Emek verdiğiniz şeyi seversiniz

Emek verdiğiniz şeyi seversiniz


Emek verdiğiniz şeyi seversiniz

 

 

Eric Fromm, “İnsan uğruna emek harcadığı şeyi sever ve insan sevdiği şey için emek harcar” der. Emek sevgiye dönüşür, sevgi ise sevilen kişi ya da nesne ile bir bağın kurulmasını sağlar. Evinizde bakımını üstlendiğiniz kedinizi düşünün. Sahip olduğunuz hayvan evin bir ferdi gibidir, onun ihtiyaçlarını karşılar ve rahat bir ortam hazırlarsınız. Sahiplendiğiniz bir hayvanla iletişiminiz bir yakınınızla ya da dostunuzla kurduğunuz iletişim gibi değildir elbette. Fakat verdiğiniz emeğin sonucunda bu hayvanla bir bağ kurmuş ve o bağı korumaya çalışmaktasınızdır. Bağ kurduğunuz nesneyi kaybettiğinizde ise yüreğinizde bir sızı hisseder ve hüzünlenirsiniz.

Uzun yıllar yaşadığınız evinizden ve mahallenizden taşındığınızda iç dünyanızda bir burukluk hissedersiniz. Bir kopuştur bu. Evin duvarlarına bulaşan hatıraları, her gün selamlaştığınız komşularınızı, anılarla beslediğiniz sokağınızı terk etmektesinizdir. Evinizi taşırken aslında sessizce yasınızı da tutmaktasınızdır. Çünkü uzun yıllar yaşadığınız bir mekân sizin için sıradan bir mekân değildir.

Bir insanla ya da bir nesne ile kurduğunuz bağı güçlü kılan etken onlar için harcadığınız zaman ve verdiğiniz emekle orantılıdır. Fromm’un da dediği gibi emek verdiğiniz şeyi sever sevdiğiniz şeye emek verirsiniz. Çocuğunuzla ya da yakınlarınızla kurduğunuz bağ sadece akrabalık bağı değildir, onlarla geçirdiğiniz vakit ve harcadığınız emeğin bir sonucudur bu.

Uzmanlar, 0-3 yaş döneminde annenin çocukla sevgi ve güven eksenli bir bağ kurmasını tavsiye eder ve bu bağ kurulamadığında ortaya çıkacak sorunlara vurgu yaparlar. Zira çocuk dış dünyaya açıldığında burada anne ile oluşturduğu ilişki modelini kullanacak ve insanlarla bu doğrultuda iletişim kuracaktır. Çocukluk döneminde annenin desteğini hissedememiş, onunla sağlıklı bir bağ kuramamış çocuklar ileriki yaşamlarında insanlarla yakınlık kuramıyor ya da ilişkiyi sürdüremiyorlar. Yani annenin destekleyici bir yaklaşım sergileyememesi onun insanlarla kuracağı bağı negatif yönde etkiliyor. Peki, anne ile sağlıklı bir bağ nasıl ve ne şekilde kurulabilir?

Anne, çocuğu koşulsuz şekilde sevmeli ve sevgisini dokunsal, işitsel ve davranışsal anlamda göstermekten kaçınmamalıdır.

Anne, çocuğa güven vermeli, ihtiyacın olduğunda yanındayım intibaı uyandırmalıdır.

Anne, çocukla vakit geçirmeli ve ona değer verdiğini hissettirmelidir.

 

 

milli gazete

Google+ WhatsApp