Erdoğan gibi lider profili, Türkiye gibi ülke profili.. Bu bir küresel dalgadır. Artık kimse durduramaz!

Erdoğan gibi lider profili, Türkiye gibi ülke profili.. Bu bir küresel dalgadır. Artık kimse durduramaz!


Türkiye; çok büyük bir oyuncu. Elini nereye atsa orada derin değişimlere yol açıyor. Kime destek verse o ülke güçleniyor, kendine geliyor. Kime mesafe koysa o ülke güç kaybediyor, başkalarının elinde oyuncağa dönüşüyor.

Türkiye; eski dünyanın bütün kalıplarını sorguluyor, sarsıyor, değiştiriyor, yer yer ortadan kaldırıyor. Bütün güç alanlarını çatlatıyor, bütün ezberlerini bozuyor.

Türkiye; zihinsel kabullerden coğrafi önkabullere kadar, her konuda yeni şeyler söylüyor. Coğrafyanın biçimlenmesinden küresel iktidar alanlarının yeniden yapılandırılmasına kadar çok güçlü iddialar ortaya atıyor.

Türkiye, milletlerin hafızasını tazeliyor.

Türkiye; ülkelerin, milletlerin hafızasını tazeliyor, diriltiyor. İddialarını, ideallerini hatırlatıyor. Sıkıntılarına yardım ediyor ve nasıl başa çıkacaklarına dair öneriler sunuyor.

Türkiye; baskı altında tutulan, onuruyla oynanan, sömürülen, yağmalanan, rehin alınan ülkelere, milletlere, toplumlara çok güçlü sözler söylüyor. Onlara rol-model oluyor. Onlara, güç, inanç, cesaret öneriyor.

Türkiye; onlara, nasıl başa çıkacaklarını, nasıl başarabileceklerini söylüyor. Millet olabileceklerini, özgür olabileceklerini, kendi güçlerini inşa edebileceklerini gösteriyor.

Türkiye, kendisine ayak bağı olan her şeyden kurtuluyor.

Türkiye; çok daha büyük hesaplaşmalar için, ayak bağı olacak bütün sorunlardan kendisini kurtarıyor. Zaaf alanlarını, vesayet alanlarını, kendisine baskı kurulabilecek alanları kapatıyor.

Türkiye; çatışma, tartışma, çözümsüzlük alanlarını birer birer sonuçlandırıyor. Masalarda, raflarda yıllardır bekleyen konuları hızla çözüme kavuşturuyor, noktalıyor. Bunu bazen diplomasiyle, bazen askeri yollardan ama mutlaka sonuçlandırıyor.

Artık bir Türkiye bloku oluşuyor. Biz buna Türkiye Ekseni diyoruz.

Türkiye; Batılı dünya düzenini sorgulayan en önemli ülkedir. Yüzyıllara dayanan, coğrafyamızda ve Doğu’da imparatorlukları parçalayan, devletler yıkıp milletleri çökerten, bütün ulusların kaynaklarını iliklerine kadar sömüren o düzenin artık var olamayacağını en güçlü sesle söyleyebilen ülkedir.

Türkiye; Atlantik Ekseni (ABD-Avrupa), Rusya, Çin, Hindistan, Almanya (AB) gibi yeni güç bloklarının dışında coğrafya merkezli yeni bir güç alanı inşa etmektedir. Bunun blokun adı “Türkiye Ekseni”dir.

“Orta Kuşak” yükselişi Yeryüzünü değiştirecek.

Türkiye; Atlas Okyanusu kıyılarından Pasifik Okyanusu kıyılarına uzanan, Kuzey ve Orta Afrika’yı, Balkanlar ve Ortadoğu’yu, Anadolu ve Ön Asya’yı, Güney ve Güneydoğu Asya’yı ve Orta Asya’yı içine alan, yeryüzünün “ana ekseni”ni oluşturan “Orta Kuşak” ülkelerine, toplumlarına, liderlerine, yönetimlerine yeni bir dünyanın kuruluşunun mümkün olduğunu söylemeye çalışmaktadır.

Türkiye; bu imparatorluklar kuşağının, deniz ticaret yollarını, kara ticaret yollarını, enerji kaynaklarını, enerji koridorlarını barındırdığını bilmektedir. Bunun nasıl bir güç barındırdığının idrakindedir.

Biz; “Türkiye’yi durdurun” söylemini doğru okuyoruz.

Türkiye; bu kuşağın, imparatorluklar geçmişi, milletlere ruh veren şehirler kuşağı olması, bütün medeniyetlerin kesiştiği bir coğrafi tanımlama olduğu gerçeğiyle bir şeyler söylemeye çalışmaktadır. Söylemektedir de.

Türkiye; Batı dünyasından yükselen “Türkiye’yi durdurma” temalı söylemi doğru okumaktadır. Batı’nın bu tezlerinin artık dünyada bir karşılık bulmadığını, dünyanın ezici çoğunluğunun Batılı dünya düzenine artık razı olmayacağını bilmektedir.

Elini attığı her yer diriliyor. Şimdi Kafkasya yükseliyor.

Türkiye; son beş yılda, elini nereye uzatmışsa orada çok güçlü bir dönüşümü tetikledi. Nereye destek olmuşsa orada bir bilinç, güç dirilmesi şekillendi. O ülke, o toplum kendine gelmeye başladı.

Bunu şimdi Karabağ’da görüyoruz. Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le, devletiyle, milletiyle, ordusuyla, aklıyla, coşkusuyla çok derin bir dönüşümü harekete geçirdi.

Ermenistan’ın yenildiğini, Azerbaycan’ın güçlü olduğunu, artık bir daha Ermeni tehdidine pabuç bırakmayacağını gösterdi. Bu bir daha asla değişmeyecek.

Aynı şeyi daha önce Libya’da gördük. Suriye’de gördük. Irak’ta gördük. Aynı güç dirilmesini Kızıldeniz, Basra Körfezi etrafında gördük. Daha çok yerde göreceğiz.

Erdoğan gibi lider profili, Türkiye gibi ülke profili. Bunu kimse durduramaz!

Türkiye; sadece SİHA’larla bile, küçük ülkelerin, büyük ülkelerle nasıl boy ölçüşebileceğinin yolunu gösterdi. Bu, insanlık tarihinde bir devrimdir ve çok şey değiştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kime destek verirse o lider güçleniyor. Kime ters bakarsa o lider güçten düşüyor.

Erdoğan gibi lider profili, “Türkiye” gibi ülke profili yayılıyor.

Erdoğan modeli, o dediğim; Atlantik’ten Pasifik’e kadarki Orta Kuşak’ta bir rol modeldir. Türkiye modeli de öyle. Bu dalgayı kimse durduramaz. Batı bile..

Google+ WhatsApp