşünün meydanlara çıkıp zorbalar aleyhine slogan atan insanlar bu zihniyetlerin yaşam tarzlarını ve kültürlerini taklit etmekten geri kalmıyorlar. Ekonomik, siyasi, kültürel sömürüye rağmen nedense ezilen halklar diğerlerine saygı ve imrenme ve benzeme arzusu taşıyor ve bunu üstünlük olarak görüyorlar. Tarihi süreç içinde çok azı müstesna çoğunluk hep bu doğrultuda yaşamışlardır.

Eğer maddi odaklı bir güç algınız varsa, ekonomik gücü ellerinde tutan kişilere karşı bir sempatiniz muhakkak olacaktır. Bilinçli insana göre ise haklı olan ve hakkı savunan kişi güçlü kişidir. Bugün her insanın şu soruyu kendine sorması ve geçerli bir cevap verebilmesi gerekir: Doğru olan mı taklit edilmelidir popüler olan mı? Sanırım bu soruya hepimizin cevabı aynı olacak: “Doğru olan taklit edilmeli” Ancak eylemlerimizde bunun tezahürlerini göremiyoruz.

Hakkı savunan bir azınlık tarihin her safhasında varlık göstermiş ve etkin olmuştur. Ölüm ve yoksullukla tehdit edilme, mahrumiyet ve zindanlar onları inandıkları değerlerden alıkoyamamıştır.

İşte insan olmayı nesilden nesle aktararak kalıcı hale getiren o yiğitlerdir. Hakkı yeryüzüne hâkim kılacak olan da onlardır.

 

 

milli gazete

Google+ WhatsApp