Kategori : Eğitim

Muhammed Hamidullah’ın Ardından…

Muhammed Hamidullah’ın Ardından…

"Bizzat ben 1939’da, bir merkep sırtında öğleden sonra saat 5’te hareket ettim ve Kara Dağı eteklerine gece yarısı vardım. Ertesi sabah erkenden yola çıkarak, yokuş yukarı bir yolculukla öğleden önce Tâif’e ulaştım. Develer,

Türkiye’de Amerikan menşeli misyonerlik faaliyetleri (1820-1923)

Türkiye’de Amerikan menşeli misyonerlik faaliyetleri (1820-1923)

Misyonerlik nedir? Misyonerler nasıl çalışır? Görünen faaliyetleri ve gerçek gayeleri nelerdir? Bu konuda onlarca akademik çalışma, tonlarca belge ve görüntü var. Bu geniş ve derin meselede, Osmanlının son dönemindeki birkaç örneğe dayanarak Amerikan misyonerlerinin ülkemizde icra ettikleri ve

Her ev işaretlidir artık!

Her ev işaretlidir artık!

Artık “aile”, şüpheli ve “polisiye” bir kurumdur ve iki türü vardır: Şiddet gerekçesiyle müdahale edilenler ve müdahale edilmeyi bekleyenler. Bugün “kadına şiddet” gerekçesiyle erkek sürgüne gönderilmektedir. Yarın “çocuğa şiddet” gerekçesiyle kadın sürgüne

Tanzimat'tan bugüne

Tanzimat'tan bugüne

Ulus-kimlik inşasında son derece kritik bir öneme sahip olan vatandaşlık eğitimi ve üretimi, Tanzimatla birlikte laikleşme sürecine giren Osmanlının ders kitaplarında laik eğitimin müfredatlara girmesiyle, gençlerin laik ve batılı ahlak ile yetişmesinin

İstanbul Şehir Üniversitesi nasıl bu hale geldi?

İstanbul Şehir Üniversitesi nasıl bu hale geldi?

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin borçlarını ödeyemeyecek hale gelip kapanma durumuyla karşı karşıya gelmesi bir süredir siyasetin konusu haline geldi veya getirildi. Mesele finansal bir konu ve bir banka ile bir vakıf üniversitesinin arasındaki ticari bir konu mu, yoksa ortada siyasetin

Sanal Rıza Arayışı Belki de Eksiklik İddiası

Sanal Rıza Arayışı Belki de Eksiklik İddiası

Her malik kendi mülkünün kanun koyanıdır. Bu, onun en doğal hakkıdır da. Bu hak, istediği kuralı koymayı ve gerek gördüğünde kendi koyduğu kuralları değiştirmeyi de kapsayan bir genişliktedir. Bir başkası, bahsi geçen mülk sahibine, mülkünü nasıl idare edeceğini

Bekleyin! Biz de bekliyoruz!

Bekleyin! Biz de bekliyoruz!

O tozu dumana katıp gelen var ya! Hani göz gözü görmez olduğunda. Her yanı karanlık bir bulut sardığında! Nasıl bir bulut olmalı ki, kızıldan karaya; yaprak yeşilinden zehir yeşiline dönüyor. Ardından bir deli rüzgâr! Rüzgâr ama nasıl bir rüzgâr? Rüzgâr değil bu bir hışım. Fırtınayı geçmiş boraya

Bir Başka Açıdan “Bakmak Görmek ve Okumak”

Bir Başka Açıdan “Bakmak Görmek ve Okumak”

Tabiki bakmak nasıl bakılması gereken bakışın arkasındaki görme ile alakalı olmalıdır. Bunu Rahmani olarak görüp bakmakla ancak aklı çalıştırarak sağlıklı bir okuma olabilir .Allah CC hu arıyı misal veriyor, gökten yağan yağmuru, yerden biten bitkileri, Meyveleri, tatlarını çeşitlerini, renklerini kokularını, hayvanların

Tezcan: Görgüsüzlük toplumsal hastalığımız

Tezcan: Görgüsüzlük toplumsal hastalığımız

Derken 28 Şubat oldu. Yaşanan travma kolay atlatılır türden değildi. Belki bu yüzden 2000’lerden sonra doğanların pek üzerine gidilmedi. Onlar da zamanın getirdiği nimetlerden faydalanmayı kendilerine hak gördüler. İnançla ilgili hassasiyetler, ölçüler, kırmızı çizgiler rafa

Allâme Muhammed İkbal

Allâme Muhammed İkbal

Günümüzde Pakistan ve Hint Müslümanları denilince akla ilk gelen isim hiç şüphesiz Muhammed İkbal’dir. Ülkesi Pakistan’da “Allame İkbal” olarak bilinen Muhammed İkbal, çoğu kaynakta “İslam Şairi” olarak tanınıyor. Şair ve mütefekkir Muhammed İkbal, İslam dünyasının

Kur’an Neliği Üzerine Düşünmek…

Kur’an Neliği Üzerine Düşünmek…

Kuran, her hangi bir kitap değildir. O müellifi Allah (cc) olan bir Kitaptır. Bu yüzden herhangi bir metin gibi algılanması doğru değildir. Çünkü başka metinlerden hareketle Kuran yorumlanamaz. Ancak Kuran’dan hareketle başka metinler

Tefrika

Tefrika

“(O müşrikler ki) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça-parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır” (Rûm 32). Tefrika lûgatta: “Nifak. Ayrılık. Bozuşma. Bir gazete veyâ dergide parça-parça, bir önceki yazının devâmı olarak çıkan uzun yazı. Fırka-fırka olmak” anlamındadır. Tefrika konusu

Akıl ile peynir-ekmek

Akıl ile peynir-ekmek

Kapitalizmi bitireceğim, sanayii rafa kaldıracağım, teknolojinin dibine kibrit suyu dökeceğim. Ben aklımı peynir-ekmek ile yemedim. Üfürükten tayyare yapmanın lüzumu yok. Ancak! Yukarıdaki eylem için hazırım. Kalben hazırım, zihnen hazırlanıyorum, fikren daha çok fırın ekmek yemeliyim. Âmentüye inananlar

İnsanlık Günleri

İnsanlık Günleri

İnsan her gün doğuyor, bu dünyaya geliyor ve her gün ölüyor, öteye göçüyor. Bu, yaratılış gereği olağan bir durum. Olağan olmayan bu kadar iyimserlikle sunulanların tersine yaşananların hiç de öyle olmadığı. Günleri oluşturanlar ve sunanlar insanlığa zulüm yaşatıyorlar. Çelişkili bir durum. İyimserliklerle

70 yıl sonra

70 yıl sonra

14 Mayıs 1948’de İsrail’in kuruluşu ve sonrasında yaşanan ilk savaşta Arapların yenilgiye uğraması, Arap dünyasının tamamını direkt veya dolaylı yoldan, çok yönlü olarak etkilemişti. Yenilgi, Arapların psikolojik dengelerini altüst etmiş, yüzbinlerce