Kategori : Güncel

Ömrümüzden bir yıl daha azaldı, gelin hâlimizi sorgulayalım!

Ömrümüzden bir yıl daha azaldı, gelin hâlimizi sorgulayalım!

Ancak, süratle geçen on yıllardan sonra ömrümün 70’inci yılına gelmiş bulunuyorum. Hepiniz de kendi hayatınızda fark etmişsinizdir, dünya hayatının ne kadar kısa olduğunu ve ne kadar da çabuk bitiverdiğini. Kur’an’da da, bu kısalığa birçok atıf vardır. İnsanlar dünyadayken, Allah’a

Kaybolan ev

Kaybolan ev

‘Misafir odası’ diye bir yer vardı. Evin en güzel odası, en güzel eşyaların olduğu yerdi. Misafir yokken giremezdik oraya. Girdiğimizde, “ne işin var misafir odasında” cümlesinin ardından, anne terliği gelirdi. Haklıydı. Çünkü kapı aniden çalardı, bir akraba, bir misafi

Siber sömürgecilik yahut dijital kolonizasyon

Siber sömürgecilik yahut dijital kolonizasyon

Myanmar katliamında Facebook’un rolü neydi? Facebook, bütün şikayetlere, ikazlara, bildirimlere, ihbarlara, yalvarışlara kulağını tıkamış, katliama sebep olacağı açık seçik görülen yalan haberleri, kışkırtmaları yayından kaldırmamış, o içerikleri oluşturan kötü niyetli kimselerin hesaplarını

Ne İstediğimizi Biliyor muyuz?

Ne İstediğimizi Biliyor muyuz?

Birlikten güç doğar sözü doğrudur, ancak güçten ne anladığınıza göre birlik konusunda ki gereklilik koşulu değişkenlik gösterebilir. Becerilebilindiğinde pek çok kolaylığı ve buna bağlı olarak başarıyı getirecek olan ve lafa gelince tüm insanların hemfikir olduğu ancak icraatta ayrıştığı meselelerden

Kimin yılbaşı

Kimin yılbaşı

Resmî yılbaşı her geldiğinde gecesinin kutlanmasının veya o geceye mahsus faaliyet ve eğlencelerden bir kısmına katılmanın İslâm’daki yeri (hükmü) tartışılır. Din hizmetlileri ve dindar Müslümanlar “bu geceye mahsus bir faaliyete katılmanın câiz olmadığını” söyler, Müslümanların

Gençlere diyecektim ki

Gençlere diyecektim ki

Gençler, sizler on üç on dört, bilemediniz on beş yaşınızdan itibaren artık çocuk olmadığınızı bilmelisiniz. İslam akil baliğ olduğunuz yaşınızdan itibaren sizi tam bir mükellef sayıyor. Kısıtlılığı/hacri gerektiren sefeh hali bulunmadıktan sonra artık tam bir kişisiniz, tam bir eda ehliyetine

İtaat edenler, İsyan edenler, Erteleyenler

İtaat edenler, İsyan edenler, Erteleyenler

İtaat edenler. Bu terkipte ise; doğruluğundan emin olduğu şeyi işitir işitmez hemen icraata geçen, hesapsız teslim olanlardır. Her ne olursa olsun Hakk’a isyan etmeyenlerdir, itaat teslimiyetin göstergesi hayata yansımasıdır. İtaatin olmadığı yerde başarıya erişmek

İslam’da ‘temsil’ ve Türkiye’de ‘dini otorite’ sorunu

İslam’da ‘temsil’ ve Türkiye’de ‘dini otorite’ sorunu

DİNDE ‘TEMSİL’ İDDİASI Temsil birinin, bir şeyin veya bir topluluğun adına davranmak; onun yerine geçmek; onun adına konuşmak, ona vekâlet etmektir. “El vekil, kel asıl=Vekil, asıl gibidir” sözü, bu gerçeği ifade eder. Yahudilikte Hahamlar, Hristiyanlıkta Rahipler (papaz, piskopos, keşiş, kıssis, aziz… vs), yani “din adamları”, kendilerini, dinin ve Tanrı’nın temsilcisi

Yemen krizinin çözümünde Türkiye rol alabilir mi?

Yemen krizinin çözümünde Türkiye rol alabilir mi?

Son sekiz yıldır Yemen’de devam eden insani ve siyasi krizin çözümünde, taraflar arasında arabuluculuk yapacak üçüncü bir güce ihtiyaç bulunuyor. Bu noktada da İslam dünyasının önemli aktörlerinden olan Türkiye öne çıkıyor. Zira Somali’deki askerî üssü ve Sudan’daki

Çokluk, Çoğaltma ve Çoğunluk Üzerine

Çokluk, Çoğaltma ve Çoğunluk Üzerine

“(Mal, mülk ve servette) çoklukla övünmek, sizi tutkuyla oyalayıp, kendinizden geçirdi. Öyle ki (bu,) mezarı ziyâretinize (kabre gidişinize, ölümünüze) kadar sürdü” (Tekâsür 1-2). “Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen ‘onu da benim payıma (koyunlarıma) kat’ dedi ve bana,

Fırat’ın Doğu’suna müdahale bir Milli Mücadele’dir, Çanakkale’dir.

Fırat’ın Doğu’suna müdahale bir Milli Mücadele’dir, Çanakkale’dir.

Bu müdahale; Anadolu’nun bekâsı için, coğrafyaya yüz yıl sonra musallat olan yeni istilâ dalgasının savuşturulması için en güçlü bölgesel savunma, direniş ve hesaplaşmadır. Bu yüzden de bir Milli Mücadele, bir İstiklâl Savaşı, bir Çanakkale misyonudur. Yüz yıl önce Kutu’l-Amâre’de

EKONOMİK KRİZ VE ÇÖZÜM YOLLARI

EKONOMİK KRİZ VE ÇÖZÜM YOLLARI

Türkiye’de zaman zaman ciddi ekonomik krizler yaşanmaktadır. Allah’a ve resulüne karşı savaş açılan bir ortamda krizlerin yaşanmaması düşünülemez. Örneğin şu an Suriye’de özellikle İdlib şehrinde iç ve dış güçlere karşı bir savaş sürmektedir. Bu savaş, Allah’a ve resulüne karşı yapılmadığı halde

Günümüzde Bankaların verdiği Faizler Haram değil mi?

Günümüzde Bankaların verdiği Faizler Haram değil mi?

SORU: Süleyman Ateş Hoca diyor ki: "Dar gelirlinin bir miktar parası varsa onu saklayacağı en güvenli yer bankadır. Banka ondan para kazanır. Banka fakir mi ki kazancından bir miktarını dar gelirliye verirken haram işlemiş olsun!" Bu konuda bir açıklama

Ceza ve mükafat

Ceza ve mükafat

Allah’ın, ceza ve mükafatlandırması sadece ahiret hayatında mı olacak? Yoksa bu dünyada da mükâfat ve ceza var mıdır? Bu mühim bir sorudur! Bu sorunun cevabı doğru ve tam manasıyla anlaşılırsa; 1- İman artar. 2- Ruh yücelir. 3- Nefis alçalır. 4- Günahlar