Gönüllere sultan olmak

Gönüllere sultan olmak


Gönüllere sultan olmak

 

 

Kâinat insan ile var. İnsansız bir dünya bir âlem düşünülemez. Her şey insan için. İnsan ise yaratılış gereği anlamlar bütünü. İnsan da insan ile var. İnsansız bir hayat düşünülemez.

İnsanı anlamlandıran değerleri. Ve tabiî ki daha da önemlisi sorumluluk alanında bilinçle hayatını anlamlandırması.

İnsan sevgi ile birbirine bağlı. Sevgisiz bir hayat çekilmiyor ve düşünülemez.

Her insan ile gönül bağı kurmak elbette ki mümkün değil. Ancak insanın niyeti, bakışı düşünüşü bir kişilik. Bağlı bulunduğumuz düşünce geleneği olarak insan ile bir dil bağı kurma sorumluluğumuz var. Eğer bir insanın iyiliğini arzu ediyor isek ona hayır dua ve iyi niyetle bakılır, bakılmalı.

Gönül sultanları dil ve kalem ehlidirler. Birbiriyle bağlantılı. Güzellikler dillerinden ve kalemlerinden sadır olanlar, doğanlar, yansıyanlar güzellikler ve iyilikler sunarlar. Dilleri ve kalemleri güzel olanlar insanlara gül yüzlü bakışlar sunarlar. Gözlerinden de sevgi yansır.

Müminin güzel dili, kalemi, sözü hâli bir cihattır. Duruşuyla çok şeyler anlatır. Yoksa başka bir şeyde bulunmasına gerek bile yok.

Sevgi ve gönül dili fetihlerin kapılarını aralar. En olmadık kapılar aralanır.

Zor ve baskı insanların ruhuna ters teper. Direnir ve karşı çıkar uzaklaşır.

Gönül ehli olanlar sohbetleriyle insanların gönüllerini fethederler. Katı gönül ve kalpler için yapılacak bir şey yok. Zamana bırakmak en iyisi.

Yerimizde duracak değiliz, işimize bakacağız. Güzellikler sunmak için çabalayacağız. Her an için sorumluyuz, boşa geçen zaman yitiğimizdir. Biz de o yitiklikler içinde boşluğa düşer siliniriz. Ne için yaşadık, neler yaptık, neler olacak sorusu o zaman anlamsız olur. Anlamlı olan gönül rahatlığı ve huzuru.

Gönül ehli insanların yüzleri ferah ve rahattır. Hani nur yüzlü denir ya öyle. Durduk yerde insanın yüzü güzel olmaz, ferahlık sunmaz.

Yüz insanın aynası, bakışı iç derinliği.

Güzel ruhluluk her şeye bedel.

Dünyaya sultan olmak yerine gönüllere sultan olmayı yeğlemek insanı huzurlu kılar. Dünya sultanları olmaktansa gönüller sultanı olmak her şeye bedel.

Dil ehli, gönül ehli olanın sözleri güzellikler sunar. Ondan yanlışlıklar beklenemez. İnsanız, elbette kusurlarımız var ve olacak. Onları kendi içimizde gidermek de elimizde.

Dünyayı güzelleştiren güzel insanlar. Güzel insanlar; hâl, davranış, söz ile olanlardır. Güzellik salt görünen cisim değil. Güzel cisimlerin dillerinden zehir akıyorsa o güzelliğin ne anlamı olabilir. Çünkü bedensel güzellik de bir zaman sonra pörsür.

Güzel sözler kalıcı, fazlalıklar geçici ve boştur. Eski deyimle zaittir, bir anlamı yoktur, geçersizdir.

Ehli dil olmak ehli gönül olmadır. Birbirinin özdeşi.

Olumsuz ve hoş olmayan sözlere karşı aynı dil ve üslup ile karşılık verince güzelliğin bir anlamı kalmaz.

İnsan kalbi sert ve katı nesnelerden oluşmamış. Esnek ve yumuşak. Ona güzellikler sunulunca kendi hâlini bulur.

Büyüklerin güzel sözleri hep anımsanır ve kayda geçer. Kimse zalimlerin sözlerini ve karanlık yüzlerini paylaşmaz.

İnsanı kendinden nefret ettirenler başka yüzlerle buluşmazlar. Buluşsalar bile sert ve katı bir yüz ile buluşur ve karşılaşırlar. O zaman da birbirlerine karşı yüzleri olmaz.

Güzel dil ve söz ile gönüllere sultan olmaya bakalım. Kabul görüp görmemesi önemli değil, önemli olan iyi ve güzel niyet. Ötesi boş.

 

MİLLİ GAZETE

Google+ WhatsApp