Kategori : Haber Analiz

Akide - İtikad

Akide - İtikad

Bir dinin en temeldeki görüşleri, kavramları, ilkeleri o dinin akidesi’ni oluşturur. İ’tikadınıza dikkat ediniz!.. Hem de çok titizleniniz itikadınız konusunda… Kendinizde bulunanı test ediniz Kur’an’dakilerle.. Uymayanları atınız, uygunları üzerinde varsa tereddütlerinizi gideriniz. Eksiklerinizi Kur’an’la tamamlayınız, fazlalarınızı Kur’an’da bulunmadığı için atınız ki

Şeytanın ekmeğine yağ sürmek

Şeytanın ekmeğine yağ sürmek

Şeytan kelimesinin anlamını öncelikle vermemizin sebebi bu isimle adlandırılan varlığın hangi anlama geldiğini ve bu isimle anılmasına neden olan hususları hatırlamaktır. Şeytanı tanımamıza yardımcı olacak özellikler sadece kelimenin anlamında yer alan hususiyetler değildir. Onu

Değişen Dengeler ve İran Kürtleri

Değişen Dengeler ve İran Kürtleri

Ortadoğu’nun etnik çeşitlilik yönünden en zengin ülkelerinden biri olan İran’da “Kürt meselesi”, Kürtlerin siyasal talepleri nedeniyle Tahran yönetiminin iç ve dış politikasında önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim yakın tarihteki tek yarı bağımsız Kürt devleti olan Mahabad Cumhuriyeti, 2. Dünya Savaşı’nın hemen

Nikâh ve Boşanma Üzerine

Nikâh ve Boşanma Üzerine

Nikâh Sözlükte “birleştirme, bir-araya getirme; evlenme, evlilik; cinsel ilişki” gibi anlamlara gelen “nikâh” kelimesi, fıkıh terminolojisinde, “şer‘an aranan şartlar çerçevesinde aralarında evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının hayatlarını geçici olmaksızın birleştirmelerini

Modern Küresel Kast Sistemi

Modern Küresel Kast Sistemi

Kast sistemi sanıldığı gibi Hindistan ile başlamamıştır. Belki Hindistan, kast sistemini dîne (reenkarnasyon) dayandırmada öncülük etmiştir. Kast sistemi: “Hani Rabbin, Meleklere: ‘Muhakkak ben, yeryüzünde bir halife vâr edeceğim’ demişti” (Bakara 30) hitâbıyla ve: “Ve meleklere: ‘Âdem’e secde edin’ dedik. İblis hâriç

Nikah Sözleşmesinde Veli

Nikah Sözleşmesinde Veli

Kur’an’a göre nikâhın, marufa uygunluk açısından denetlenmesi gerekir. Maruf; güzelliği akıl veya din yoluyla anlaşılan şeydir. Nebi aleyhisselam, marufa uygunluğu velinin denetleyeceğini, anlaşmazlık olursa yetkinin kamu otoritesine geçeceğini açıklamıştır. Mezhepler arasında

Doğru karar

Doğru karar

2025’e az kaldı! Maalesef birileri geliyorum diyen devrimin farkında değil. Bu iş bilgisayar bağımlılığı, sosyal media ya da mavi balinadan ibaret değil. Biz de insansız hava ve deniz aracı üretiyoruz diye övünüyoruz, televizyondan Çinlilerin, Japonların

Mankurtlaştırma ve FETÖ: Kırgızistan-Türkiye ilişkileri

Mankurtlaştırma ve FETÖ: Kırgızistan-Türkiye ilişkileri

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin kaygılarına ve beklentilerine kulak tıkayan eski Cumhurbaşkanı Atambayev’in, iktidarı yeniden ele geçirmek için FETÖ ile kurmuş olduğu bağlantı ve ittifak, FET֒nün 17-25 Aralık darbe süreçlerine benzer bir operasyonu Kırgızistan’da organize

Havva’nın kaburgadan yaratıldığı rivayeti

Havva’nın kaburgadan yaratıldığı rivayeti

Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığına dair rivayetler eski-yeni hemen bütün rivayet tefsirlerinde yer almıştır. İlk insanın yaratılışına dair Müslüman kültürünün belkemiğini oluşturan bu rivayetler, yaratılışa dair ayetlerin

Harekât?..

Harekât?..

"Mutabıkız”... “Müşterekiz”... ABD ile bu kadar ‘mutabık’ ve ‘müşterek’ olmak iyi midir?.. Bilmiyoruz. Fakat, “Türkiye ile ABD arasında haftalardır tırmanan bir gerilimin ardından Suriye sınırında bir askeri harekât

Modi’nin İslâm’la savaşı: Keşmir, Diyobendiye ve Hint Müslümanları

Modi’nin İslâm’la savaşı: Keşmir, Diyobendiye ve Hint Müslümanları

Temmuz ayının son demlerinden itibaren Keşmir’de yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu açıktı. Siyonist karakteri haiz Hint milliyetçisi Narendra Modi’nin başında bulunduğu Bharatiya Janata Party (“Hindistan Halk Partisi” – BJP) iktidarının bir kışkırtma peşinde koştuğu ve ordu güçlerinin

Hacc ve Sosyo-Psikolojik Anlamı

Hacc ve Sosyo-Psikolojik Anlamı

Hac çağrısı, “insanlığa” yönelik bir çağrıdır. Hz. İbrahim’e “İnsanlığa hac için çağrı yap!” (22/Hac: 27-28) ayetinde de, “Ona ulaşmaya güç yetirebilen herkese Beyti haccetmek, Allah’ın insanlık üzerindeki hakkıdır” (3/Al-i İmran:97) ayetinde de bu

İran’ın ‘Doğuya Bakış’ Stratejisi

İran’ın ‘Doğuya Bakış’ Stratejisi

İranlı yetkililer hasımlarının özellikle de ABD’nin ülkelerine karşı baskıyı giderek artıracağını öngörüyor ve ABD yaptırımlarından kaçmanın yollarını arıyorlar. Nitekim bu durum, geçen ay Tahran’a yaptığı ziyarette Japonya Başbakanı Shinzo Abe’den

Babalar ve oğullar

Babalar ve oğullar

Şimdiki “zıpırlar”ın dedeleri tırnakları ile kazıyarak bir yerlere geldiler. Onların oğulları ilk yarıda sırtlarında yük taşıdılar. Eşleri kapıcılık yapanların kimileri açgözlü ve açıkgözlü idiler. “Az zamanda birçok iş başarıp”, emeksiz kazancın sırrını

Kurbanın Fıkhı

Kurbanın Fıkhı

Kurban, vahye muhatap olan ilk insandan bu yana Allah’ın kuluna kendisini hatırlatmak için koyduğu bir bağlılık bildirgesidir. Bugün devletler, vatandaşının eğitim, güvenlik ihtiyaçlarını karşıladığı için vatandaşlarından nasıl vergi alıyorsa, Allah da kullarının