Kategori : Haber - 2

Erdoğan: Motorları TAİ'de üreteceğiz

Erdoğan: Motorları TAİ'de üreteceğiz

Burası milli mücadele ruhunun İstiklal Savaşı ile şahlandığı topraklardır. İlk yerli otomobil devrim bu topraklarda yapıldı. Ne yazıktır ki yerli ve milli olana tahammül edemeyen CHP tarafından sabote edildi. Demiryolları inşaatlarının biz hükümete gelene kadar adeta

Milos Obilic… Endülüs… Ayasofya

Milos Obilic… Endülüs… Ayasofya

Büyük kahraman Süleyman Paşa 1333 yılında Osmanlı Türklerinin Doğu Roma (Bizans) tekfurlarından aldığı iki önemli şehri (Bursa ve İznik’i) ziyaret eden seyyah Battuta, ‘Osmancık oğlu İhtiyaruddin Orhan Bey’den bahsederken, “Türk padişahlarının en ulusu… Toprak, asker ve varlık bakımından da onların en üstünü…” ifadelerini kullanır. Bu zenginliğin

Aklıma ilk gelenler

Aklıma ilk gelenler

Siyonistlerin işgal ve zulüm politikasına yapılan en küçük bir itiraz bile ‘Yahudi düşmanlığı’ olarak sunuluyor. Böyle bir psikolojik bariyer oluşturulmuş. Buna karşılık, elinde binlerce Müslüman’ın kanı olanlara dahi “İslam düşmanı” diyemiyoruz. Batı dünyası, demokrasi bahanesi altında, İslam coğrafyasını tarumar

Çalıntılar ülkesi!

Çalıntılar ülkesi!

Cezayir için çalıntılar ülkesi ya da cumhuriyeti demek de mümkün. Cezayir 130 yıl boyunca Fransız işgali altında kaldı. İnim inim inledi. Ondan kurtulması kolay olmadı. Ardından 1.5 milyon şehit vererek istiklalini kazandı. Lakin istiklali Fransızların bir devamı olan ideolojik azınlık, Hizb-i Fransa tarafından kaçırıldı.

Otoriter Seçilmişlik

Otoriter Seçilmişlik

“Dindar toplumlarda iktidar sahipleri ile ona itiraz edenler arasındaki mücadelede, mevcut iktidarı meşrulaştırıcı bir araç olarak kullanılan din, gerçek dine karşı kullanılan bir projedir…” Ali Şeriati Peygamber sonrası için en önemli sorun iktidarın yeniden kurulması idi ve bu çalışmalar asırlar boyu

DAEŞ’in ‘kadın köleleri’, PKK’nın ‘kadın savaşçıları’

DAEŞ’in ‘kadın köleleri’, PKK’nın ‘kadın savaşçıları’

Bölgeyi dizayn etmekte aparat olarak kullanılan DAEŞ terörünün en vahşi eylemleri kadınlara yönelikti. Esir aldıkları kadınları köle pazarlarında, hatta internetten satışa sunmak gibi kan donduran şeyler yaptı DAEŞ. Esir kadınların “seks köleleri” olarak

Bir Keşmirli Müslüman Kaç Para Eder?

Bir Keşmirli Müslüman Kaç Para Eder?

Ancak bugünkü sorunun asıl kaynağı İngilizlerin işgali akabinde, Keşmir’in bugünkü Hindistan tarafını temsil eden Cammu idarecilerine 500 bin Rupi karşılığında satılmış olmasıdır. Bu hesaba ve o tarihteki nüfusa göre her bir Keşmirli yaklaşık üç rupiye satılmak suretiyle işlenen bu büyük suç, sözde köleliği kaldıran

Kur’an Üzerinden Yapılan Yanlış

Kur’an Üzerinden Yapılan Yanlış

Bizler insan olarak şunu biliriz ki; söylenen her sözün, yazılan her kitabın, gönderilen her mesajın bir gayesi vardır. Aynı zamanda sözün söylendiği mesajın gönderildiği bir hedef kitle vardır. Gönderenin Amacı ise, istek ve arzularının, emir yasak ve tavsiyelerinin

Ali Şükrü Bey Vak’ası yahut Meclis darbesi

Ali Şükrü Bey Vak’ası yahut Meclis darbesi

Efendiler! Bu saat belki ellinci, altmışıncı saat oluyor. Ali Şükrü Bey biraderimiz Ankara denilen köy kadar bir yerde zabıtasıyla, ordusuyla, milletiyle, meclisiyle, hükümetiyle hepsi mevcut olan Ankara’da kaybolmuştur ve bulunamamaktadır. Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey – 29 Mart 1923 TBMM Konuşması Ali Şükrü Bey, son Osmanlı Mebusan Meclisi’nden

İHSAN

İHSAN

“Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsanı (iyiliği) ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Fuhşu, kötülüğü ve (zulüm olan) azgınlığı da yasaklar. Umulur ki siz, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl 16/90) Daha önceki bir hutbemizde Rabbimizin (cc) Nahl suresinin 90. Ayetinde biz kullarına hitaben

27. Yıl Dönümünde Hocalı Katliamı

27. Yıl Dönümünde Hocalı Katliamı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Azerbaycan’a bağlı özerk bir bölge olan Dağlık Karabağ, 1991 yılında SSCB’nin dağılması akabinde uluslararası bir krizin konusu oldu. 19. yüzyıldan itibaren Rusya’nın Kafkasya politikası çerçevesinde Ermeni nüfusun yerleştirildiği Dağlık Karabağ, bu dönemden itibaren Ermenistan’ın