Kategori : Eğitim

Müslümanca inanıyor, Hıristiyanca yaşıyoruz!

Müslümanca inanıyor, Hıristiyanca yaşıyoruz!

Kadın-erkek arasındaki dengeyi bir türlü kuramadık. Haber bültenleri “taciz-tecavüz” ve “kadına şiddet” hikâyelerinden geçilmiyor. Derin analize ve örneklemeye muhtaç bu konuyu, bir köşe yazısı hacmine indirgemeye çalışırken, “ilk cümle ne olmalı?” diye

İslâmî Kavramlar

İslâmî Kavramlar

İslâm’a özgü kavramlar İslâm’ın değerleri içinde geçerli. Her kültür ve düşüncenin kendine özgü mantığı ve kuralları var. İnsanlık tarih boyunca değişimler içinde. Peygamberler izleği ve onu bağlı oluşlar hakikat içerir. Sapmalar kendilerine özgü bir dil ve mantık oluştururlar. Kimi değerler kendi ortamı içinde anlam kazanır. Müslümanların asıl sorunu

Kur’ân Anlaşılamayan İfadeler Barındırır mı?

Kur’ân Anlaşılamayan İfadeler Barındırır mı?

Kur’ân’ı Kerim, tarih boyunca, kendisine anlama çabalarının yöneldiği bir kaynak olmuştur. Her bir bölümü, her bir ifadesi ve hatta her bir harfi incelemeye tabi tutulmuş; bunun sonucu olarak da ortaya hiç de azımsanmayacak derecede zengin bir literatür çıkmıştır. Allah’ın insanlığa rehber

İyilik ve Güzelliklerin Sonsuzluğunda

İyilik ve Güzelliklerin Sonsuzluğunda

İyilik ve güzellikler üzerine kurgulanan bir hayat başlangıçta olduğu gibi zorlukları olsa da devam eder. Zorlukları olabilir, olmalıdır da. Çünkü güzellik ve iyiliğin karşıtı, yani zıtları olumsuzluklar içerir. Her iki durum da insanın doğasında var. İnsanın yakasını bırakmayan olumsuz hâl ve davranışlar şeytanın yol arkadaşlığı ve

KUR’AN DİNLEMEK ANLAMAKTIR

KUR’AN DİNLEMEK ANLAMAKTIR

Hatta sadece anlamak da değildir; akletmek, fehmetmek ve tefekkür ettikten sonra hayatımıza sokmaktır. Rabbimiz ne güzel söylüyor: “İşitmedikleri halde “işittik” diyenler gibi olmayın. Şüphesiz Allah katında yaratıkların en kötüsü aklını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir (Enfal 8/21-22).” Dinlemek, haberin kaynağını araştırmak, kulakla beraber göz ve

Konuşamadı, söz içinde birikti

Konuşamadı, söz içinde birikti

Evet, ne demek istiyorum. Okumayan gençler, yazmayan gençler, üretmeyen gençler her yerde bangır bangır laf ettiğimiz gençler. Oysa öyle değil sizin görmediğiniz yahut önemsemediğiniz gençler harıl harıl İÇERİK üretiyor. Gerek youtube

Yangın var yangın!

Yangın var yangın!

Türkiye’nin Gençleri araştırmasından iki son derece can sıkıcı sonuç ile başlayayım. İlki 15-30 yaş arası gençlerin alkol kullanım oranları. Bu soruya “sık sık alkol kullanıyorum” yani “alkol problemim var” diye cevap veren gençlerin oranı 4,9. “Ara sıra kullanıyorum” cevabı ise 18,8. İkinci can sıkıcı

İslami farkındalığın yeniden inşası

İslami farkındalığın yeniden inşası

Düşünce çevrelerimizin, kültür ve ilahiyat çevrelerimizin, toplumlarımızda kapitalist/seküler/liberal dünya görüşü ve hayat tarzı doğrultusunda yaşanmakta olan değişim ve dönüşümü görmezden gelerek, böyle bir şey yaşanmışormuş gibi davranarak, “yeni bir medeniyet inşası” söylemini gündemde tutmaya

Düşünen kafaları koparmak!..

Düşünen kafaları koparmak!..

Yahu nedir bu muhalif şairlerin, yazarların, düşünen insanların bunlardan çektiği?.. Mehmed Âkif’i ölesiye sevdiği vatanından cüda kıldınız… Nazım Hikmet’i Sovyetler Birliği’ne kaçmaya zorladınız… Sabahattin Ali’yi önce Sinop Zindanı’na attınız, yetmedi, “kaçarken”

Ey “din dışı” referans sahipleri!..

Ey “din dışı” referans sahipleri!..

Ey Kemalistler, ateistler, sekülaristler, solcular, goygoycular, laikçiler, agnostikler, deistler ve bilumum “din dışı” referans sahipleri!.. Bilin ki, sizin hiçbir referansınız, hiçbir hassasiyetiniz, hiçbir kuralınız, hiçbir anlayışınız, hiçbir vazgeçilmeziniz, hiçbir sevginiz, hiçbir nefretiniz, hiçbir

Kısmetim kapalı!

Kısmetim kapalı!

"İmân etmedikçe, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşan müşrik kadınlarla evlenmeyin. Güzelliği ile sizi büyülemiş, hayranlığınızı mûcip olup son derece hoşunuza gitmiş olsa bile, müşrik hür bir kadından, mü'min bir câriye

Renk körlüğü

Renk körlüğü

Ne acayip” dedi beyaz saçlı adam acı acı gülümseyerek, “konuşmak bizi o kadar meşgul ediyor ki konuştuklarımızı anlamaya hiç vaktimiz kalmıyor!” Sanki uzun mesafeler boyunca yürümüş gibi yorgunuz ama geldiğimiz hiç bir yer yok. Sanki her şeyi çok seviyormuş gibi yapıyoruz ama dünyamız kaskatı, içinde neredeyse hiç sevgi yok. Sanki her düğümün

Sultan Abdülhamit'e 'Seni millet azletti' dediler

Sultan Abdülhamit'e 'Seni millet azletti' dediler

31 Mart Olayı, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne, iktidara tam hâkim olmak ve Sultan II. Abdülhamid'i etkisiz hale getirmek için bir bahane olmuştu. İttihatçılar, kendilerinin sebep olduğu bu isyanın faturasını padişaha keserek "hal" edilmesine yani tahttan