Kategori : Haber - 1

Günümüz Beşli Çetesi ve Rahd İlişkisi

Günümüz Beşli Çetesi ve Rahd İlişkisi

Kur’an’ı kerimdeki ayetlerin neredeyse yarısı geçmiş kavimlerden bahsetmektedir. Onlara gönderilen elçiler, davet şekilleri, gönderildikleri kavimlerin onlara karşı tutumları, kurdukları medeniyetler, yaşam tarzları, yükseliş ve helak oluş süreçleri ile ilgili başka hiçbir yerde ulaşamayacağımız veya

Torunlarımız dijital köle olabilir

Torunlarımız dijital köle olabilir

Sanayi Devrimi’nden daha büyük, daha etkili ve daha hızlı bir devrimin tam ortasında yaşıyoruz. Kimi ‘Endüstri 4.0’, kimi ‘Dijital Devrim’ diyor. Ben ikincisinden yanayım. Etkileri açısından Sanayi Devrimi’nden çok daha büyük bir devrimin nasıl devam edeceğini, nasıl evrileceğini henüz bilmiyoruz. İletişimden sağlığa, ekonomiden

Sınırlar arasında

Sınırlar arasında

Afganistan’ı 1863-1879 arasında yöneten Emir Şir Ali Han, çok sayıda yeniliğe imza atmış bir isimdi. Devlet yönetiminin modern usullerle yeniden yapılandırılması, ilk kez onun zamanındadır. Ülke tarihinde ilk askerî okul, ilk resmî posta teşkilâtı, ilk matbaa, ilk periyodik gazetenin yayımlanması ve ‘Afgan’

Rohingyalar Arasında Misyonerlik Faaliyetleri

Rohingyalar Arasında Misyonerlik Faaliyetleri

Ağır yaşam koşulları ve zorunlu göçe maruz bırakılan ve mülteci kamplarında yaşamaya mecbur kalan insanların misyonerlik çalışmalarına hedef olmaları meselesi, herkesin malumudur. Dinî ve etnik zulüm nedeniyle Arakan’daki evlerinden ve yurtlarından olan Rohingya Müslümanları da barındıkları kamplarda benzer bir tehditle

“Şeytanın’ın Reçetesi” ve Batı/Abd’nin Gerçek Yüzü

“Şeytanın’ın Reçetesi” ve Batı/Abd’nin Gerçek Yüzü

ABD-Rusya ilişkilerinin Avrupa’da/Ukrayna’da oluşturduğu kriz ve ABD’nin bölgemizdeki projesinin temel ilkeleri korunurken gündeme taşıdığı “strateji değişimi”nin, uluslararası politikadaki derin etkilerinin yansımaları giderek yaygınlaşmaktadır… Çin’in küresel kapitalist sistem içinde hızla

Gerçekten Seçim Yaptık mı?

Gerçekten Seçim Yaptık mı?

Akıl, kişi tercihler yapabilsin, ulaşabildiği veriler yardımı ile kendisi için en uygun seçimi bulabilsin diye vardır. Ancak söz konusu verilerin doğruluğu, gerçek manada doğru tercih yapmanın olmazsa olmazıdır. Doğru bilgi ve doğru düşünüş ile iyi kötüden, doğru yanlıştan

Kendinizle aranız nasıl?

Kendinizle aranız nasıl?

Öteden beri düşünmekle arası pek iyi olmayan bir milletiz. Göçebe bir millet oluşumuz, bir yerde sabit kalmamayı gerekli kılıyor. Düşünüp taşınmıyoruz, düşünmeden taşınıyoruz. Düşünmek işçilik isteyen bir şey. Bir ameliye. Bu ameliyeden bir fikir hâsıl olur. Fiili refleksleri düşüncesinin önüne

Klâsik ve Modern

Klâsik ve Modern

“O, iş-başına geçti mi (yada sırtını çevirip gitti mi) yer-yüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helâk etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu sevmez” (Bakara 205). Bir yazıda modernizmin ne demek olduğu ve kelimenin kökeni hakkında şunlar söylenir: Modernizm; “Geleneksel olanı günün anlayışına uydurma, geleneksel yapıyı ve

Doğu Türkistan’daki diğer tecrit yöntemleri

Doğu Türkistan’daki diğer tecrit yöntemleri

Ancak ceza alarak hapse gönderilenler arasında dini sebepler çok öne çıkıyor. Özellikle imamlara çok ağır darbe indirildi. Öyle bir noktaya gelindi ki, Doğu Türkistan’daki imamların muhtemelen yüzde 99’u tutuklanmış durumda. Bunların bazıları toplama kampına

Karanlığa Taş Atan Kendi Başına Vurur

Karanlığa Taş Atan Kendi Başına Vurur

“Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani onlar birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeşine: «Andolsun seni öldüreceğim» dedi. Diğeri de «Allah ancak takva sahiplerinin

Yol istikameti ahlâkı

Yol istikameti ahlâkı

Zor bir yolculuktur bizimki. Zor ve çileli. Günün, dönemin karmaşasında kişilikli olmak yönünü bozmadan hiçbir olumsuzluğa veya çıkara yüz vermeden olan yolculuk. Yol hayatın ilk anından başlanan ilk bilinci adımıdır insanın. Yol ve yolculuk, yol gidişi insanın

“AYASOFYA CAMİİ”ni açma zamanıdır!..

“AYASOFYA CAMİİ”ni açma zamanıdır!..

Önce belirtelim, uhrevi/ilahi bir konudan söz etmiyoruz, konumuz tümüyle dünyevidir… Yani… Ayasofya cami olduğunda İslam yeni bir zafer kazanmaz, müze olarak kaldığında da laiklik güçlenmez. Hele, MS 537 yılında kubbesindeki dev haçla ibadete açılan

Çile Yolu’nda katledilen barış şehri Kudüs Turan Kışlakçı/Düşünce Mektebi

Çile Yolu’nda katledilen barış şehri Kudüs Turan Kışlakçı/Düşünce Mektebi

“Şehirlerin gülü” geçmiş çağlarda olduğu gibi bugün de zalimlerin kılıçları altında inim inim inletilmekte. Ne diyordu o koca sultan Selahaddin Eyyubi, Haçlıların komutanı Richard’a yazdığı mektupta: “Sizin işgaliniz geçicidir. Müslümanlar zaafa düştüğü için buraları ele geçirdiniz. Savaşacak gücümüz