Kategori : Eğitim

Baas Partisi: Bir ihtilaflar tarihi

Baas Partisi: Bir ihtilaflar tarihi

Yunan Ortodoks Mişel Aflak ve Sünnî Müslüman Salahaddîn el Bitâr tarafından, 7 Nisan 1947’de Suriye’nin başkenti Şam’da kurulan Baas (“Diriliş”) Partisi, Ortadoğu’nun geçtiğimiz yüzyılına damgasını vuran siyasal hareketlerden biridir. 1963’te Suriye ve Irak’ta arka arkaya iktidara gelen

Üç Aile: Köle baba ailesi, köle kadın ailesi, bey çocuk ailesi

Üç Aile: Köle baba ailesi, köle kadın ailesi, bey çocuk ailesi

Aile sınıflamaları sosyolojide meşhur. Pederşahi aile, anaerkil aile, çekirdek aile… Bunlar aileyi açıklamak için sosyolojinin kullandığı sınıflamalar. Çoğunlukla da değişmez kabul ediliyor. Oysa sadece bir sınıflama. Kullanışlı olduğu ölçüde

Dua

Dua

“De ki: ‘Duânız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?. Fakat siz gerçekten yalanladınız; artık (bunun azâbı da) kaçınılmaz olacaktır” (Furkân 77). Duânın kişisel ve toplumsal yönleri vardır. Bir de eylemsel yönü vardır ki bu ancak “eylem ile yapılan bir du┠olabilir. Duâ öyle sâdece oturulup dururken

Ali Şeriati, “Aşk ve Sevgi”

Ali Şeriati, “Aşk ve Sevgi”

Aşk, görme engelli bir coşku, görmezlikten kaynaklanan bir bağdır. Oysa sevgi, bilinçlice bir bağ; apaçık, duru bir görmenin sonucudur. Aşk genellikle içgüdüden su içer, içgüdüden kaynaklanmayan başka bütün olgular değersizdir. Oysa sevgi ruhun

Üç sahne

Üç sahne

Tarantolu Bohemond ve Toulouselu Raymond komutasında kalabalık bir orduyla Antakya önlerine gelen Haçlılar, 21 Ekim 1097’den 2 Haziran 1098’e kadar devam eden uzun ve zorlu bir kuşatmanın ardından şehri ele geçirmeyi başarmıştı. ‘Kutsal Topraklar’a giden rota üzerinde stratejik bir konumda bulunan Antakya’nın

Kur’an’ın muhatabı dirilerdir

Kur’an’ın muhatabı dirilerdir

Çocukluğumda okul tatil olur olmaz en yakın camiye gider ve arkadaşlarımla birlikte burada verilen dini eğitime katılırdım. Bütün çocuklar bir araya gelir ve caminin ahenkli desenlerle bezenmiş duvarlarına tespih taneleri gibi dizilip, sıra ile ezberlerimizi verirdik. Hoca Kur’an’a geçenlere

Dîni Yalnızca Allah’a Halis Kılarak Da’vet Edin

Dîni Yalnızca Allah’a Halis Kılarak Da’vet Edin

“Öyleyse, dîni yalnızca O’na hâlis kılanlar olarak Allah’a da’vet edin; kâfirler hoş görmese de.” (Mü’min: 14) İslâm çağrısının metod özelliğinde bir takım hakîkatler vardır ki, da’vetçilerin bu konuda ictihâda başvurmaları câiz değildir. Da’vetçilerin görevi; bu dînin temel gerçeklerini

İstanbul Sözleşmesi üzerine

İstanbul Sözleşmesi üzerine

Bu belgeleri ve komisyonlardaki müzakere zabıtlarını TBMM arşivinden indirebilirsiniz. Kim ne demiş orada yazıyor. Alt komisyondaki tartışmaları yazınca AK Parti komisyonundan birileri bana tekzip gönderdi. Bunlar yaptıkları işe inanıyorlar.. Bu konuda

Ailenin çözülmesinden kim sorumlu?

Ailenin çözülmesinden kim sorumlu?

İsviçreli aile hukukuprofesörü Gaston Jezz’in, aile yapımızı görüp inceledikten sonra gözlemlerini aktardığı makalesinde söyledikleri bu konuda bize ışık tutabilir: “Osmanlı’yı diri tutan temel müessese ailedir. Ben Batılı bir âile hukuku profesörü olarak diyorum ki;

Muhacir ahlâkı

Muhacir ahlâkı

Hicret, sadece İslâm tarihinin değil, insanlık tarihinin de en önemli hadiselerinden biridir. Siyasî, sosyal, askerî ve ekonomik anlamda yeni bir başlangıç, bir şehrin “din kardeşliği” ortak paydasında ayağa kaldırılarak tarih sahnesine çıkarılması, ihtilâfların önlenerek yerine uzun süreli bir uzlaşma ve ittifak kültürünün yerleştirilmesi gibi çok sayıda

Aceleci İnsana, Ayet, İşaret ve Ders/ler

Aceleci İnsana, Ayet, İşaret ve Ders/ler

Ayetlerde geçen, “insan nankördür”(Adiyat, 100/6), “zalimdir”(İbrahim, 14/34), “Kaçış nereye?” (Kıyame, 75/10), “çok zâlim ve çok câhildir”(Ahzab, 33/72), “Acelecidir”(İsra, 17/11), “cimridir” (Mearic, 70/19), Buradaki “insan”dan kasıt kimdir? Yani asıl nankör, zalim, cahil, kıyamet günü bir kaçış yolunu aramak