Kategori : Haber - 2

Tebriz’de son raunt

Tebriz’de son raunt

Tebriz üçlü zirvesi yerine Türkiye’de Türkiye’ye ilaveten Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla dörtlü bir zirve yapılacaktı ama zeminin müsait olmadığı söylendi ve askıya alındı. Bunun nedenlerinden birisi Rusya’nın İstanbul zirvesine

“Yükünün” Farkında Olmak

“Yükünün” Farkında Olmak

“Tevrat’la yükümlü / sorumlu tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. “ (Cuma 62/5) Şimdi İsrail oğulları için böyle buyuran Allah,

Paradigmatik özgürlük ve bağımsızlık

Paradigmatik özgürlük ve bağımsızlık

Modern dünya düzeni ve modern dünya görüşü emperyalizmi tarafından homojenleştirilmiş bir dünyada yaşıyoruz. Modern dünya görüşü, modern dünya düzeni, bütün toplumların zihin dünyalarını ele geçirerek dönüştürdü. Bu nedenle de, bütün toplumlar ve kültürler emperyalist sistemin ve

Abd’nin “Teo-Politik” Açmazları ve Yaptırımları

Abd’nin “Teo-Politik” Açmazları ve Yaptırımları

ABD’nin hegomonik üstünlüğünün süreç içerisinde zayıfladığı bir dünyada, Çin, Rusya ve AB ülkelerine açtığı Ticaret Savaşları’nın yanı sıra gelişmekte olan ülkelere yönelik operasyonlarının, ekonomik boyutlarının ötesinde anlamlar taşıdığını öncelikle tespit etmek gerekir…Bu bağlamda, ABD’nin İran’a

Kalbler Birleşmeden Olmaz

Kalbler Birleşmeden Olmaz

İman ettim veya inandım dedikten sonra iman ettiğiniz ilahınızın herşeye gücünün yeteceğine ve sizin üzerinizde yüzdeyüz tasarruf sahibi olduğuna kesin olarak inanmanız veya inanmamız gerekmektedir. Öyle ki gözlerimize yani bakışlarımıza hükmü geçmeyen daha doğrusu gücü yetmeyen bir inancın

ZİHAR VE MÜCADELECİ KADIN

ZİHAR VE MÜCADELECİ KADIN

-Ya Rasulallah! O beni aldığında gençtim, güzeldim, alımlıydım. Ona birçok çocuk verdim, yaşım da ilerledi. O zaman sevdiğiydim, şimdi anası oldum: Beni sokağa terk etti. -Sen ona haram olmuşsun. -Vallahi talak vermedi! -Haram olmuşsun, bu konuda bir şey inmedi! -Bir daha düşün, kurban olayım ya Rasulallah!

Azhab Suresinin 56. Ayeti Bağlamında “Salâvat” Getirmenin Anlamı

Azhab Suresinin 56. Ayeti Bağlamında “Salâvat” Getirmenin Anlamı

Salâvat getirme diye isimlendirilen eyleme kaynaklık eden ayet; “Allah ve melekleri peygambere destek oluyorlar. Ey iman edenler! Siz de peygambere destek olunuz, ona yürekten bağlılığınızı ifade ediniz” [33/Azhab: 56] ayetidir. Bu konuda ki bütün mesele, ayette geçen “salât” kelimesinin türevi olan

Trump giderse

Trump giderse

Trump giderse ona vekalet edecek isim ondan daha radikal biri aslında.. Trump’ın öfkesi aklından daha büyük megaloman bir adam. Kendini iktidara taşıyanlara sadakatini ispatlamak için abuk-subuk işler yapıyor. Zaten onu iktidara getirenler de bu pis işleri ona yaptırıp

HAC VE KURBAN

HAC VE KURBAN

İmkânı olan her mü’minin hac ibadetini yapması Kur’an’ın açık emridir: “İnsanlar için kurulan ilk mabet, kesinkes Bekke[1]'de olandır. Bereketli olsun ve bu âlem için yön belirleyici (kıble) olsun diye kurulmuştur. Orada açık âyetler, İbrahim'in (ibadet için) durduğu yerler vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Bir yolunu bulup gidebilenlerin o mabedi haccetmesi

Kim Kimdendir?

Kim Kimdendir?

İnsanoğlu yaratılışı gereği mutlaka birilerinden yana taraf olmak zorundadır. “Zira taraf olmayan bitaraf olur.” Allah’ı Rab ve ilah kabul edenlerin Allah ve onun resulü ayrıcada müminlerden yana taraf olmaları, onların İslam’ın mensupları olduklarının açıkça göstergesidir. Allah taraftarı olmayanların

Unutmayı unutmak

Unutmayı unutmak

Çok yanlış huylarımız bulunmakta milletçe. Sıkıntı hafiflediğinde yaşadıklarımızı çabucak unutabilmekteyiz. Oysa düşman başını yana çevirmiş pis dişlerini karıştırmaktadır. Başımıza başka çoraplar örmenin planını kurmaktadır. Kendimize bir dost masalı uydurmuş bir çocuğun oyuncağına

İbrahimi duruş

İbrahimi duruş

Mekke’deyiz… Al-i İbrahim (İbrahim ailesi)’e misafiriz… Mekke-i Mükerreme’nin her tarafında İbrahimî simgeler, semboller bizi karşılıyor… Her gün salli-bariklerle onlarca defa selamladığımız İbrahim(as)’ in makamındayız… Makam-ı İbrahim’de iz sürüyoruz… Biliyoruz ki, küçüklerin görevi büyüklerin izini sürmektir… İbrahimî çığırdan

‘Primary Colors’: Kırmızı, mavi, sarı...

‘Primary Colors’: Kırmızı, mavi, sarı...

Ortada siyasi/stratejik saldırı var, cevabı da ancak siyasi/stratejik olabilir. Bu saatten sonra ekonomik/teknik tedbirler bizi iyileştirir ama anladıkları dil olmaz... Türkiye-ABD ilişkilerindeki yırtılma artık zor dikiş tutar. New York Times’da yayınlanan ‘Erdoğan Mektubu’ bunun ilanıdır. Son üç günde

Hac ibadetini anlamak

Hac ibadetini anlamak

Esasında hacc; inancın pratiğe yansıyarak eyleme dökülmesi için yapılan ibadetlerin hem bireye ve hem de Müslüman ümmete bir anlam kazandırıp onları huzura kavuşturmayı hedefler. Onun için hac mekânları mutlaka İslam toplumlarının kaderiyle ilgili kararların

Ritüel O’na Yaklaştırmıyorsa İbadet Değildir

Ritüel O’na Yaklaştırmıyorsa İbadet Değildir

“Artık devletin dinine tabi olmak lazım” dedi. Bugünlerde medyada çok sık yer alan: “Cemaatlere tasfiye yolda” haberlerini konuşuyorduk. “Sırada hangi cemaat var?”,” Bir sonraki operasyon hangi tarikata?” gibi basın yayın organlarından yayılan vaveylaları irdeliyor; bir çay içimi, devletin İslami camiaya olası tahakkümünü