Hakikat Arayışı - 2

Hakikat Arayışı - 2

Yahudiler ve hrıstiyanların din adamları dini ruhbanlığa çevirmeleri, İsa’yı ilah konumuna çıkarmaları, rahipleri ve ruhbanları ilah edinmeleri tamamen insanların farklı beklentileri, çıkarlarına erişmek için zanlarının oluşturduğu bir çarpıtmadır. Beşerin ölüsü veya

Hakikat Arayışı - 2

 

 

Yahudiler ve hrıstiyanların din adamları dini ruhbanlığa çevirmeleri, İsa’yı ilah konumuna çıkarmaları, rahipleri ve ruhbanları ilah edinmeleri tamamen insanların farklı beklentileri, çıkarlarına erişmek için zanlarının oluşturduğu bir çarpıtmadır. Beşerin ölüsü veya dirisi ilahlaştırılır farklı pagan unsurlar anlam bombardımanlarıyla insanların zihinlerine boca edilerek kutsallaştırılması her daim yapılan ve yapılmakta olan en büyük ifsattır.

5/116-Allah: Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara, «Beni ve anamı, Allah’tan başka iki tanrı bilin» diye sen mi dedin, buyurduğu zaman o, «Hâşâ! Seni tenzih ederim; hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, halbuki ben senin zâtında olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin.

5/75-Meryem oğlu Mesîh ancak bir resûldür. Ondan önce de (birçok) resûller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara delilleri nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl (haktan) yüz çeviriyorlar.

Tertemiz bir akıl, sorgulayıp kıyaslayabilen eldeki en muhkem mihenk taşı olan ilahi kaynağı kullanarak dosdoğru olandan yana en tutarlı tercihe ulaştırır. Ön kabuller kutsanan alışkanlıklar, kutsallaştırılan sanal oyunlar ve oyuncaklar ,uydurulan dini ayinler, ritüeller …vb hakikatin aslını, ruhunun mana ve maksadının önüne geçerek ifsatlara ve istismarlara neden olmaktadır. Varoluşsal sürecin ayağı sağlam zemine basmalı bilinçsel olarak insanın tertemiz bir şekilde en net ve en muhkem bir şekilde  ilahi risaletin basiretli açısını yakalayacak şekilde inşa olmalı.

28/85-(Resûlüm!) Kur’an’ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere döndürecektir. De ki: Rabbim, kimin hidayeti getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir.

Allah özgür iradeli insanlar yaratmakta fakat ifsat eden insani şeytanlar, meleler, mütrefler, rahipler ruhbanlar…vb  servetleri, şöhretleri, şehvetleri, egoları ,saltanatları daim olması için toplumların anlam dünyalarını tersyüz ederek köleliği kanıksatan yapılar dizayn ederler. Zihinlere geçirilen olgular prangası kırılamamakta, sırtlara vurulan ağır yükler doğal kabul ettirilmekte.

Rab bütün varlıkların  değerlerin kaynağı  ve merkezidir. Rabbel alemin insanı en güzel surette yarattığını buyurmakta ve ona dosdoğru yolu gösterdiğini belirtmekte. İnsanın hakikat arayışı afakta ve enfusta her daim devam etmekte. Hakikatin tabiatta işlerlik süreci ekosistem döngüsü olarak kurallar bütünü çerçevesinde kişiyi hakka her daim davet etmekte. Enfus farklı bir alemdir, kişinin kendi fizyolojik işleyişi sinir sistemi, sindirim sistemi, kan dolaşımı, aklın çok fonksiyonlu özellikleri…vb karmaşıksal yapı kişiyi Hakka davet etmekte.

Tertemiz fıtrat sahipleri afak, enfus, vahiy ve resulün rehberliği ile hakikate ulaşılmakta. Dinin sınırlarını, dinin ölçüsünü belirleyen Allah’a; din istismarcıları farklı anlam dünyaları oluşturarak dinden de bir kaç tutam katarak din öğretmeye kalkmaktalar.

49/16-De ki: Siz dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Dinin ruhuna aykırı olarak dinden gözükmek suretiyle farklı argümanlar, farklı dini metaforlar oluşturarak halis din bir çok kez manipüle edilmiştir. İnsanı her yönden kuşatan ilahi tasavvurun yanına artı ilahlar oluşturulmuş, Onun dununda ilahcıklar meydana getirilmiştir. Bu ve benzeri argümanlar üzerinden toplumsal anlayışlar çarpıtılarak kangrenleştirmiştir. Oluşturulan metafor kutsallaştırılarak geçmişten günümüze kartopu olarak yuvarlana yuvarlana içine bir çok çer çöp alarak devasa din kültü oluşmuştur.

Farklı ekoller, mezhepler, hizipler, tarikat ve tasavvuflar, cemaatler…vb oluşumlar dinin bir kısmına tutunup ona dinden olmayan bir çok şey katarak dinin halisliğini bozmuştur. İnsanı ilahi ölçü doğrultusunda inşa etmek veya inşa olmasında işaret levhaları ilahi olan baz alınarak dizayn edilmelidir.

Fakat bu inşa süreci istismarcıların çıkarına hizmet edecek şekilde içi boşaltılmış şekilde kalan ritüellerle bina edilmeye çalışılmakta. İnsanlara hazır paket programlar dayatılmakta, kişinin tercih hakkının olmadığı külli iradenin etkisinde yok olan bir anlayış ile kişi doğuştan müslüman yada kafir olarak yaratılmakta anlayışı kişinin özgür iradesiyle tercih hakkını ortadan kaldırmakta. Allah yaratığı andan itibaren kullarına eşit ve adaletli davranmamakla haksızlık yaptığı gibi bir anlayış meşrulaştırılarak kişilere yutturulmakta. Allah’ın  dininde hiçbir eksiklik yok ve hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapılmaz, iman yada küfür kulun kendi tercihidir; kul diler Allah nasip eder. Kişinin tercihini ,yaşayışını kişinin kaderi kıldık; herkes yaptığından hesaba çekilecek bu doğrultuda bir çok ayet var.

17/13- Ve Biz, her bir insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Nitekim Kıyamet Günü onun önüne, (dünyada yapıp ettiği) her şeyi kayıtlı bulacağı bir sicil koyacağız.

Allah hiç kimseye din dayatmamakta isteyen hakkı tercih eder isteyen hakka sırtını döner .

6/149-De ki: Kesin delil, ancak Allah’ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

Dinde zorlama yoktur, dinden dönene din dayatmak, inanıp cayanı öldürmek adaletin, merhametin, insanca yaşama onurunun  gözetildiği dini bırakıp kişilere dini dayatmakla insanları dindar yapmaya çalışmak münafıklar doğurduğu gibi en vahim olanı Allah’ın dinini çarpıtmak Allah adına ,Allah’ın kuralıymışçasına kişilere zorla din dayatmak tam bir din bezirganlığıdır;Allaha din öğretmeye kalkmaktır.

Şahsiyetli müslümanın inşası muhkem kaynaktan olmalıdır. Şahsiyetli Müslümanlar her daim  tevhidi gözetip bütün insanlara karşı adaletli, ahlaklı, işi ehline veren, merhametli, infağı gözetenlerdir.

16/125-(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.

 

 

Şaban Tekin/Elazığ

Google+ WhatsApp