Haftar yoğun bakımda mı?

Haftar yoğun bakımda mı?


Haftar yoğun bakımda mı?

 

 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Ne dersin, onları yıllarca (dünyalıklardan) yararlandırsak, sonra kendilerine vaadedilen başlarına gelse, yararlandırıldıkları onlara ne sağlayabilir?” (Şuara, 26/205-207) Zulmü ve gaddarlığı yöntem olarak seçenler yeryüzünde bir güç ve hakimiyet elde ettiklerinde kendilerinin üzerinde bir güç olduğunu ve yaptıklarından dolayı mutlaka hesap vermek zorunda olacaklarını hiç düşünmek istemezler. Çünkü yaptıklarından hesaba çekileceklerini nazarı dikkate alsalar hakkı ve adaleti gözetmeleri gerektiğini düşünmek zorunda olacaklardır. Onlar ellerine geçici olarak verilen saltanatın kalıcı olduğunu zanneder ve hakimiyetlerini sürdürdükleri sürece başkalarına haksızlık etme konusunda hiçbir sınır tanımak istemezler. Ama dünya saltanatı  geçicidir ve hesap günü mutlaka gelecek, herkes yaptığından sorumlu tutulacaktır. 

Arap dünyasındaki dikta rejimlerinin Libya’da fitne maşası olarak kullandıkları Halife Haftar da halklarına zulmedenlerin desteğiyle, onların kurmuş oldukları zulüm rejimlerinin bir benzerini kendisinin ülkesinde kurabileceğini umuyor ve bunun için savaşıyordu. Abdulfettah Sisi’nin Mısır’da kurduğu saltanatın bir benzerini kendisinin Libya’da kurabileceğini umuyordu. Bunun için Libya halkının özgür ve bağımsız bir siyasi yönetim inşa etmesine fırsat vermemek için Mısır’daki ihanetçilerin Baltacı fitnesine benzer bir fitne savaşı başlatmıştı. 

Dünya saltanatı geçicidir. Haftar da böyle bir geçici saltanatın peşindeydi. Arap dünyasındaki diktatörlerin desteğinden dolayı da buna kavuşabileceği konusunda ümitliydi. Ama bu onun için gerçekleşmesi muhtemel olan, kesin olmayan bir beklentiydi. Ölüm ise gerçekleşeceği kesin olan bir vaattir ve ne zaman geleceği de bilinmemektedir. Bazıları ölümün geleceğine kesin olarak inanma mecburiyeti duysalar da ölümden sonrasına inanmama konusunda kendilerini serbest zannediyor ve inanmamayı tercih ederek zulümde önlerini açık görüyorlar. Haftar da Sisi’nin Mısır halkına karşı yaptığı gibi Libya halkına ölçüsüz zulmetmek için saltanatını kuracağını umuyordu. Ama son dönemde yayınlanan haberler zalimlerin bu vaatlerinin gerçekleşmesinden önce, diğer vaadin gerçekleşmesi yani dünya için verilen sürenin bitmesi ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. 

Son dönemde sesi pek çıkmayan Halife Haftar’ın Paris’te bir hastanede yoğun bakımda olduğu muhtelif haber kaynaklarında dile getirildi. Middle East Eye tarafından yayınlanan haberde de akciğer kanserinden tedavi gören Haftar’ın durumunun iyice ilerlediği ve koma halinde olduğu dile getirildi. 

Muhtemelen örgütü içinde ortaya çıkabilecek liderlik kavgalarıyla ilgili endişelerden dolayı, yerine geçecek kişi üzerinde bir ittifak sağlanması öncesinde Haftar’ın durumu hakkında kesin bir bilgi verilmesinden kaçınılıyor. Ancak ismini açıklamayan ve Haftar’ın durumundan haberdar olduğu söylenen bir kişinin onun durumunun iyice kötü olduğunu, artık oturamadığını, hatta konuşamadığını ve söylenenleri de tam idrak edemediğini söylediği haberde dile getirildi. 

Haftar’a yakın çevreler bu konudaki haberleri doğrulamaktan kaçınıyor ve onun sağlık durumunun iyi olduğu iddiasında bulunuyorlar. Ancak Haftar’ın kendi ağzından bu iddiayı teyit edecek herhangi bir açıklama veya hastanedeki durumunu ortaya koyacak bir görüntü yayınlanmasından da kaçınılıyor. Bu da koma halinde olduğu yönündeki haberleri teyit ediyor. Haberlerden dolayı örgütü içinde liderlik tartışmalarının da patlak vermesi ihtimali üzerinde duruluyor. 

 

yeni akit

Google+ WhatsApp