Kategori : Eğitim

Akıl ile peynir-ekmek

Akıl ile peynir-ekmek

Kapitalizmi bitireceğim, sanayii rafa kaldıracağım, teknolojinin dibine kibrit suyu dökeceğim. Ben aklımı peynir-ekmek ile yemedim. Üfürükten tayyare yapmanın lüzumu yok. Ancak! Yukarıdaki eylem için hazırım. Kalben hazırım, zihnen hazırlanıyorum, fikren daha çok fırın ekmek yemeliyim. Âmentüye inananlar

İnsanlık Günleri

İnsanlık Günleri

İnsan her gün doğuyor, bu dünyaya geliyor ve her gün ölüyor, öteye göçüyor. Bu, yaratılış gereği olağan bir durum. Olağan olmayan bu kadar iyimserlikle sunulanların tersine yaşananların hiç de öyle olmadığı. Günleri oluşturanlar ve sunanlar insanlığa zulüm yaşatıyorlar. Çelişkili bir durum. İyimserliklerle

70 yıl sonra

70 yıl sonra

14 Mayıs 1948’de İsrail’in kuruluşu ve sonrasında yaşanan ilk savaşta Arapların yenilgiye uğraması, Arap dünyasının tamamını direkt veya dolaylı yoldan, çok yönlü olarak etkilemişti. Yenilgi, Arapların psikolojik dengelerini altüst etmiş, yüzbinlerce

Başına 10.000 rupi ödül konulan akademisyen: Fazlurrahman

Başına 10.000 rupi ödül konulan akademisyen: Fazlurrahman

Fazlurrahman’ın Yunanca öğrendiğine inanamayan hocası Aristo’nun kitaplarından biriyle Fazlurrahman’ı sınava tabi tuttuktan sonra Yunanca bildiğine ikna olur, Fazlurrahman’ın yeteneğinin farkına varan hocası bu seferde Fazlurrahman’dan Latince öğrenmesini ister. Fazlurrahman kısa süre içinde

Sevgi ve Nefret Dili

Sevgi ve Nefret Dili

Öyle bir dönemdeyiz ki, insanlar arasındaki uçurumun büyümesine neden olan tek şey dilleri. Ne yapıyor ne söylüyorsa dildendir. Sevgiyi kendilerine dil seçenler sevgi sunarlar, gönül bağı kurarlar, insanların gerilimini azaltırlar, birbirlerine bağlanmaya

Etnospor’da muhteşem final

Etnospor’da muhteşem final

Festivalde Arjantin’in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü,

“Yeryüzü şiddetle sallandığı zaman…”

“Yeryüzü şiddetle sallandığı zaman…”

Varlığın dengesini elinde tutan Allah (c.c.) insana gönderdiği hayat kitabında üzerinde en çok durduğu konuların başında kıyamet, ahiret, diriliş ve hesap konusu gelir. İnsanın en büyük yanılgısı ilahi uyarıları dikkate almamaktadır. Hakikatler kendisine bildirilmesine rağmen

Geleceğin Özgürleştirilmesi

Geleceğin Özgürleştirilmesi

Günümüzde, hem modern Batı dünyasında, hem de, İslam dünyası toplumlarında, ilkesel- ahlaki ölçütlerle, gerçeklik arasında çok derin uçurumlar oluşuyor. Hem modern ilkeler, hem de, İslami ilkeler, ihtiyaç duyulduğunda, daha çok bir propaganda/ manipülasyon unsuru

Avara kasnak

Avara kasnak

Yürüyen bir yolda seyreden karaltılar gibiyiz. Belli bir ritimle bir yerden başka bir yere doğru gidiyoruz ama bu sanki bizim irademizle olmuyor. Kendi adımlarımızı atıyor değiliz, kendimize ait bir yürüyüşümüz yok ve tabiatıyla varacağımız yeri de

Bilgi ve Bilinç Yolculuğu

Bilgi ve Bilinç Yolculuğu

İslam dünyası toplumları, geleneğin baskısı altında bulunan düşünme süreçleri sebebiyle, farklı bir varoluş ve düşünme tarzını tahayyül etme yeteneğini bütünüyle kaybettiler. Geçmişin nostaljisine kapılıp kalan toplumlar-kültürler, bağımsız düşünme ve

 İslâm’dan Başka Bir Din Arama!

İslâm’dan Başka Bir Din Arama!

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o âhirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmrân: 85) Din; Yüce Allah’ın, kullarının kendisi vasıtası ile hakka ulaşmaları için peygamberleri aracılığı ile akıl sahibi

Seni anlayabiliyorum

Seni anlayabiliyorum

Sevgili genç; Dünya senin hayallerinde koştuğun pespembe düşlerden ibaret değil. Orada sukuta uğramış hayallerin, örselenmiş yüreklerin, düşenler ve onları umursamaz bir tavırla seyredenlerin izlerine rastlayacak ve her seferinde

Linç kültürü köylülükten geliyor

Linç kültürü köylülükten geliyor

18’inci asırda Virginia Pittsylvania’da yaşamış Yüzbaşı William Lynch, kanuni bir yetki ya da vazifesi olmadığı halde, adamlarıyla kırsal bölgelerde haydut saydığı kişileri yakalayıp kırbaçlarmış . İşte böylece durumdan vazife çıkartarak yargısız infaz yapan

Bedavadan zenginlik, bedavadan Cennet

Bedavadan zenginlik, bedavadan Cennet

Sa’y, yani çalışmak. Çalışmak ve rızık için çabalamak. Emek ve ekmek peşinde olmak. Üstadımız Mehmet Akif, bunu çok önemser. Müslümanların yaşadıkları sefalet ve cehaletin kökeninde tembelliği görür. Bir de tevekkül düşüncesinin

Hz. Hüseyin’in izindeyiz-1

Hz. Hüseyin’in izindeyiz-1

Hz. Hüseyin halkın tevhidi eksenden uzaklaşıp, para, mevki ve zulme yöneldiği bir vakitte İslam’ın bekası için çıkmış ve çıktığı yolun sonunda şehit edilmişti. İnandıkları davayı üç kuruşa satan dalkavuklar Yezid’in