Kategori : Haber - 2

Türkiye’de dindarlık etkisini yitiriyor mu?

Türkiye’de dindarlık etkisini yitiriyor mu?

Dünya hızla değişmekte ve değerler buharlaşmakta; toplumun kodlarını ise haz ve hız belirlemektedir. Her şeyin buharlaştığı zaman diliminde, dinin birey üzerindeki etkisi azalır, insanın içinde oluşan boşluk ise aklın ve bilimin kutsanmasıyla

Dünyâ’yı Merkeze Almak

Dünyâ’yı Merkeze Almak

“Bu Dünyâ hayâtı, yalnızca bir oyun ve (eğlence türünden) tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekten âhiret yurdu ise, asıl hayat odur. Bir bilselerdi” (Ankebût 64). İslâm medeniyetinde yaşamanın huzûrundan ilmel-yakîn de olsa haberi olmayanlar; modern yaşamın hazlarıyla büyülenmiş

KAYIP HALKA; YÜCE AHLÂK

KAYIP HALKA; YÜCE AHLÂK

Ahlâkın anlatılmasından ziyade yaşanması gerekir. Ahlâkı hayatımız ile anlatırsak başka bir ifadeye gerek kalmaz. • Rehberimiz olan Allah Resûl’u fıtrî ahlâkın zirvesine çıktı ve inen ilk surelerde de Allah Resûlü’nün (s.a.v) ahlâkı övüldü. Hz. Muhammed’in ümmeti olduk fakat ahlâkını

Kaotik karmaşada iyiye ve güzele ulaşma

Kaotik karmaşada iyiye ve güzele ulaşma

Bu coğrafyada yaşayan hemen herkes birbirinden sorumlu. Sorumsuzluk hem kaosa neden olur, hem de kendi geleceğini de tehlikeye atma gibi bir durum söz konusu olur. Bu açıdan bakılınca zor bir zamanda yaşadığımız, sorunlarımızı

Berat Gecesi

Berat Gecesi

Beraat kelimesi Arapça bir kelime olup, kurtulmak, ceza almaktan beraat etmek, ateşten uzaklaşmak anlamında gelmektedir. Ancak biz biliyoruz ki, kurtulmanın hakiki ve sahici bir bedeli vardır. Bu bedel ise; sağlam bir tevhid inancı, salih amel ve

Okuma Notları

Okuma Notları

Tevhid, sadece “kâinatta Allah’tan başka ilah yoktur.” inancına sahip olmak değildir. Tevhid aynı zamanda bir dünya görüşüdür. Tarihi, beşeri ve sosyal bir bakış açısıdır. Varlığın, ırkların ve sınıfların birliğinin esası tevhittir. Tevhid ırksal, düşünsel, sosyal ve beşeri şirki

Dinin inşasında geleneğin rolü

Dinin inşasında geleneğin rolü

“Ehli Kitaba dayandırılan bir inanışa göre dünya, düzlük ve hareketsizliğin sağlanması için yerler ve gökler kalınlığında bir yakut taş üzerine konulmuştur. Bu taş kırk bin ayaklı bir öküzün boynuzları arasında yer alır. Öküzün boynuzları yerin etrafında arşa kadar yükselmiş ve bu suretle yerlerle gökler

Taşı Gediğine Koymak

Taşı Gediğine Koymak

Soru 1 – Nisâ Sûresi 43. ayetteki teyemmümden yola çıkılarak Mâide Sûresi 6. Ayetteki abdest alma manevî bir temizlik olarak nitelene bilir mi? Cevap: Nisa suresinin 43. Ayetinde bahsedilen birkaç konu vardır. Bunlardan birincisi sarhoşluk. Henüz içkinin yasaklanmadığı bir dönem olduğu için Müslümanlar

Kurtuba’dan Cordoba’ya

Kurtuba’dan Cordoba’ya

Perşembe günü, akşam karanlığı şehrin üzerine yavaş yavaş çökerken, Kurtuba Camii’nin önündeki köprüden karşıya doğru yürüyorum. Köprünün bittiği yerde küçük bir kale parçası var. İspanyolcadaki ismi, “Calahorra”. Dikkatle bakanların, kökenine kulak kabartacağı bir isim bu.

Müslüman, Ama Postmoderniz…

Müslüman, Ama Postmoderniz…

Postmodern yaşam, çağımızda bütün bir dünyayı kuşatmış durumda, belki de dünya kuruldu kurulalı böylesine tek tip bir yaşam şeklinin hegemonyasının altına girip kuşatılmamıştı. Doğusundan batısına hangi dünya görüşü olursa olsun; Müslümanı, Hıristiyan’ı,

Ailede yangın var!

Ailede yangın var!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları Lozan’da çizildi, ama milletin sınırlarını çizen başka bir anlaşma var: O da İngiltere ile Lozan öncesi imzaladığımız gizli bir anlaşmadır… Arşiv yeni yeni tasnif edildiği için, bu anlaşmadan yakın bir geçmişte

Hiç Soranla Sormayan Bir Olur Mu?

Hiç Soranla Sormayan Bir Olur Mu?

Tabi bu soru böyle değildi. Asıl hali Allahtan, “…Deki; Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…” ( Zümer-9) ne güzel soru. Sorunun en kusursuzu sorulmuş. Soru sormak Allahın da bir yöntemidir hem de sık kullandığı bir yöntemdir. Soru sorma yeteneği, insanı diğer canlılardan ayıran

Hariciliğin modern bir görüntüsü olarak Haricilik

Hariciliğin modern bir görüntüsü olarak Haricilik

Tekfir; söz, fiil ve inancından dolayı bir kimseyi veya topluluğu küfre nispet etmek anlamına gelen dinî bir terimdir. Eğer tekfir Kur’an, sünnet ve icma-ı ümmetin gerektirdiği usulde, kurallarına göre ve lüzumlu hallerde yapılmıyor; gelişigüzel, görece, keyfî yahut

‘Süfeha’ Trump

‘Süfeha’ Trump

Trump bol keseden İsrail’e ulufe dağıtıyor, bağışta bulunuyor. Yetkisi olmadığı alanda hakkı olmayana bol keseden pay dağıtıyor. Hatta bu bağışlar kimileri için nükte meselesi haline geliyor. Esat yandaşı komedyenlerden Dureyd Lahham kendisinin de ABD’nin California Eyaletini Meksika’ya bağışladığını açıkladı