Kategori : Haber - 1

Çocuk Yetiştirmek

Çocuk Yetiştirmek

Zaman zaman çoğumuz hayatımızdaki birçok şeyin ters gittiği düşüncesine kapılır çoğu kez de yanlışlıklarımıza yine en önce kendimiz şahit oluruz. Öyle bir durumla karşılaştığımız zaman ümitsizliğe kapılır, stresleniriz, üzülürüz değil mi? Bence, umudumuzu kaybetmeden sabırla yolumuza

Şapı Şekere Karıştırmak

Şapı Şekere Karıştırmak

Bu sebeple Peygamberimizin kurduğu devleti cumhuriyet olarak nitelendirmek asla doğru olmadığı gibi; dinde hüküm koyucu olarak Allahtan başkasını kabul etmek Allah’ın yanına “çoğunluğun iradesi ilahı” diye bir ilah daha getirmek suretiyle

Aynı gemide değiliz

Aynı gemide değiliz

Aynı gemide değiliz. Hiç olmadık. Aynı geminin güvertesinden sırf eğlenmek için martılara simit, insanlara çay fırlatmadık. İnsanlara makarna, insanlara kömür, insanlara satranç seti de fırlatmamıştık. İnsanlara hiçbir şey fırlatmadık. İnsanları ve insanlığı da bir köşeye fırlatmadık. İnsanları faizin, betonun, soygunun, açlığın, yokluğun, yoksulluğun, yoksunluğun kucağına

Târihselcilik Üzerine

Târihselcilik Üzerine

“….Yoksa siz, Kitab’ın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz?. Artık sizden böyle yapanların dünyâ-hayâtındaki cezâsı aşağılık olmaktan başka değildir; kıyâmet gününde de azâbın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir” (Bakara 85).

Ortadoğu Savaşları ve Batılı Silah Şirketleri

Ortadoğu Savaşları ve Batılı Silah Şirketleri

“Ortadoğu” olarak isimlendirilen coğrafya, Osmanlı’nın yıkılması ile birlikte 20. yüzyılın ilk çeyreği sona ermeden işgalci güçlerin sömürge alanına dönüşmüştür. 1920’den sonra Ortadoğu halkları için işgaller ve istikrarsızlık devri başlasa da 2. Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında bölge

Sanatın gölgesine sığınanlar

Sanatın gölgesine sığınanlar

Son günlerde gayr-i ahlaki tasvir ve teşvik içeren bir romandan ve bu tür yayınların pedofili hastalarını cesaretlendirdiğinden söz ediliyor. Tartışma şiddetlenerek devam ederken zihnimde şu sorular belirdi: Elif Şafak ve Abdullah Şevki gibi porno sektörüne kölelik yapanlar

İslâm Yaşanılan Zamana Ne Der ?

İslâm Yaşanılan Zamana Ne Der ?

İslam denilince akla ilk gelmesi gereken şeyin Hz. Âdem as. İle başlayıp son elçi Hz. Muhammed as. İle son şeklini alan ve tamamı yüce Kuran’ın içerisinde olan ve gönderildiği son elçinin tamamını hayatına uyguladığı vahiyler anlaşılmalıdır. Zira Allah’ın geçmiş, şimdiki ve

Bayrama Hazırmıyız?

Bayrama Hazırmıyız?

Kelimenin Arapçası ıyd (îd). “Bayramınız mübarek olsun”un karşılığı “ıydiniz sâid olsun” idi. Eskiden bayram sırf dinî idi; ramazan ve kurban bayramları vardı. Osmanlı başka bayram bilmezdi. Burada da bir Türkçe ifade söz konusu. Iyd-i fıtr, Iyd-ı adha terkiplerini halk hiç bilmez ve pek kullanılmaz. Sonra

Zulme dur diyemeyen Mekke Bildirisi

Zulme dur diyemeyen Mekke Bildirisi

İki gün önce Mekke’de önemli bir toplantı yapıldı. 139 ülkeden katılımcı ile temsil edildi. 27 farklı mezhep ve grup temsilcisi yer aldı. 1200 Müslüman konferansta katıdı. Sonuçta Mekke Bildirisi yayınladılar. Aslında bu ikinci konferans. Çünkü daha önce de 2005 yılında Mekke Vizesi’ni

Terkettiklerimiz

Terkettiklerimiz

Hz. Peygamber (sav)’in Medine yılları… Şiddetli kıtlık ve pahalılığın Müslümanları etkilediği günler… Sıkıntıların insanları sarstığı o süreçte günler geçmesine rağmen ticaret kervanlarının da hâlâ Medine’ye gelmediği bir dönem… İşte bu zor günlerden bir gün Mescidi Nebevi’de Cuma namazı için

Şimdi insan için itikâf vakti

Şimdi insan için itikâf vakti

Ramazan ancak talip olanlara öğretir. Yemek yerine aç kalmayı, konuşmak yerine susmayı, hız yerine yavaşlamayı, öfke yerine sabrı, biriktirmek yerine dağıtmayı, “ben” demek yerine “sen” demeyi, “biz” demek yerine “siz” demeyi, açılmak yerine çekilmeyi, isteyerek değil

Gençliğin Arayışları II

Gençliğin Arayışları II

Günümüz insanı sevgiden yoksun yetişiyor. Anne-baba kucağından ve sıcaklığından yoksun. Sevgi sanki biraz da rol gereği gibi geliyor. Bir bilinçle değil, içtenliksiz ve sıradan. Çalışan anne-babaların çocukları akşam saatlerinde ancak bir araya geliyorlar. Günün yorgunluğu, çocuğun

“BEKA EKONOMİSİ”ni ıskalarsak, dağılır gideriz…

“BEKA EKONOMİSİ”ni ıskalarsak, dağılır gideriz…

IMF, Osmanlı’nın 1881-1918 arasında dış borçlarının tahsili amacıyla kurulmuş ve “iliğine kadar sömürülerek yıkılmasını” sağlamış Düyun-u Umumiye’nin günümüzdeki adıdır. Sultan 2.Abdülhamit, kuruluşuna izin vermiş, yıkılışı geciktirmiş ama

Khâlid Meş’al’le Eyyûb Sultan’da bir Ramazan gecesi

Khâlid Meş’al’le Eyyûb Sultan’da bir Ramazan gecesi

Bu vesileyle, bu iftar’ın şeref konuğu olan, ‘Hareke-t-ul’Mukaveme-t-ul’İslâmiyye / (İslâmî Mukavemet Hareketi) HAMAS’ın çeyrek yüzyıl kadar ‘Siyasî Sözcülüğü’nü yapan ve sionist İsrail rejimi ajanlarınca defalarca