Kategori : Eğitim

Edebiyat – Siyaset İlişkisi Üzerine

Edebiyat – Siyaset İlişkisi Üzerine

Türkiye’nin Batılılaşma tarihinin Türk edebiyatı üzerinden okunması ve değerlendirilmesi hiç de yanıltıcı sonuçlar vermeyecektir kanaatindeyim. Hatta nerede ve nasıl düştüğümüzü görmemiz açısından daha doğru bir okuma olacaktır. Bu öneri, elbette Batılılaşma serüvenimizin tek nedene

Bir gençlik bekliyoruz

Bir gençlik bekliyoruz

Vakti israf eden değil, nakde çeviren ve üreten bir gençlik bekliyoruz. Issız bir adaya hapsolmuş, bencil, duyarsız ve dürtülerinin tutsağına düşmüş bir gençlik değil, düşünen, düşündüğünü ifade edebilen, inanan ve inandığı gibi yaşayabilen, yaşamın içinde

MÜZZEMMİL SURESİ BİZE NE ANLATIYOR?

MÜZZEMMİL SURESİ BİZE NE ANLATIYOR?

1-İçe kapanıklığın artık atılması gerektiğini 2-Gizli davetin başlaması emri verildiğini 3-Gizli davet yapılırken sıkı bir eğitim sürecinden geçilmesini 4-Gecenin belli kısımlarında kalkıp ibadet edilmesi gerektiğini 5-Okuma eğitimlerinin gece daha etkili olduğunu 6-Uykudan feragat edemeyenlerin imtihanda

Dünden bugüne

Dünden bugüne

“Demek, ta Arabistan’dan kalkıp buralara kadar geldiler… Bütün bölgeyi fethedip İslâm’la tanıştırdılar… Ve biz de onlardan yüz yıllar sonra şimdi buraları rahat bir şekilde ziyaret ediyoruz ha!” diyor içimizden biri. Duyduğu hayret, hayranlık ve huzur

İstikbal bu çocukların omuzlarında mı yükselecek?

İstikbal bu çocukların omuzlarında mı yükselecek?

Beklentilerinize kurban ettiğiniz genç bireylerle hiç oturup sohbet edebildiniz mi? Onların sizin talepleriniz dışında neler istediklerini, hayattan neler beklediklerini, geleceğe dair hedeflerinin ne olduğunu sordunuz mu? İslam coğrafyasında yaşanan işgaller hakkındaki yorumlarına yer verebildiniz mi? Geçtiğimiz gün bir kaç genç aile sorunları hakkında

BTS sarmalında

BTS sarmalında

Gençlerin eşcinsel sapkınların renklerini kullandığına dikkat çeken Önel, "Moda, müzik, sinema ve tv yoluyla "cinsiyetsiz toplum" oluşturma projesinin geldiği nokta zincir mesajlarima gelen yorumlarda çok net görülüyor. Gençlerin kör kütük hayran olduğu cinsiyetsiz

İhtilaftan tefrikaya, farktan fırkacılığa

İhtilaftan tefrikaya, farktan fırkacılığa

Allah bize “ihtilaftan tefrikaya varmayın” diye emrediyor. İslam âlimleri de fırkacılığı men ediyorlar. Fırkaların fırkacılığa varmasını da büyük tehdit görüyorlar. Çünkü fark gerçek, fırkacılık ise bu gerçekten saparak ortaya çıkan parçalanma. İhtilaf da

Modern zamanlarda aile açmazı

Modern zamanlarda aile açmazı

Ebede kodlanmış evlilikler yok artık! Her an bitecekmiş psikolojisi ile hareket ediliyor… Uyumsuz, umursamaz ve umutsuz… “Nerde ince ise oradan kırılsın” mantığı… Birlikte yalnızlıklar yaşanıyor… Güvensiz, doyumsuz, huzursuz… Bugün kalpsiz bir dünyadan geriye kalan tek barınak, sığınak ve korunak; ailedir… Yani ümmetin diriliş ve

Şizofrenik Parçalanmalar Ve Bilincin Ölümü

Şizofrenik Parçalanmalar Ve Bilincin Ölümü

İslâm dünyası toplumları ve kültürleri, hayatın her alanında, modern-seküler dünya tarafından kendilerine dayatılan, sömürgeci bir gerçekliğe uyum sağlamaya çalışıyor. İslami tahayyül ve tasavvuru itibarsızlaştıran ve imkansız kılan bu gerçeklikle ilgili eleştirel bir algılama ve

Fabrika ayarlarımızı bozdular!

Fabrika ayarlarımızı bozdular!

Gerek bizim temel kaynaklarımızda anlatılanlara, gerekse Batılı gezginlerin şehadetlerine bakılırsa, biz eskiden “dosdoğru” Müslümanlardık! Yürek pusulamız kıbleyi gösterir, Peygamber Efendimiz gibi yaşamaya çalışırdık. Bir işi yapmadan önce sorgulardık: “Dinen ve kanunen meşru mu, gayrimeşru mu? Günah mı,

Kafkas dağlarında açan güneş: Şeyh Şamil...

Kafkas dağlarında açan güneş: Şeyh Şamil...

"Ölümümüz bizi Allah’a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk’ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk; emirlerindeki hikmete inandık. Hakk’a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz. Müslüman için bir vuslat ve mutluluk anı olan ölüm ancak kafirler için

Avrupa’da Müslüman Nüfusun Yükselişi Üzerine

Avrupa’da Müslüman Nüfusun Yükselişi Üzerine

Avrupa’da yaşayan Müslümanların nüfusu gittikçe artmaktadır. Gelecek 30 yılda hiç göç olmasa dahi Avrupa’daki Müslüman nüfusunun en az %4,6 oranında artış göstermesi beklenmektedir. Buna karşın Avrupa’da büyük çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu yerel halkların nüfusu ise

Kandırıldınız

Kandırıldınız

Her şeyinizi emanet ettiğiniz birinin, aslında hiçte sizin hayal ettiğiniz gibi biri olmadığını öğrendiğinizde nasıl bir yıkımla karşı karşıya kalacağınızı düşünmek bile istemezsiniz doğal olarak.Böyle bir yıkımla karşılaşmamak için ise yapılması gereken kime, nasıl, ne kadar ve

Kalemimle Hasbihal

Kalemimle Hasbihal

Ey Kalemim, Merhaba! Nasılsın, iyi misin diyemiyorum? Seni tutan bu eller, seninle yazan, seninle dertleşen gören gözler, duyan kulaklar, idrak eden kalplerin sahipleri seninle karaladıkları satırlarla senin ne kadar iyi olduğunu anlayanlar, o zaman anlarlar. Çünkü seninle, onların yüreklerine yüklenen ağır yükleri,