Güzellikler dünyasında var olma

Güzellikler dünyasında var olma


Gün aydınlığında karanlık ruhların gezindiği bir zamanda insanların yol bulması, kendileri olabilmesi o kadar güç ki. Albenili karanlık bir ruh geziniyor. Bu çağın hangi dili, duruşu bize ait, hangi ruh hâli baskın?

 

Siyasetin dili, sporun, günlük hayatın dili bir karmaşada. İnsanı öteleyen, çatıştıran ve sürükleyen bir hâl. İnsanlığın ortak bir dili yok gibi, ya da böylesi bir dil ortamının oluşumuna fırsat verilmiyor, sıra gelmiyor.

 

Derdimiz kendimizle ilgili. Sorun biz insan tekinden itibaren başlıyor. İradenin bile insana artık kolay kolay hükmedemediği bir ortam. Sevgisiz, hırçın, kaba, iğreti ve itici. Olumsuzlukların geneli bu düzlemde ele alınabilir.

 

Yüzyıllardır insanlığın kurtuluşu için çaba gösterenler dünyayı daha çok karanlıktan karanlığa sürüklüyorlar. Her geçen gün biraz daha kararıyor. İnsanlık bu karmaşaya büyülenmiş, kapılmış gidiyor. Kendisi için bir çıkış yolu arayışında değil. Onlara öncülük edecek entelektüeller bu karmaşa içinde yitip gidiyorlar. Onurlu bir direniş ve bilinçli bir çıkış gerçekleşmiyor. Diğer insanlardan bunun yapılması, öncülük etmesi beklenemez. Bilinç ve birikimli olanların çabası bir dil oluşturabilir, bir çıkış yolu gösterebilir.

 

Bilgi, birikim ve bilinçli olanların sorumluluktan kaçması, sinmesi, susması bağışlanamaz. Birikimiyle kendisini heba ediyor. Kendisinin heba olması bireysel olarak kabullenebilinir ama insanların umutlarını ve heyecanlarını da beraberinde tüketiyor, yok ediyor.

 

Olumsuzlukları sıralamaktan güzellik ve iyilikleri anlatmaya sıra gelmiyor. Bir millet veya topluluk güzellikleriyle anılır. Olumsuzlukları karmaşalarıyla birlikte geçmişin karanlıklarında yiter gider.

 

Bir milletin veya medeniyetin birikimi yol gösterici olur her zaman. En azından yaşanmışlıklar ve deneyimler tekrarlanmaz, zaman kaybına uğranmaz. Zaman kıymetli ve aziz. Onun hakkını teslim etmek de bir zorunluluk. Sorumluluk üstelenen her insan üzerine düşeni yapmakla yükümlü.

 

İnsan, çileyle de sınanır. Çile zorlukları aşmanın yaşama biçimidir.

 

Günümüz insanı kolay olanı tercih ediyor. Sosyal medya hayatına girdiğinden itibaren yüzeyde geziniyor. Görsellerle, sloganlarla yetiniyor. Çarpıcı bir cümle, bir görsel yetiyor. Kimileri yazdıklarının ilgi görmediğini, okunmadığını, sayfasında bulunan yakınlarının bile ilgilenmediğini belirtir, sitemde bulunurlar, küserler. Bir daha bir paylaşımda bulunmazlar. Bunun elbette iç yakıcı bir yanı var. Genel yapı insanı ilgisizliğe, umursamazlığa itiyor.

 

İyilik ve güzellikler yaşanır, yaşanarak uygulanır. İyilik ve güzellikler soyutluklardır ama insanlarla somutlaşır. Güzel insanlar, güzellik ve iyilikleriyle insanlığa bir düşünceyi ve kültürü yansıtırlar.

 

İslâm düşüncesi iyilik ve güzellik eksenlidir. Yani hayır, hayrat ve hasenatla varlığını hissettirir. Geleneğimizdeki kurumlar bunun üzerine kuruludur. Vakıf geleneği insanlığın hizmeti için var olan kurumlar. Büyük İslâm medeniyet ve kültürünün kurumları, hayratları insanlığa hizmet anlayışındadır.

 

Dünyayı güzelleştirecek koşulsuz, art niyetsiz doğrudan hayra dönük girişimlerdir. Kültürümüzün temel kavramlarından biridir hayır ve hasenat. İnsanlığın hizmetinde olan karşılığı beklenmeyen bir yaşama ve hayat anlayışı.

 

Müslümanlar sadece bu dünya için yaşamıyorlar. Güzel ve iyi olan her davranışları ve eylemleri hem bu dünya hem öte dünya içindir. Bu düşünce kendi kavramlarını da oluşturuyor. “Sadaka-i cariye” bunların başında gelir. Bu kavramın sözlükteki karşılığı: Bir kimsenin ölümünden sonra da faydası ve hayrı devam eden vakıf, çeşme, yol vb. kalıcı hayır işleri. Buna hastane, yol, okul gibi kurumlar da dahildir. Müslüman bir insan için hayat burada bitmiyor, devam ediyor ve süreklidir.

Google+ WhatsApp