Kategori : Eğitim

Bizi değiştirmeyen ve dönüştürmeyen dualar

Bizi değiştirmeyen ve dönüştürmeyen dualar

Küçük ayrıntılar büyük gerçeklikler saklar Yıllar önce okuduğum bir kitap bana güzelliklerin detaylarda gizli olduğunu öğretmişti, Özcan da gerçeklerin detaylarda gizli olduğundan bahsediyor, kaba doğruların yuvarlatılmış biçimi olduğunu düşündüğü

Kum fe enzir!

Kum fe enzir!

“Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Ve Rabbini yücelt ve elbiseli temiz tut.” (Müdessir: 2) Elbette her şeyin bir sebebi vardır ve o sebebin bir sonucu olduğu gibi o sonuç da bir başka şeyin sebebi olur. Bu sebeb-sonuç

Zaman Yolcusuyuz

Zaman Yolcusuyuz

Yaşadığımız çağ, ruh ve düşüncenin kirletildiği, zihinlerin dağınık hale geldiği, insanların lüzumsuz yere meşgul edildiği, zaman katillerinin, zaman hırsızlarının istila ettiği bir zaman dilimi olarak hatırlanacaktır. Bilgisayarın, internetin ve onun getirdiği teknolojinin

Türkiye ve Amerika’nın Eğitim Sosyolojisine Eleştirel Bakış

Türkiye ve Amerika’nın Eğitim Sosyolojisine Eleştirel Bakış

Eğitim tarihine baktığımızda, iki farklı eğitim anlayışının geliştiğini görürüz. Biri toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için toplumdan yola çıkarak eğitimin toplumsal yapı içerisindeki rolü, diğeri bireyden yola çıkılarak eğitim sürecinde bireyin çevreyle kurduğu ilişki.

Ölüm bilinci insanı yaşama döndürür

Ölüm bilinci insanı yaşama döndürür

Günün birinde annemin hiç durmadan aynı sözleri tekrarlamasından bıkıp usanacağım, sırf onu hoşnut etmek için biriyle evlenip o adamı sevmeye zorlayacağım kendimi. İkimiz birlikte bir geleceğimiz olduğu hayalini kurmayı başaracağız. Evliliğimiz iyice kötülediğinde hamile kalacağım. çocuğumuz

Gençlere diyecektim ki

Gençlere diyecektim ki

Gençler, sizler on üç on dört, bilemediniz on beş yaşınızdan itibaren artık çocuk olmadığınızı bilmelisiniz. İslam akil baliğ olduğunuz yaşınızdan itibaren sizi tam bir mükellef sayıyor. Kısıtlılığı/hacri gerektiren sefeh hali bulunmadıktan sonra artık tam bir kişisiniz, tam bir eda ehliyetine sahipsiniz. Seçebilir

Kendimize yabancılaşmışız ağlayanımız yok

Kendimize yabancılaşmışız ağlayanımız yok

“Ters” yahut “farklı” şeyler söyleyenleri linç etmek için bekleyen hazır kıtalarımız var! Yaşadığı derin “güçsüzlük” hissinin verdiği rahatsızlığı, dış güçleri abartarak, komplo teorilerine yaslanarak hafifletmeye çalışanlarla dolu çevremiz. Onlara göre dünya, “yarı tanrı”

Laikçiler telâşta

Laikçiler telâşta

Onlara göre bütün öğrenciler ve bayanlar kendileri gibi giyinmeli, inandıkları gibi giyinmeleri ve örtünmeleri yasaklanmalıdır. İmam-Hatip okulları olmamalı veya yalnızca imam yetiştirecek kadar olmalıdır. Müftüler nikâh kıymamalı, faizsiz finans kurumları ve katılım bankaları

Gençlere Kore Tuzağı

Gençlere Kore Tuzağı

Son yılların en çok izlenen dizileri, en popüler müzik grupları Güney Kore’den çıkıyor. İster dizi, isterse de müzik çalışmaları Türk gençlerini etkisi altına almış durumda. Aile mefhumunun hayli hırpalandığı hatta bir ölçüde tarumar olduğu günümüz dünyasında gençlerin sığınağı olan bu faaliyetler,

Karada ve denizde fesad, insanlar yüzündendir!

Karada ve denizde fesad, insanlar yüzündendir!

Şeytan -kesin bir kararlılıkla- insanoğlunu “boş kuruntularla oyalamak; hayvanların kulaklarını yarmak ve Allah’ın yarattıklarında değişiklik yapmaları hususunda insanlara emirler vermek/telkinlerde bulunmak” adına and

Ben güzele güzel demem!

Ben güzele güzel demem!

Kimsenin liderine, örgütüne, şeyhine bir şey demeyeceksin, dersen sana demediklerini bırakmazlar. Öte yandan; onların yanında başkasına ne dersen de. Allah’ın emrine uymazsan haram, Resulün sünnetine uymazsan mekruh onlar gibi düşünmezsen dinden çıkarsın, ya da

Hz.Yunus’un, kavmini terk etmesi?

Hz.Yunus’un, kavmini terk etmesi?

İslami kimlik, gelenek ve içeriği tahnit edilmiş ibadetlerle oluşan zayıf silik fonksiyonsuz algılardan meydana gelmiş bir coğrafyada, amaçsız başıboş tembel özgürlük adı altında uyuşmuş, yasalarla; her zaman ve durumda olabilen müstağni-leşmiş, Ceberut yöneticilerin marifetleri,

Bireysel, Ama Sanal Alemde Sosyal

Bireysel, Ama Sanal Alemde Sosyal

Hızla gelişen ve aynı hızla değişen teknolojinin yarattığı sanal dünya, reel hayattan insanları koparıp internet üzerinden dijital olgularla sanal-sosyalleşmeyi hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Reel hayatı aratmayan bu dünyada her şey sanaldır; bu âlemde gündem