Kategori : Eğitim

Deve tüccarı

Deve tüccarı

Uzun süreli bir kıtlık sebebiyle 1980’lerin ilk yarısında Çad’dan Sudan’ın Darfur bölgesine göç eden Rizeykat kabilesi, tamamen Araplardan oluşan bir etnik yapıydı. Rizeykat mensupları, birlikte hareket ettikleri Manâsir

Gerçekten Aişe Annemiz Çocuk Denen Yaşta mı Evlenmişti?

Gerçekten Aişe Annemiz Çocuk Denen Yaşta mı Evlenmişti?

Soru: Peygamberimizin Hz. Aişe ile evliliğini diline dolayanlar en çok onun yaşına takılıyorlar. Gerçekten Hz. Aişe annemiz çocuk denecek yaşta mı evlenmişti? Bununla ilgili bizleri bilgilendirirseniz memnun oluruz. Cevap: Hz. Aişe Validemizin doğum tarihiyle ilgili bir takım

İslâm’ın Aydınlığında Gençlik III

İslâm’ın Aydınlığında Gençlik III

Her insan kendinden ve döneminden sorumludur. Salt kendini değil, düşünce dünyasını temsil eden bir Müslüman olarak. İnsanlara baktıklarında genelde düşünce dünyalarıyla özdeş olarak görürler. Kim hangi dünyaya ve ruha sahip? Hangi inanca

İblisin Yoldan Çıkışı

İblisin Yoldan Çıkışı

Secde Emri 28-9. Rabbin meleklere: “Ben, balçıktan, işlenebilen kara topraktan bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın” demişti. (Hicr 15) 71-2. Rabbin meleklere şöyle demişti: “Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu

Kur’ân’da Nesh Var Mı?

Kur’ân’da Nesh Var Mı?

“Biz, daha hayırlısını veyâ bir benzerini getirinceye (kadar) hiç-bir âyeti neshetmez (hükmünü yürürlükten kaldırmaz) veyâ unutturmayız. Bilmez misin ki Allah, gerçekten her-şeye güç yetirendir” (Bakara 106). Nesh lûgatta: “Şer’i bir hükmü yine şer’i bir emirle kaldırmaktır. Bir şeyin aynını

Sezai Karakoç’un bayram konuşması

Sezai Karakoç’un bayram konuşması

Milletimizin yeniden ayağa kalkması lazım. Milletin ayağa kalkması aydınlarının ayağa kalkmasıyla olur. Aydınları iyi yetişmeli, çok cepheli, çok eğitimli, çok güçlü donanımlı yetişmeli ve önce kendini hesaba çekmelidir. Hep başkasında kusur aramamalı. Önce kendinde

Oruç Fidyesi

Oruç Fidyesi

“(Size yazılan oruç) sayılı günlerde tutulur. Sizden kim, hasta veya yolculuk halinde olursa, tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Orucu tutabilecek olanların bir çaresizi doyuracak kadar fidye (fitre) vermesi de gerekir. Kim bir iyiliğin fazlasını yaparsa onun için iyi olur. Oruç tutmanızın ne kadar iyi olduğunu bilseniz, (hasta ve

İşte Atatürk için yazılan Ezan ve Mevlit

İşte Atatürk için yazılan Ezan ve Mevlit

İşte Atatürk için yazılan Ezan ve Mevlit Atatürk ekber! Atatürk ekber! Ancak O var Atatürk! Evliya odur, peygamber odur, sanatkâr Atatürk. Talihe hâkim, zekâya önder, doğma serdar Atatürk.

Kabir ziyareti nasıl olmalıdır?

Kabir ziyareti nasıl olmalıdır?

CEVAP: Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, kabir ziyaretini tavsiye etmiş ve: “Kabirleri ziyaret edin, çünkü bu size ahireti hatırlatır.” (İbn Mâce, Sünen, Cenâiz, 47) buyurmuştur. Kabir ve türbe ziyaretlerinde İslâm’ın

Ümmet

Ümmet

“Ümmet,” Kur’anın toplumsal yapımızı tanımlamada kullandığı kavramlardan biridir. Kur’an mesajının özüne vakıf olanlar bilirler ki ona göre toplumsal yapıyı tanımlamada asla bir boşluk söz konusu değildir. Yani toplumlar akidelerine göre, salih amellerine göre, kısacası tevhide olan

Boş vakit mi dediniz o da ne ki?

Boş vakit mi dediniz o da ne ki?

Vakit öldürmek ne demektir? Bir şahıs vardır 40–50 yıllık ömrüne o kadar çok eser ve güzellikler sığdırmıştır ki sayamazsınız. Bir şahıs da vardır, hayatı tümüyle boşa geçmiştir, ot gibi yaşamış, ot gibi kuruyup toprak olmuş, unutulup gitmiştir. İnsan vardır, 24 saatini dolu dolu

Çözüm Odaklı Çalışma

Çözüm Odaklı Çalışma

Çağlar boyu insanlar, problemler ürettiler ve ürettikleri problemler üzerinde tartıştılar. Oysa problemleri çözebilmek için bir üst bilişe mutlaka ihtiyaç vardır. Einstein’ının da dediği gibi “ Bir problemi onları ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemezsiniz.”

Sanat Ahlak ve Edeb

Sanat Ahlak ve Edeb

Bazı okuyucularım zaman zaman edebiyatın edeb kavramıyla ilişkisini sorarlar. Bu soruya cevap verirken, ister istemez edebiyatın, genel olarak sanatın ahlâkla ilişkisini ele almak gerekir. Edeb kelimesinin Arapça etimolojisi ayrı bir bahis. Ama en eski

CHP Genel Başkan Yardımcısına zaruri bir cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısına zaruri bir cevap

MEB’e bağlı Ebabil dergisinde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Yavuz Bahadıroğlu’nun röportajına neden yer verilmiştir? Bu kişi ile röportaj yapılmasına kim karar vermiştir? Milli Eğitim