Gençlik ve Dava Bilinci III

Gençlik ve Dava Bilinci III


Gençlik ve Dava Bilinci III

 

 

Gençliğin ilgi dünyası nedir, hangi alanlara yönlendirilebilir, ne gibi durumlar onların ilgilenmesine neden olabilir?

Aile içi yaşama tarzı, alışkanlıkları başlangıç için önemlidir elbette. Bunlar bir yere kadar etkili olabiliyor. Ne ki, aile ortamında etkiyi azaltan nesneler var. Bunlar iletim araçları ve diji dünyası. Bununla mücadelede güç yetmiyor. Çocuk sonuçta sokağa çıkıyor, okula gidiyor, arkadaş çevresi var. Özenmeler onu bir yerlere doğru sürüklüyor.

Başlangıç için çözüm olabilecek durumlar eve dergi, kitapların girmesi. Anne ve babaların ellerinde kitaplar olunca çocuklar bundan etkileniyorlar. Benzer durum okullar için de geçerli. Bir öğretmen elinde bir kitap ile sınıfa girerse bu da etkili olur. Masasının üzerinde mutlaka bir kitap olmalı. Bu, öğrencinin dikkatini çeker. Öğretmenimiz ne okuyor gibi. Bilinç edinmiş olan çocuklar da ders kitapları haricinde ellerinde bir roman, bir öykü, bir şiir kitabı olursa bu da dikkat çeker, merak uyandırır.

Çocukların ruh dünyası zengin olan öğrenci grupları, dernekleri de etkili olabilir. Orada çok yönlü faaliyetler ilgi uyandırır, daire içine alır. Kitap okumaları, spor faaliyetleri, eğlenceler gibi.

Davranış biçimleri de etkili olur. Ahlâklı, güzel konuşmalar, şiir gibi ifadeler.

Gençleri daha çok birinci sınıf yazarlara yönlendirmek, onların eserlerini okutmak. Bilinç oluşturmak zorunlu. Bunun için Sezai Karakoç’un eserleri önemli. Diriliş Nesli’ninAmentüsü’nden başlayarak okumalar yaptırmak.

Gençliğin ruhunu kavrayacak olan eserlere yönlendirmede yarar var. Sıradan eserler gençleri sınırlar. Ufuklarını daraltır, geleceğe bakışını engeller.

Gençliğin en önemli sorunu bir davalarının, dünya görüşlerinin olmayışı. Siyasal partilerin sloganlarının etkileri bir yere kadardır. Bir süre sonra bu etki kaybolur. Siyasa adamlarının davranışları, yaşama biçimleri örnek olmaz her zaman. Çünkü orada pragmatizm, çıkar ve gündelik tutumlar vardır. Dava bilincinin olmadığı bir siyasal faaliyet bir zaman sonra etkisini yitirir. Türkiye’deki siyasal oluşlara bu gözle bakılırsa anlaşılır.

Nefret ve öfke dili insanlar üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Birbirine düşman eder. Onların birbirine yakınlaştıracak dil, davranış ve tutumlar daha etkili olur. Arkadaşlıklar kurma, yakınlaşma bir adım atmayı sağlar. En uç olanlarla dostluk kurma bir kazanımdır. Sevgi ve merhamet dili, dostluklar oluşturur.

Hediyeleşmek, insanların bugün için önemsediği günler ile ilgili tebrikler. Bunlar bugünün dilidir sonuçta. Kaçınılmaz bir durumdur.

Kimi zaman yakınlaşmalardan karşılıklı etkilenmeler olabilir, belki riskleri de vardır. Hayat zaten risklerle yüklü, gelecek ve içinde bulunulan durum da aynıdır. Riskleri göze almadan bir yere varılamaz. Riskin panzehiri risktir, göze almadır.

Gençlere, çocuklara Müslüman olma duygusu mutlaka verilmeli. Bir milletin kültür bilinci, medeniyet ve düşünce yoğunluğu nasıl kazandırılabilir. Örneğin bir İstanbul sevgisi için Yahya Kemal’in Aziz İstanbul kitabı iyi bir örnek. Bu tür eserler okutulmalı. Medeniyet bilinci için.

Şiir, öykü, roman gibi duygu, bakış ve ufuk kazandıracak eserlere yönlendirme en önemli bir çözüm. Okullardan itibaren şiir, öykü ve romanlara yönlendirme. Bu arada düşünce eserlerini de okutma.

Öğrenciler arasında fazla kalabalık olmayan okuma grupları oluşturma, okumaya alıştırma. Gençleri birinci sınıf yazarlara yönlendirme. Hem İslâm klasikleri, islâmî bilinci yazarların eserleri, hem de dünya klasiklerini okutma. Mutlaka edebiyat dergilerine yönlendirme. Şiir ve öykü yazdırmaya yöneltme. Günlük tutmalarını öğretmek. Mutlaka bir defterleri olmalı, içlerinden geçenleri günü gününe yazmalarını alışkanlık hâline getirmelerini sağlama.

 

milli gazete

Google+ WhatsApp