Gelecek Duygu ve Düşüncesi

Gelecek Duygu ve Düşüncesi


Gelecek Duygu ve Düşüncesi

 

 

İnsan sürekli bir devinim içindedir. Bir varoluş gerekçesi olarak.

Yaşanan ân insanın var olduğu andır. Gelecek bilinmez. Bir insan yarına çıkıp çıkmayacağını garanti edemez. Her şey bir duruma bağlı. Beklenmedik bir durum insanın gününü bitirebilir. Bu, kaygı duyulacak ve sürekli bir vehim hâlinde kuruntuya dönüştürmeyi gerektirmez. İnsanın bir ayağı geleceğe bir ayağı yokluğadır. Biri süreğendir diğeri bu dünya hayatının bitimi ve öte dünya ve hayatın başlangıcı olur.

İnsanın gerek bu dünyada ve gerekse ötede birbirini devam ettiren bir bütünlüğü var. Hiçbir şey bitmiyor.

Yarının anlam kazanması için ânın iyi değerlendirilmesi gerekiyor hayat boşluk kaldırmıyor, bir yerde bir aksama başlıyorsa boşluklar oluşacak istenilen sonuçlar elde edilemeyecek. Hayat düzeni kendi içinde bir disiplin ile olsa sonuçları bereketli olur. Zaten insandan da beklenen budur.

Hayatın dengesi önemli. Abartı olmadan insan kendine çok da yüklenmeden, yapabileceğine güç yetirebileceği kadar emek verir ise iyi sonuç alır.

Her insanın yapabilecekleri var. Kişinin gelişimi, yetenekleri ve çabasıyla mesafe kat eder. Hiçbir şey kendi kendine durduk yerde oluşmaz. Oluşumları nedenlere ve çabalara bağlı.

Âna ve duruma aşk ile bağı olanlar yaptıklarından tat alır, mutlu olur ve güç kazanırlar. Başarılar da başarısızlıklar da insanın durumuna, çabasına ve emeğine bağlı.

İnsan deneyimlerle yol alır. Atılan her adım bir başlangıç olur. Her adım geleceğe dönüktür.

Değirmen taşı dönmeden buğday una dönüşmez. Yürünmeden yol alınmaz. Çalışmadan hiçbir şey kendiliğinden meydana gelmez.

İnsan sevdiği işi, eylemi aşk ile yaparsa ondan haz alır. Sonuçları da onu mutlu eder. Aşk dili tutku ve sevdadır. Bağlılık oluşturur. Dava sahibi kimseler taştan su çıkarırlar. Sevdasızlar ve aşksız olanlar kuru bir hayat yaşarlar.

Sevda bağlılık getirir, bağlılık samimi ve istikameti doğru ise sadakat getirir.

İnsan, topraktan veya nesnelerden sonuçlar elde eder. Allah’ın insana sunduğu nimetler sonsuzdur. Toprakta, suda, taştan, havadan, yaratılmış olan hemen her şeyden.

Heyecanlarını yitirenler aşksız ve davasızdırlar.

İnsan kul olduğunun bilince olduğunda haddini ve sınırlarını bilir. Had ve sınırlar aşılınca insan kendini ya tanrı sanır ya da giderek firavunlaşır. Uçlarda gezinir. İnsan için uçlar ve aşırılıklar her zaman için tehlikelidir.

İnsan hayalsiz yaşayamaz. Hayal emeğe ve çalışmaya, yol yürümeye ve hamle etmeye bir başlangıç demlenmesidir.

Hayal insanın ufkudur. Hayal insanın geniş düşünme alanıdır.

Âşıklar sonsuz bir hayal duygusu içindedirler. Aşk; karşı cinslerin birbirine olan tutkusu olduğu gibi, inancına, düşüncesine, hedeflerine, ölçüyü ve sınırları aşmadan bağlanmadır. Sonsuzluk şarkısıdır.

Büyük zaferlerin sonuçları aşklardan doğar. Gözü kara atılma değildir hiçbir zaman. Hayatın ve sevdanın da ölçüleri, sınırları var.

Büyük âşıklar büyük zaferler elde ederler. İnsanlığın gidişatını tersine çevirirler. Durağanlıklardan, sıradanlıklardan kurtarırlar.

Hayata yenik ve durgun, tutuk başlayanlar istenilen sonuçları elde edemezler. Onların zaten yılmışlıkları ya da yenilgileri başarısız olmalarının başlıca nedenidir.

Bir Müslüman sabah güne başlarken yenilenir. Abdestle, namazla yenilenir. Üzerindeki bungunlukları atar. Diri bir hâlle yola çıkar. Rızkını arar, davasının yoluna düşer. Kimseye zulmetmeden nefsini dizginleyerek ve çabalayarak başarıya ulaşır. Önüne sonsuzluk yolu açılır.

 

milli gazete

Google+ WhatsApp