Kategori : Haber Analiz

Türkiye’deki Batıcı aydın tipini ve yönetici eliti ABD yetiştirdi

Türkiye’deki Batıcı aydın tipini ve yönetici eliti ABD yetiştirdi

Çalışmaya yaklaşık altı sene önce başlamıştım. Amerika’da Robert Koleji’nin arşivleri var. TUBİTAK desteği ile ABD’ye gittik ve bu arşivlere bakma fırsatım oldu. Ancak Rockefeller ve Ford Vakfı arşivleri New York’un bir kasabasında bulunuyordu. Oraya uğradığımızda Türkiye üzerine büyük bir

Türkiye, F-35’leri gerçekten istiyor mu?..

Türkiye, F-35’leri gerçekten istiyor mu?..

Pentagon ayın 7’sinde S-400’ler için Türkiye’ye ağzına geleni söyledi ve bir seri sopayı F-35’ler üzerinden Ankara’ya gösterdi... Hepsi ağır tehditlerdi ve iki ülkeyi tutan pamuk ipliği biraz daha inceldi... ABD Savunma Bakanlığı’ndan gelen çıkışa

İslam’da Aile’nin Önemi

İslam’da Aile’nin Önemi

İslam’da aile, ümmeti meydana getiren yapının en temel birimidir. Bir bina için temel ne kadar önemli ise, ümmet için de aile o kadar önemlidir. Fertler aileleri aileler de ümmeti oluşturduğuna göre; bu yapıda fertlerin önemi de

Libya’daki Fitne Hafter’den İbaret Değil!

Libya’daki Fitne Hafter’den İbaret Değil!

Libya’daki fitnenin Hafter’den ibaret olmadığını belirten Ahmet Varol, “Libya’da fitne savaşını sürdüren sadece Hafter örgütü değildir. Fransa, Rusya, İsrail, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır da orada yerine göre silahlarıyla, yerine göre paralarıyla, yerine göre Kaynak: Libya’daki Fitne Hafter’den İbaret Değil!

Cenaze Sahibinin Acısını Paylaşalım, Malını Değil!

Cenaze Sahibinin Acısını Paylaşalım, Malını Değil!

İslam’ın hayatımızdan uzaklaşması ile hayatımızda ki ameller ölçüsü üzerinden bir türlü doğru istikameti yakalayamadık. Gündelik gelişen işler ve başımıza gelen olaylar ile alakalı konularda ya aşırıya giderek kendimize zülüm ettik veya

Adalet mülkün temelidir

Adalet mülkün temelidir

Üniversitelerimizde Pagan kulübleri kuruluyor artık, LBGT üyesi öğretim üyeleri ve öğrenciler örgütleniyor. Dün bunlar sıradan bir dedikodu idi. Bunların konuşulması bile ayıp kabul ediliyordu ve gözümüzü kapadığımız gerçekler bugün başedilmesi kolay olmayan

Gençliğin Arayışları I

Gençliğin Arayışları I

Genç enerji, güç, hareket ve eylem bütünlüğü. Kabına sığmazlık, gözü karalık ve koşma. Evet koşma, delice, çılgınca... Hayata bilinçle bakmaya başlandığı anları var. Sezme, kavrama ve anlamadan çok çılgınca

Anadolu’nun ilk resmi mezhebi Mutezile

Anadolu’nun ilk resmi mezhebi Mutezile

Selçukluların “resmî mezhep” arayışları bağlamında özetle şunu söylemiştik: Başlangıçta camilerde Eşari’ye lanet okutan Selçuklu yönetimi, bilahare hem Şii-Batıni tehdidine karşı hem de yönetilebilir standart bir din anlayışının

Türklerle Suriyeliler Arasındaki Gerilimin Nedenleri, Etkileri ve Çözümü

Türklerle Suriyeliler Arasındaki Gerilimin Nedenleri, Etkileri ve Çözümü

Türkiye hükümeti başlangıçta Suriye’deki krizin kısa sürede çözüleceğini ve oluşan insani durumun geçici olduğunu varsayarak Suriyeli sığınmacıların ülkeye girişlerine izin verdi. Türkiye’nin amacı, Suriye’deki şartlar değişinceye kadar insani kriz yaşayan Suriye halkına yardım etmek ve mümkün olan kolaylığı sağlamaktı. Ancak Suriye’deki askerî ve siyasi

Akleden kalb

Akleden kalb

Kalbin Kur’an-ı Kerim’de yer alan en önemli hususiyetlerinden birisi, akletme istidadına sahip olması. Anlaşılması en zor olan yanı da bu özelliği… Elbette geleneksel zamanlarda da insanın düşünme yetisinin beyne bağlı olduğu biliniyordu. İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi âlimler, “akıl kalbte değil,

Kur’an’da ki Din mi Yoksa Rivayet Dini mi?

Kur’an’da ki Din mi Yoksa Rivayet Dini mi?

Böyle bir soruya İslam ile ilgi ve alakası sadece isminden ibaret olan ve Müslüman coğrafyada yaşayan birçok insanın elbette ki Kuran’daki din rivayet dinide nereden çıktı? Diyeceklerini tahmin etmek elbette ki çok zor olmasa gerekir. Ancak böyle diyen insanların hayatlarına uyguladıkları dinin ise tamamen rivayetlere

Perhiz, kanaâtkârlık ve bolluk

Perhiz, kanaâtkârlık ve bolluk

İnsanoğlu, “eyleyeni” ve “yapıcısı” olduğu târihi takvimlendirmeyi oldum olası sevmiştir. Bu, âdeta zamânı rutinlerden çıkarmak ve onu “damıtmak” gibidir. Geleneklerin hüküm sürdüğü, toprağa bağımlı üretim ve mübâdele düzenlerinde husûsî kılınan zamanlar ağırlıklı olarak tabiatın

Tüketim hazzı ve tüketilmek

Tüketim hazzı ve tüketilmek

Üç yüz atmış beş gün,hayatın bütününden bir dilim.Hayatın akışında günlere takılıp kalmak,bütünlüğü parçalar, ahengi manayı zevale uğratır. Bütünlük ,birliktelik hayatın ahengi, keyfiyeti , gökkuşağının kendisidir. Tam tersi ise renk bütünlüğünden , uyumundan sıyrılıp siyah rengin

Camiye türleri ve Suriye camiyesi

Camiye türleri ve Suriye camiyesi

Kökleri derinlere inse de nevzuhur olarak tanımlanan bazı çağdaş dini akımlar var. Bunlardan birisi de Selefilik içinde öne çıkan, zuhur eden Mürcie kılıklı, eğilimli Camiye hareketi veya akımıdır. Camiye akımı Selefilikle bağlantılı görünse de mezhepleri aşan bir yönü var. Devlete yaltaklanan ve Allah ve Resulüne itaat etmediği halde