Kategori : Eğitim

Sözü Dinleyip En Güzeline Uymak

Sözü Dinleyip En Güzeline Uymak

İnsanoğlu doğası gereği, içinde bulunduğu ortamdan ve bu ortamdaki diğer insanlardan etkilenen bir yapıya sahiptir. Bu durum hem iyi, hem de kötü sonuçlara gebedir. Bizler, içinde yaşadığımız toplumun doğru ve faydalı etkilerinden yararlanabildiğimiz gibi yanlış ve zararlı etkilerine de maruz

Karada ve denizde fesad, insanlar yüzündendir!

Karada ve denizde fesad, insanlar yüzündendir!

Şeytan - kesin bir kararlılıkla - insanoğlunu “boş kuruntularla oyalamak; hayvanların kulaklarını yarmak ve Allah’ın yarattıklarında değişiklik yapmaları hususunda insanlara emirler vermek/telkinlerde bulunmak” adına and içmişti…

Keşmir Raporu: Tarihî Süreç ve Bölgeye Dair Çözüm Önerileri

Keşmir Raporu: Tarihî Süreç ve Bölgeye Dair Çözüm Önerileri

Keşmir sorunu adıyla bilinen mevzu, aslında 1947 yılında yaşanan Hindistan-Pakistan bölünmesinin tamamlanmamış bir parçasıdır. İngiliz sömürge dönemi zayiatlarından biri olarak bugüne kadar birçok insanın hayatına mal olan bu sorun, son kertede günümüzün iki nükleer gücü Hindistan ve

'Bilge Kral' Aliya’nın unutulmaz sözleri

'Bilge Kral' Aliya’nın unutulmaz sözleri

“Kur’an edebiyat değil, hayattır. Dolayısıyla O’na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.’’ “Ben bir Müslümanım ve öyle kalacağım. Kendimi dünyadaki İslâm davasının bir neferi olarak telakki ediyorum ve son günüme kadar da böyle hissedeceğim. Çünkü İslâm

Ağır Bir Mes’ûliyet Ve Davetçi

Ağır Bir Mes’ûliyet Ve Davetçi

Hutbe: Ağır Bir Mes’ûliyet Ve Davetçi “De ki: Beni, (isyan ettiğim takdirde) hiçbir kimse Allah’ın (azabından) koruyamaz. Ve ben, O’ndan başka hiçbir sığınak da bulamam. (Size tarafıma indirilen) Allah’ın buyruklarını tebliğ etmekten başka hiçbir şey yapamam...” (Cin: 22,23) Bu âyet, risalet ve davet işinin ciddiyetini gönüllere yerleştirip, uyaran ve korku veren bir buyruktur. Hz. Peygamber (S), bu büyük

Ahed (Ahd) Temimi meselesine nasıl bakmalı?

Ahed (Ahd) Temimi meselesine nasıl bakmalı?

Bahsedeceğimiz kadın kahramanlardan ilki Bosnalılar tarafından “Srebrenitsa annesi” olarak anılan Hatice Mehmedoviç’in hikayesidir. Destansı bir hikayesi var. Adeta sabırla donatılmış bir kadın. Sırpların Batılılarla muvazaa halinde gerçekleştirdikleri Srebrenitsa katliamına iki oğlunu ve eşini

Türkiye-Latin Amerika İlişkileri Üzerine Notlar

Türkiye-Latin Amerika İlişkileri Üzerine Notlar

Türk dış politikasının çok boyutluluk özelliği, artık her geçen gün daha genişleyen ve derinleşen ilişkiler ağıyla kendini göstermektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki kalabalık bir heyetin 2015 ve 2016 yılı başındaki altı ülkelik Latin Amerika gezisi sadece Türk dış

Kurucu ideallere yabancılaşmak

Kurucu ideallere yabancılaşmak

İslam dünyası toplumlarında, İslamın tarihsel misyonunun-vizyonunun çerçevesinin değişmesi – ya da değiştirilmesi – ile birlikte, varoluşsal İslami bütünlük ve evrensellik anlayışı büyük bir tahribata maruz kaldı. Bu tahribatla ilgili olarak İslam dünyası toplumlarında içsel bir hesaplaşma yapılabilmiş değildir. İslami bütünlük ve

Mahremiyet Eğitimi Hassasiyet İster!

Mahremiyet Eğitimi Hassasiyet İster!

Mahremiyet eğitimi son zamanlarda cinsel istismarla birlikte anıldığından cinsellik eğitimi olarak algılanıyor olsa da, mahremiyet eğitimi cinsel eğitimi de içine alan daha geniş bir kavram. Mahremiyet eğitimi cinselliğin yanı sıra, çocuğun kendi özel alanının farkına varması, bu alanı sosyal ortam içerisinde koruyabilmesi ve başkasının özel alanına

Bize ne oldu...

Bize ne oldu...

Sahiden bu güzel Anadolu'nun, cennet vatanın insanına ne oldu? Aslında yazma sebebim işte bu soru oldu. Bize ne mi oldu? Belki de bize ne olmadı ki? diye sorsak daha kolay yanıt bulabiliriz. Bunlara cevap vermek için son 20-25 yıllık döneme

Milliyetçilik

Milliyetçilik

Milliyetçilik; gerek bir kavram gerekse süren bir hareket olarak değişik şekillerde ve şartlarda ortaya çıkmış buna bağlı olarak tarif ve tasnifleri de farklı olmuştur. Bu biraz da “millet” ve “milliyet”e verilen anlamlarla ilgilidir. Kavram, islam kültürüne aktarıldığı zaman

Doğu, Batı'dan nasıl görünür?

Doğu, Batı'dan nasıl görünür?

Batı ve Doğu tarihin değişik dönemlerinde ilişkileri farklı zuhur etmiş, farklı şekillerde tanımlanmış coğrafyalardır. Kalıplaşmış bir Doğu'dan bahsedilemeyeceği gibi kalıplaşmış bir Batı'dan bahsetmek de mümkün değildir. Yine de “Doğu”

Ergenlik çağında gençlere nasıl davranmalı?

Ergenlik çağında gençlere nasıl davranmalı?

Günümüzde ergenler için ortam değişmiştir ve eskiye oranla daha tehlikeli şartlar altındadırlar. Gençler artık daha hızlı yaşamaktadırlar. Ancak birçok genç bu hızlı hayatı rastgele flört, müstehcenlik, bilgisayara düşkünlük, sigara ve içkiye yönelme olarak anlamaktadırlar. Bazı gençler de maalesef

Yalan bütün çağların hastalığıdır/1

Yalan bütün çağların hastalığıdır/1

Yalan, memleketleri ateşe vermek isteyen her çağın çakallarına çakmaktaşı olmuştur. Onlar memleketleri yalanlarla yakmışlardır. Yalanların yaktığı memleketleri ateş yakamamıştır. Yalan sadece bu çağın değil, bütün çağların hastalığıdır. Yalan hastalığının ilacı yoktur, onun tek ilacı,