Güven ve İnanç

Güven ve İnanç


İnsan, insanın dayanağı ve muhatabı. Birbirine bakarak ve yaslanarak yaşıyor. Birlikte güç sahibi oluyor. İnsanlar birlikte olunca, dayanışınca güçlüdürler. Dağıldıklarında etki alanına girerler.

 

Günümüz dünya düzeni insana güven vermiyor. Genel bir kuşatılmışlık altında. Müslümanlar ise bu çarkın içindedirler. Bu çemberi kırma gücünden yoksun görünüyor. Ya da kendini çaresiz buluyor. Direnmenin yollarını denemekten uzak duruyor. Böyle yapınca kendini koruduğunu sanıyor.

 

Her eylem bir başlangıç gerektirir. Bu sahih ve samimi, adil ve hakkaniyetli ise ilerleyen zamanda karşılık bulur. Atılan ilk adım önemli. Bir yola koyulanlar etrafına bakmadan yollarını sürdürürler. Böyle yaparlarsa istenilen yere veya amaca ererler. Bilinçli ve çıkarsız amaç ve hedef asıl olanı.

 

İlgisizlik, korkaklık, vurdumduymazlık her zaman insana zarar verir.

 

 

Hakikat yolcuları sağda solda ne olup bitiyorsa bakmadan yollarını sürdürürler. Aslolan, kendisine sunulanın hakkını teslim etmek.

 

İnsan ve hayatında olduğu gibi yol ve yolculuk da bir emanet. Onun hakkını teslim edenler sorumluluklarını yerine getirirler. Yaşama sorumluluğu, bilinci insan için önemli. Amacı da budur.

 

Genel anlamda insanlar arasında bir güvensizlik var. Güçlü sistemlerin, kurumların egemenliği, insanları etkisiz ve güçsüz kılıyor. Her şeyden önce emekleri çalınıyor, adil bir paylaşımda bulunulmuyor. Sömürü insan iliklerine kadar etkili oluyor. İnsanlar kırıntılara razı ve mahkûm ediliyor.

 

İzm’ler geçmişte kalan isimlerden ibaret. Kapitalizm tam anlamıyla egemen durumda. Bunun yumuşatılmış tanımlamaları da var elbette. Bunlar da yanıltıcı. Yoksa kapitalizmin ağır çarkı olduğu gibi yürürlükte. Bu durumda insan sömürülen bir araç ve varlık. İnsanın bir değeri yok. İnsanlığın ve sömürünün başının belâsı olan faiz sistemin merkezi. İnsanlık faiz içindeki bir burgaçta. Bu da Batı düşüncesinin özünü ve ruhunu oluşturur.

 

Müslümanlar özelde kendilerine haram kılınmış olan faize iyice bulaşmış durumdadırlar. Asıl kimliklerinden ve kişiliklerinden uzak muhafazakâr Müslümanlar kapitalizm çarkını, sistemini iyice benimsemişlerdir. Kredi kartları ve dolaylı faizi besleyenler de kendileri. Haram kavramı dünyalarından çıkmış bulunuyor. Bir yandan ibadetlerini yerine getiriyor gibi görünürken bir yandan da bu haramlardan sakınmıyor. Sistemi meşru kılıyor. Böyle olunca da insanlar arasındaki denge giderek bozuluyor, uçurumlar büyüyor. Faize dayalı zenginlikten kaçınmıyor.

 

Müslümanlar faizli sistemin koruyucu ve kollayıcısı konumunda. İbadetlerle emperyalizmin bu zulmünü kendi üzerinden savacağını düşünüyor ya da hiç umursamıyor. Müslümanların temel sorunu bu. Çıkmış bulunduğu Müslümanca yürüyüşünü terk ediyor. Sakınmaktan ya da uzak kalmaktan çekinmiyor. Özden kaçıyor. Böyle olunca da kimi yapaylıklarla bunların üzerini örtüyor.

 

Günümüz Müslümanları abartılı hamasetin kurbanı. Bunlar faizli sistemi örtücü bir durum. Oysa gerçeklerin bilinmesinde ve anlaşılmasında soğukkanlı bir bakışa gereksinim var. Bu da düşünme alanları kapatıyor, ufkunu daraltıyor.

 

Müslümanlar insanlık için nasıl bir örneklik gösterebilirler. İnsanlığın uçurumu bu kadar artmışken bunu kapatmanın sorumluluğu nasıl karşılanacak?

 

Müslüman önce kendine güvenmeli. Güveni arttıkça çevresine bu duyguyu yaşatmalı. Bu, bir inanç sorunu.

 

Güven, insanların en dikkate alacakları özelliği. Bu da inanç sağlamlığını gösterir.

Google+ WhatsApp