Kategori : Haber - 1

En Yüce Ahlâk

En Yüce Ahlâk

Allah’ın (cc) dinini kişiliği ile yapılandıran Peygamberimiz (sav), Kur’an-ı Kerim’i kendisine daima ahlak edinmiş; akîde, söz ve ameliyle de Kur’an-ı Kerim’i pratik alanda uygulamaya geçirmiştir. Onun için Müminler, pratik hayat için Kur’an-ı Kerim’e başvurduğunda, Kur’an-ı Kerim kendisini değil, Peygamberimiz (sav)’i örnek

İsra Olayı ve Mi’raç Anlatısı

İsra Olayı ve Mi’raç Anlatısı

“Kulunu bir gecede Mescid-i Haram’dan alıp, çevresini bereketli kıldığı Mescid’ul-Aksâ’ya götüren Allah, eksikliklerden uzaktır. Bu, ona bir kısım âyetlerimizi göstermek içindir. Allah işitir ve görür” (17/İsrâ: 1). Mi’râc kandili nedeniyle yeni bir hurafe pazarına kapı aralanıyor. Müşterisi çok olan bu pazar kısa mesaj ve mail furyasıyla da bir hayli kalabalık ve

Kur’an’ın Öğrettiği Üslup

Kur’an’ın Öğrettiği Üslup

Üslup; bir şeyi anlatım, ifade tarzı ve özellikle anlatışta tutturduğu kendine özgü yoldur. Kısaca “anlatım biçimi”, “anlatım tarzı” dır. Konuyu ele alış biçimi; sözcük seçimi, cümle kuruluşu, dilin yalın (sade) ya da sanatlı oluşu, akıcılık gibi özellikler üslubu

Mezar ve Kur’ân

Mezar ve Kur’ân

Bacanağım Sabri Benli, Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu, güzel hizmetler ifa ettikten ve kubbede hoş bir seda bıraktıktan sonra Hakk’a rücu eyledi, Rabbim rahmet ve mağfiretini lütfeylesin. Son vazifelerimizi yapmak üzere Çorum’a geldik. Mezardaki iki değişiklik beni memnun etti.

Kırmızı Çizgilerin Güncelliği

Kırmızı Çizgilerin Güncelliği

Kırmızı çizgiler gerçek mi yoksa birer vehim midirler? Aslına bakarsanız hoşaftan anlama meselesi bir eşiktir. Kırmızı çizgi.....! Yetişen alıyor, Kırmızı çizgi.....! Hadi kırmızı çizgilerim geldi hanımlar...! Ailede, okulda, ibadette, ticarette, siyasette, ahlâkta, yargıda, bilimde, askeriyede, sanatta, tarihte, müzikte, kültürde herkese

Hilafet şuurunu kuşanmak

Hilafet şuurunu kuşanmak

Hilafet şuurunu kuşanmak; “Kökü mâzide olan âti” olmaktır. Geçmişini unutmadan, geçmişinden utanmadan, geçmişine sövmeden ve sövdürmeden yarınlara yönelebilmek için hilafet şuurunu kuşanmak mecburiyetindeyiz. Hilafet; istikamet ve istikrar, istikbal ve

'Elimizden geleni yaptık da, sonuç mu alamadık?'

'Elimizden geleni yaptık da, sonuç mu alamadık?'

Venhar cumartesi sohbetlerinin bu haftaki konuşmacısı Urfa'dan Abdulaziz Göktürk idi. Göktürk, 'İyiliğin Emri Kötülüğün Nehyi' konusunu anlattı. İslami Mücadele anlamında tüm Müslümanların marufun emredilmesi ve münkerin nehyedilmesi konusunda sorumluluklarının devam ettiğini ve herhangi bir durumu bahane gösterme veya günah

Kur’an’daki Dine Değil Kafalarındaki Dine Uyanlar

Kur’an’daki Dine Değil Kafalarındaki Dine Uyanlar

İnsanoğlunu yaratan Allah yarattığı bu varlığa verdiği ömür süresince uyması gereken kuralları da kitaplar ve elçiler göndermek suretiyle belirli bir düzene bağlamıştır. Yaratılan bu varlık sahip olduğu özellikler gereği kendi başına ne dünya nede ahiret için yaşam biçimi ve hayat belirleyici kanunlar koyma ve yapma hak ve

İslam Özgürlük ve Eman Yurdudur

İslam Özgürlük ve Eman Yurdudur

Enderun mektebinde “Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz” “Ancak ne yazık ki, çok açık ve net olmasına rağmen, Kitabın mesaj ve temel argümanlarına, bağlılarınca doğru okumalar yapılamaması, temel insan haklarına saygılı ve özgür düşünceli olması gereken mensuplarını, muktedir oldukları coğrafyalarda,

Allah Yolunda Olmanın ve Ölmenin Anlamı

Allah Yolunda Olmanın ve Ölmenin Anlamı

Öncelikle Allah’ın yolu denilince ne anlamamız gerektiği üzerinde duralım. Sebil kelimesi; yol anlamına geldiğine göre Yol, üzerinde yürünen zemin, takip edilen usûl yöntem, yaşarken hayatın kendisine göre yaşandığı hayat tarzı anlamlarına gelmektedir. Bu anlamıyla Din kelimesiyle aynı

Her Müslüman nefsini terbiye etmekle mükelleftir

Her Müslüman nefsini terbiye etmekle mükelleftir

“Teknoloji Çağında Cemaatlerin Bağlama Problemi” kitabınızın isminin çok ilginç olduğunu belirtmek istiyorum. Şöyle bir sorudan başlayalım söyleşimize. Böyle bir eseri yazmanızda ki temel amacınız nedir? Bir yazar öncelikle yaşadığı çağın iyi bir okuyucusu