Kategori : Haber - 2

Haccın İki Anahtar Kavramı: Kurban ve Teberri.

Haccın İki Anahtar Kavramı: Kurban ve Teberri.

“Kurban” yakınlaşmak “teberi” uzaklaşmak anlamına gelir. Kurban haccın psikolojik anlamına,teberri ise politik anlamına tekabül eder. Biri olmadan diğerinin varlığı çok bir şey ifade etmez. Müslümanların müşriklerden uzaklaşmadan birbirlerine yakınlaşması, birbirlerine yakınlaşmadan, birlik olmaları

İslâm laikliği reddeder

İslâm laikliği reddeder

“İslam dini soyut bir inanç, insan hayatının akışından uzak bir vicdan ya da birtakım ibadet kuralları olmadığı gibi, hayatın diğer yönlerine başka kaynaklara dayanan kanunlar hükmederken sadece insanın şahsi hallerine hükmeden şeriat kuralları da değildir.” (1) İslâm, yerli veya yabancı

Bangsamorolu yetimlerin Ömer Babası

Bangsamorolu yetimlerin Ömer Babası

Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde 7 yıldır iki yetimhanenin sorumluluğunu yürüten İHH Bangsamoro Bölge Temsilcisi Ömer Kesmen, bölgede "baba şefkati" ile gecesini gündüzüne katarak sahip çıktığı yetimlerin taktığı

Adım adım Rabia katliamına giden süreç

Adım adım Rabia katliamına giden süreç

Mısır'da dört yıl önce ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren askeri yönetim, darbe karşıtlarını susturmak için silah kullanmaktan kaçınmadı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 14 Ağustos'taki Rabia

Altüst Olan Önceliklerimiz

Altüst Olan Önceliklerimiz

Siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel sorumsuzluğun, şiddet üreten küresel bir sisteme dönüştüğü bir zamanda ve dünyada yaşıyoruz. Bu sistem, sistemin dışında kalan unsurları, özellikle de Müslüman toplumları/ülkeleri kendisine karşı sorumlu hareket etmeleri doğrultusunda sürekli olarak tehdit altında tutuyor. İslam dünyası

Her zerrede Allah’ın adaletini görebilirsiniz

Her zerrede Allah’ın adaletini görebilirsiniz

Allah’ın Resulü vefat etmeden önce helalleşmek için insanları yanına çağırır ve onlardan helallik ister, hakkı olanlar gelip alsınlar der. Sahabe toplanır, herkes hüzünlüdür. Ukkaşe adındaki sahabe atılır ve Resulullaha döner ve devesine vururken yanlışlıkla çıplak sırtına

Şirkin İslam Âlemine Yayılma Kanalları

Şirkin İslam Âlemine Yayılma Kanalları

Kur’an’ın tüm uyarılarına rağmen, Resulullah’ın tüm mücadelesi ve sakındırmalarına rağmen şirk maalesef Müslümanların arasında yaygın bir durumdadır. Bu facianın başlıca nedenleri şunlardır: İsrailiyyat ve Mesihiyyat. Müslümanların kendi ürettikleri hurafeler. Müslümanların geçmiş inanışlarından arta kalanlar. Uydurma asılsız

Yabancı düşmanlığının zihniyet yapısı

Yabancı düşmanlığının zihniyet yapısı

Evvelemirde bir şeyi veri almak zorundayız: Yabancı sevilmez. Belli bir kültür çevresine sızdığı andan îtibâren yabancı her şeyiyle yadırganır. Eğer bu rastlaşma tesâdüfî olup, bir tehdit algısına yol açıyorsa, yabancı şedit bir şekilde püskürtülür. Eğer, ticârette

Bir modern zaman dini: Bahâîlik

Bir modern zaman dini: Bahâîlik

İran’da doğan ve günümüzde dünyanın değişik bölgelerinde takipçisi bulunan Bahâîlik, Bâbîliğin devamı olarak kabul ediliyor. Şii İmamiye fırkasının bâtınî kollarına dayanan Bâbîliğin kurucusu Mirza Ali Muhammed (1819-1850), Şiraz’da doğmuştur. Kendisini önce beklenen mehdiye

Hasbihal

Hasbihal

Örgütlerine dokunulmadığı sürece Gülenciler, AK Parti iktidarında yolsuzluk, rüşvet, adaletsizlik, kibir var, bunların önüne geçilmeli filan demiyorlardı. Bizdeki muhalefet malum, o iyiye iyi, kötüye kötü demez, hep kötüyü arar, bulamazsa uydurur ve

Ali Şeriati, “Biz Suçluyuz”

Ali Şeriati, “Biz Suçluyuz”

Söylediklerim acı, sivri ve inciticidir. Eğer görüşlerimde hakikat payı olduğuna inanıyorsanız, lütfen, bu acıtıcı sözlerimden dolayı beni affedin. Zira maslahata göre konuşmak, insanların hoşuna gider. Yalan, hile ve pohpohlama tatlı, hakikat ise acıdır. Ağrının olduğu yeri uyuşturmak ve hastalığın

Bilgi ve Bilinç

Bilgi ve Bilinç

“Kör olanla (basîretle) gören bir değildir” (Fâtır 19). Bilgi: “İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat. Öğrenme, araştırma veya gözlem-yolu ile elde edilen gerçek, malûmat, vukuf” (TDK). Bilinç: “İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur. Algı ve