Felak Suresinden anladığım Ömür toprak da Bitecek

Felak Suresinden anladığım Ömür toprak da Bitecek

Felak Suresi Medine’de inmiş 5 ayetten oluşmaktadır. Ayetlerde geçen kavramları diğer ayetlerde geçen anlamları ışığında anlama çalışmam gayret benden muvaffakiyet Rahman dan…. Birinci ayette ki ا عوذ sıgınırım Bakara /67: Musa, kavmine: Allah bir sığır kesmenizi emrediyor, demişti de: Bizimle alay mı ediyorsun?

Felak Suresinden anladığım

 

Ömür toprak da Bitecek

 

Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
Felak Suresi Medine’de inmiş 5 ayetten oluşmaktadır. Ayetlerde geçen kavramları diğer ayetlerde geçen anlamları ışığında anlama çalışmam gayret benden muvaffakiyet Rahman dan….

Birinci ayette ki ا عوذ sıgınırım
Bakara /67:

Musa, kavmine: Allah bir sığır kesmenizi emrediyor, demişti de: Bizimle alay mı ediyorsun? demişlerdi. O da: Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım, demişti

Hûd/47

Nuh dedi ki: Ey Rabbim! Ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ben ziyana uğrayanlardan olurum!
Meryem /18
Meryem dedi ki: Senden, çok esirgeyici olan Allah’a sığınırım! Eğer Allah’tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma).

مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاط۪ينِۙ

Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım!

Mü’minûn/98

وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ

Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım, Rabbim!

TDK da Sığınmak
1. -e
Tehlikelerden kaçarak güvenilir bir yere çekilmek.

2. Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak.

Ayetlerde de görüldüğü üzere korkulan şeylerden Üstün güç ve kuvvet sahibi olana sığınılır.
sığınmanın yalnızca Alemlerin Rabbine olacağını ayetlerde şeytanın kışkırtmalarından vesvesesinden, cahillikten, bilmedigi seyin ardına düşmekten, yusuf as örneginde zinaya düşmekten
yusuf 79 adaletsizlikten,kesin bir delil olmadan Allahın ayetleri konusunda münakaşa etmekten En güvenilir merciye sıgınılır…(sıgınırım)

Bir ayette ki ikinci kavram ف ل قharflerinden türemiş aynı kökten Türeyen 4 adet kelime vardır

En’âm/95

Şüphesiz Allah, tohumu ve çekirdeği çatlatandır, ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde (haktan) nasıl dönersiniz.

(Enam 6/96)

Karanlığı, günün ilk ışıklarıyla bölen, geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı hesaba uygun yapan O’dur. Bunlar üstün ve bilgili olanın koyduğu ölçüdür.

Şu’arâ/63

Bunun üzerine Musa’ya: Asân ile denize vur! diye vahyettik. (Vurunca deniz) derhal yarıldı (on iki yol açıldı), her bölük koca bir dağ gibi oldu…

Ayetlerden anladığım kadarıyla bir şeyin içinde bulunandan yarılarak dışarı çıkması nacizane aklıma gelen örnek yumurtanın yarılıp civcivin çıkması gibi جرخ den farklı Allah’ın sünnetullah yasası gereği şartların oluşması sonrası çıkış.. gece ayeti süresini bitirmeden asla gündüz olmuyor ve Musa örneği Musa Aleyhisselam’ın elinden gelen tüm şeyleri yaptıktan sonra tevekkül sonana kadar devam edip Rabbine bırakmasının ardından Rabb’inin yardımının gelmesi

2. ayette شر kelimesi ش ر ر kök harflerinden türemiş 31 kelime vardır hepsini almam mümkün olmadığı için hayr ve şer iki zıt kelimenin oldugu ayetlerle anlamanın kolay olacağını düşündüğüm için bir kaç örneğe yer verecegim…

yunus /11

Eğer Allah insanlara, hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Fakat bize kavuşmayı beklemeyenleri biz, azgınlıkları içinde bocalar bir halde (kendi başlarına) bırakırız.

isra/11

İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!

Enbiyâ/35

Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz.

Fussilet/49

İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir.

TDK şer:kötülük fenalık…

Rabbim kullarını hayr ve şer ile deneyecegini şer karşısında sabırla tevekkülle Rabbimize sıgınmamızı hayır karşısında şımarmamamızı öğreniyoruz..
3. ayette غاسق kelimesi غ س ق harflerinden türemiş
kuranda 4 kelime bulunmaktadır. gasakı kelimesi ben süleymaniye vakfı mealinden faydalandım digerlerinde pek bi anlaşılır bulamadım

(İsra 17/78)

Namazı, güneşin zevalinden gecenin ğasakına kadar, bir de şafak ışıklarının kümeleştiği sırada sürekli ve tam kıl. Şafak ışıklardaki kümeleşme gözle görülür.
batı tarafına yönelmesinden

(Sad 38/57)
Onlarınki bu! Tatsınlar bakalım, kaynar ve dondurucu su.
(Nebe 78/25)
Sıcak ve soğuktan[*] başka tadacakları bir şey olmayacak,

soguk,gecenin en karanlığı, zifiri manalarını cıkardım

4 ayet te العقد
7 adet kelime ع ق د harflerinden türemiş
Bakara/235

(İddet beklemekte olan) kadınlarla evlenme hususundaki düşüncelerinizi üstü kapalı biçimde anlatmanızda veya onu içinizde gizli tutmanızda size günah yoktur. Allah bilir ki siz onları anacaksınız. Lâkin, meşru sözler söylemeniz müstesna, sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin. Farz olan bekleme müddeti dolmadan, nikâh kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah, gönlünüzdekileri bilir. Bu sebeple Allah’tan sakının. Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir.

Bakara/237

Kendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları, temas etmeden boşarsanız, tayin ettiğiniz mehrin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikâh bağı elinde bulunanın (velinin) vazgeçmesi hali müstesna, affetmeniz (mehirden vazgeçmeniz), takvâya daha uygundur. Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür.

Nisâ/33

(Erkek ve kadından) her biri için, ana, baba ve akrabanın bıraktığından (hisselerini alacak olan) vârisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Çünkü Allah her şeyi görmektedir.

Mâide/1

Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz. İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere (aşağıda) size okunacaklar dışında kalan hayvanlar, sizin için helâl kılındı. Allah dilediğine hükmeder.

Mâide/89

Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. ….

Tâ-Hâ/27

Dilimden (şu) bağı çöz.

yemin sözleşme günümüzde ki senet kontrat vs gibi
ilk aklıma gelen laik devlette calışan imam da dahi tagutu korumak için yemin edip imza atanların şerrinden onların hükümlerinden onlara kulluktan sıgınmak… dügümlercesine yapılmış sözleşmeler bir tane kısas ayetini bile kullandırtmayan bi sözleşme… 1 yaşındaki çocuga tecavüz edilse dahi Allahın hükmünü kullandırtmayan sözleşmeler…

Bakara/109
Ehl-i kitaptan çoğu, hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü, sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz, Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedip bağışlayın. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

Nisâ/54

Yoksa onlar, Allah’ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara hased mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna Kitab’ı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik.

Fetih/15

Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar: Bırakın, biz de arkanıza düşelim, diyeceklerdir. Onlar, Allah’ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: «Siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz! Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur.» Onlar size: Hayır, bizi kıskanıyorsunuz, diyeceklerdir. Bilâkis onlar, pek az anlayan kimselerdir.

Felâk/5

1, 2, 3, 4, 5. De ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

HASED: Başkasının iyi hallerini veya zenginliğini istemeyip, kendisinin o hallere veya zenginliğe kavuşmasını istemek. Çekememezlik. Kıskançlık.
Kıskanmak.

hased etmektende hased edenlerdende Rahmana sıgınırım…

 

 

iktibas çizgisi

Google+ WhatsApp