Kategori : Haber - 2

Ben iyi miyim?

Ben iyi miyim?

İnsanların iyilik kavramına bakış açıları incelendiğinde ve toplumdaki yozlaşma göz önüne alındığında yeni yeni İyiler iyilikler kavramlarının gündemimize getirildiği görülür.Bir baba iyi para kazanıyorsa dünyevi olarak bütün sorumluluklarını yerine getiriyorsa vs. gerek eşi gerek çocukları açısından iyi bir babadır.Öyledir de ancak gerçek iyilik Kur'an'ın insanoğluna sunduğu

Huzur Nedir?

Huzur Nedir?

Huzur nedir ve ne huzur değildir? Buna verilecek cevaplar her düşüncenin kendi penceresinden hayatı algılamasının bir yansıması olacaktır. Huzur hakkında bir çok tanım ortaya konulabilir. Ama bu tanımlar huzur kavramının içini gerçek anlamıyla doldurur mu? Huzur; dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç, bir yerde

Afganistan’ı Bekleyen Yeni Tehlike

Afganistan’ı Bekleyen Yeni Tehlike

İran, bölgesel rekabet ve çatışma ortamında kendi güdümünde hareket eden devlet dışı aktörler oluşturma ve bunları mobilize etmede tecrübe sahibi bir ülke. 1979 devriminden bu yana bölgesel nüfuzunu artırmaya yönelik yayılmacı bir politika izleyen İran, Ortadoğu’daki çatışmalara doğrudan müdahale

Meal ve Mealcilik

Meal ve Mealcilik

Halkımızın genel eğilimi Kur’an okumalarını sevap kazanmak maksadı ile anlamasa da Arapçasından okumayı tercih etmektir. Mealinden okumanın sevap olmayacağı anlayışı, işin aslını anlamayanlar tarafından sıkça dillendirilmesi de, bunun tuzu biberi olmaktadır. Hâlbuki anladığın dilden okumak ilahi mesajı anlamak ve anladığını yaşamak için

Veliaht Prens Mekke’yi suistimal ediyor

Veliaht Prens Mekke’yi suistimal ediyor

Suudi Arabistanlı yöneticiler, Müslüman dünyasındaki meşruiyet ve prestijin büyük bir kısmını Mekke’deki Mescid-i Haram ve Kabe’nin ve Medine’deki Hazreti Muhammed’in kabrinin kontrolünü elinde tutmasından sağlıyor. Kral Selman, kendinden önceki yöneticiler gibi “İki Kutsal Cami’nin Sorumlusu” olarak

Onurlu Bir Mücadelenin Panoraması

Onurlu Bir Mücadelenin Panoraması

İktibas dergisinin doğum tarihi 1 Ocak 1981 dir. 12 eylül 1980 de ihtilal olmuş, sıkıyönetim ilan edilmiş ve 13 Eylülde bütün İslamcı dergiler kapatılmıştı. O günlerde çıkan İslamcı dergi falan da kalmamıştı. Bu olaydan bir yıl sonra, Kurucusu olan Ercümend Özkan’ın ifadesiyle

Ercümend Özkan’ın Siyasi ve Dini Görüşleri

Ercümend Özkan’ın Siyasi ve Dini Görüşleri

Siyaset, İnsanların idare edilmesi ve insanları idare etmekle uğraşmaktır. Osmanlı ıstılahında insanların umuru işleriyle uğraşmak, her türlü işleri idare etmek sanatıdır1 anlamında kullanılmıştır. Siyaset herkesi ilgilendirmektedir. İnsan olan yaratılışı gereği diğer insanlarla yaşamaya müsait şekilde

Yüz yıl önceki ihanetinizi bugüne taşıdınız, gördük..

Yüz yıl önceki ihanetinizi bugüne taşıdınız, gördük..

Bir süredir burada “yeni şeyler”den söz etmeye çalışıyorum. Kendimce bir kavga veriyorum, uyarılar yapmaya çalışıyorum, yaklaşmakta olan bazı şeyleri görüyorum ve paylaşıyorum. Dünyanın gidişatındaki ayrışma ve çatışma alanlarını tartışırken coğrafyamıza, ülkemiz içine yansımalarını

Bu, Türkiye’ye savaş ilânıdır * Arap milleti, sizi uyarıyoruz;

Bu, Türkiye’ye savaş ilânıdır * Arap milleti, sizi uyarıyoruz;

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Açıkça Türkiye’ye savaş ilânı anlamına gelecek adımlar atıyor. Sadece kendileri için değil, bütün coğrafyayı imha edecek büyük bir kapışma için tahrikleri ardı ardına sıralıyor. Bütün Ara

Islık çalıp el çırpmak ya da aç ve susuz kalmak

Islık çalıp el çırpmak ya da aç ve susuz kalmak

Ne dersiniz sevgili dostlar bu iki kavram arasında sizce bir ilgi ve alaka var mıdır? Bana sorar iseniz cevabım evettir. Kuran ile az çok ilgi ve alakası olan kardeşlerimde bilirler ki “ıslık çalmak ve el çırpmak “Müşriklerin “ Allah vardır ancak o göklerin işlerini yönetir. Yeryüzünün ilahı ve rabbi ise bizzat insanın kendisidir ve insan ürünü olan

Bir İttihatçı’nın Abdülhamid itirafları

Bir İttihatçı’nın Abdülhamid itirafları

İttihat ve Terakkinin eski yöneticilerinden olan Ahmet Kemal Bey, teşkilatta “Küçük Efendi” ve “Kara Kemal”lakabıyla biliniyordu. Cemiyette iki Kemal olduğundan dolayı, lakabı zamanla Kara Kemal oldu. Diğer Kemal ise, “Sarı Kemal” olarak bilinen Mustafa Kemal’di. Teşkilatta

İki Farklı Dünyâ: Doğu-Batı

İki Farklı Dünyâ: Doğu-Batı

“Ey insanlar!, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve ‘birbirinizi tanımanız ve tanışmanız’ için sizi halklar ve kabîleler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerîm) olanınız, (ırk, renk, soy ve servetçe değil) takvâca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah

Bir tepki, Bin itiraz !..

Bir tepki, Bin itiraz !..

”Sadece Allah anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Oysa O’ndan başkaları anıldığında hemen sevince kapılırlar. Ve. Ahiret inancının eksikliği imanın bir şubesinin olmayışı insanı sarp yokuşu görmezden gelerek onu aşmayı ciddiye

İsrail’de Dini Partiler ve Politik Etkileri

İsrail’de Dini Partiler ve Politik Etkileri

İsrail Devleti, Yahudi milliyetçiliği özleminin var ettiği Siyasal Siyonizm’in 14.05.1948’de ortaya çıkardığı ürünüdür. Din ve milliyetçiliğin iç içe olması bakımından İsrail’de toplumun “Yahudi” kimliği doğal olarak ön plandadır.

Alakasız bir konu olarak ABD-Çin askeri ittifakı!

Alakasız bir konu olarak ABD-Çin askeri ittifakı!

9 Kasım’da yani ABD seçimlerinden sadece 3 gün sonra, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis, Çin Politbüro üyesi Yang Jiechi ve Savunma Bakanı General Wei Fenghe ile bir araya