Gâvurların razı olduğu dinden Allah’a sığınırız

Gâvurların razı olduğu dinden Allah’a sığınırız


Gâvurların razı olduğu dinden Allah’a sığınırız

 

 

İslâm dinine teslim olunur, İslâm teslim alınmaz. İslâm’ı teslim almaya çalışanlar, akılları önyargıların döküm kalıplarında taşlaşmış olanlardır. Allah’ın arzında gâvurlardan, din düşmanlarından bir aferin almak için Allah’ın dinini eğip bükenler, gâvurlardan daha tehlikelidirler. Ülkemizde Kur’an âyetleri üzerinden gelerek genelde dünyadaki, özelde ise ülkemizdeki gâvurların razı olabilecekleri bir dini icad etmeye çalışanlar, firavun kadar tehlikelidirler. Gâvurların razı olabilecekleri bir dini icad etmeye çalışanlar, önce Müslümanlara Allah’ı unutturuyorlar, sonra da şirk çöplüğünde ne buldularsa onu Müslümanlara yutturmaya çalışıyorlar. Bunlar Allah için değil, şeytan için yaşıyorlar! 

Din düşmanlarını razı etmek için Allah’ın dinini yontanlar, dinsiz kalmak için çalışanlardır. Allah’ın dininden tasarrufta bulunma yetkisini kendilerinde görenler, dinin sahibine ortak olmaya kalkışanlardır.

İbnul Macişun der ki; “İmam Malik’in şöyle dediğini işittim; “Kim güzel bularak İslam’da bir bidat çıkarırsa, Muhammed (sav)’in risalet görevine ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Zira Allahû Teâlâ; “Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim.” (Mâide Sûresi/3) buyurmuştur. O gün dinden olmayan bir şey bugün de dinden olamaz” (İmam-ı Şatıbi el-İtisam(1/64)

 “Dine ekleme ve çıkarma yapmayın” diyen dinin, dine ekleme ve çıkarmada bulunmayı ibadet kabul eden mensupları, bu çağın musibetleridir. Meydanda cirit atıyor dinin kaynağı akıldır deyip Müslüman ile kâfiri aynı kefeye koyan bir sürü zındık. İmansız kalmış beyin küfrü içinde saklayan sandık. Orada yetişir Müslümanı din hususunda aldatan mantık. Dini inkâr edenden din dersleri almaya başladığımız gün aldandık. Rabbimiz uyarıyor:

“Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar “cibt”e ve “tâğût”a inanıyorlar. İnkâr edenler için de, “Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır” diyorlar.” (Nisa Sûresi/ 51)

İslâm’ı beşikten mezara kadar ferd, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde hayatı tanzim eden alternatifsiz bir nizam olarak kabul etmeyenleri, Müslümanların camilerini ahırlara dönüştürenleri, bu topraklarda onsekiz sene Arapça olan ezanı Türkçe okutanları, İslâm’ın değerlerini değersiz kılmaya çalışanları, en büyük marifetleri heykellere tazim etmek olanları bilerek ve inanarak Müslümanlardan daha değerli görerek onları Müslümanlara amir yapmaya çalışanlar, âlim de olsalar “cibt” ve “tağut”a iman etmiş olanlardır. Müslümanların yanlışları kâfirlerin küfrünü sevimli göstermenin mazeret ve gerekçesi olamaz. Gâvurun gâvurluğunu methu sena edenler, gâvur olmanın yoluna girmiş olanlardır. Bu ülkede imama bozulanlar bozdular abdest. Onların sayesinde taşlar bağlandı, kuduz köpekler serbest. Yeri gelmişken şunu da beyan etmekte fayda vardır: Allah’ın dinini, gâvurlardan önce, bizzat onu temsil mevkiinde olanların ikiyüzlülüklerine, zaaflarına, çıkarlarına ve bu çıkarları elde etmek için insanların arzularına göre dini yontmaya çalışanların, Peygambersiz, Sahâbesiz bir din icad etmenin derdine düşmüşlerin tutkularına, ihtiraslarına karşı muhafaza ve müdafaa etmekte mü’min olmanın ve mü’min kalmanın bir gereğidir. Bu dünyada kendi dinlerini ferd, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde iktidar ve muktedir yapmayan Müslümanlar, politik iktidarların ve ideolojik kadroların oyuncakları olmaktan kurtulamazlar!

Bilin ve inanın ki; gâvura gâvur, Müslümana Müslüman der Allah’tan gelmiş olan din. Bu hakikati kabul etmeyenlerin Müslümanları dinsiz kılmak için başlattıkları kavgayı seyredin. Bir toplumda hakikat mağlup kılınmışsa zanna; o toplumda hak adına kıyılır insana!

Dillerde tüy bitti anlatamadık; vesveseciyi âlim, felsefeyi din zanneden sadece birkaç yobaz. Vesveseden hoca, felsefeden din olmaz. Kişi Müslümanlık iddiasında bulunmakla birlikte İslâm düşmanlarının takdir ve beğenisini Allah’ın rızasından daha üstün tutuyorsa, ondan daha büyük gâvur aranmaz.

Ehl-i küfür karşısında eziklik kompleksine kapılmayı ibadet edinenler, zilleti din edinmekten çekinmezler. Bu yol ve yöntem, ne Peygamberin ve ne de sahâbenin yol ve yöntemidir. Sahâbe-i kiram, küffarın geleceğini haber aldılar. Oturup da kâfirleri methu sena ederek bayraklaştırmadılar. Allah Allah deyip cenge durdular. İlim ile cehaleti vurdular. Allah’ın dininin gâvurların razı olabilecekleri şekilde yontulmaya çalışılması, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir. Bu da genelde insanlık âlemi, özel de ise İslâm âlemi için en tehlikeli hâldir.

Dindarlık, dinin hududlarını muhafaza etmekle mukayyeddir. Allah’ın değil, gâvurların razı olduğu din ve dindarlıktan Allah’a sığınmak, Allah’a sadakatin gereğidir. Din adına Allah’ın buyurmadığını, Rasûlüllah (sav)’in söylemediğini ortaya koyanlar, dinin düşmanlarından sayılanlardır. Çünkü dinin dışındaki dindarlık, din düşmanlığıdır. 

 

yeni akit

Google+ WhatsApp