Güncelleme Önce Zihinlerde Başlatılmalı

Güncelleme Önce Zihinlerde Başlatılmalı


Güncelleme Önce Zihinlerde Başlatılmalı

 

 

Cumhurbaşkanı’nın dindar bir nesil oluşturulması talimatının ardından, Diyanet'in Kur'an kurslarında çocuklara yönelik çalışmalar öncelenerek, Kur'an kursu hocaları çocuklarla ilgili alanda ders vermeye yönlendirildi, bu minvaldeki çalışmalar hız kazandı. Fakat bu dindar nesil projesinde camilerin doldurulması hedeflenirken nasıl bir dindar nesil yetiştirilmeli sorusu ihmal edildi ve hala da edilmekte.

 

Çeşitli cemaat yapılanmalarının diyanetin müftülük kurumlarında aktif ve etkin olmaları dindar nesil projesinde nasıl bir din anlayışının hakim olması gerektiği bakımından oldukça tedirgin edici bir durum. Çünkü ülkemizdeki cemaat yapılanmalarının din alanında fetö yapılanması ile aynı tasavvura sahip oldukları çok açık bir gerçekliktir.

 

Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı bu sefer de İslamiyet’in güncellenmesi gerektiği konusunda bir söylemde bulundu. Uydurulmuş din ile indirilmiş din arasındaki ayrımın yapılarak, İslamiyet’in günümüz sorunlarına çözüm üretebilecek bir anlayışa dönüştürülmesi noktasında güncelleme yapılması gerektiği fikrine katılmamak mümkün değil elbette. Evet, İslamiyet’e dair bilgiler yeniden gözden geçirilmeli ve güncellenmeli fakat bu güncelleme:

 

1.Düşünce özgürlüğünün bulunmadığı, geleneksel kalıpların yozlaştırdığı ilahiyat fakültelerinde ve diyanet alanında başlatılmalı

2.Diyanet kurumuna bağlı müftülüklerin çağdaş yaşamın ihtiyaçlarını karşılayamayan köhnemiş fetva yapılarında başlatılmalı

3.Kur'an kursu hocalarının evlerinde bile hangi kitapları okumaları gerektiğine kadar karışan baskıcı, yasakçı yaklaşımlarda başlatılmalı.

4.ilahiyat fakültelerinde bilgi ezbercisi akademisyen yetiştiren, sorgulamanın, düşünce ve ilim üretiminin yapılamadığı eğitim müfredatlarında başlatılmalı

 

Din konusunda halkın güvendiği ilahiyat fakülteleri ve diyanet kurumu hak ettiği saygınlığı kazanmalı bunun için İslamiyet’e dair güncelleme önce bu kurumlardaki insanların zihinlerinde başlatılmalı.

 

 

hilal haber

Google+ WhatsApp