Kategori : Eğitim

Ümmet

Ümmet

“Ümmet,” Kur’anın toplumsal yapımızı tanımlamada kullandığı kavramlardan biridir. Kur’an mesajının özüne vakıf olanlar bilirler ki ona göre toplumsal yapıyı tanımlamada asla bir boşluk söz konusu değildir. Yani toplumlar akidelerine göre, salih amellerine göre, kısacası tevhide olan

Boş vakit mi dediniz o da ne ki?

Boş vakit mi dediniz o da ne ki?

Vakit öldürmek ne demektir? Bir şahıs vardır 40–50 yıllık ömrüne o kadar çok eser ve güzellikler sığdırmıştır ki sayamazsınız. Bir şahıs da vardır, hayatı tümüyle boşa geçmiştir, ot gibi yaşamış, ot gibi kuruyup toprak olmuş, unutulup gitmiştir. İnsan vardır, 24 saatini dolu dolu

Çözüm Odaklı Çalışma

Çözüm Odaklı Çalışma

Çağlar boyu insanlar, problemler ürettiler ve ürettikleri problemler üzerinde tartıştılar. Oysa problemleri çözebilmek için bir üst bilişe mutlaka ihtiyaç vardır. Einstein’ının da dediği gibi “ Bir problemi onları ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemezsiniz.”

Sanat Ahlak ve Edeb

Sanat Ahlak ve Edeb

Bazı okuyucularım zaman zaman edebiyatın edeb kavramıyla ilişkisini sorarlar. Bu soruya cevap verirken, ister istemez edebiyatın, genel olarak sanatın ahlâkla ilişkisini ele almak gerekir. Edeb kelimesinin Arapça etimolojisi ayrı bir bahis. Ama en eski

CHP Genel Başkan Yardımcısına zaruri bir cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısına zaruri bir cevap

MEB’e bağlı Ebabil dergisinde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Yavuz Bahadıroğlu’nun röportajına neden yer verilmiştir? Bu kişi ile röportaj yapılmasına kim karar vermiştir? Milli Eğitim

Hümeze Suresi  Ömür Toprakda Bitecek

Hümeze Suresi Ömür Toprakda Bitecek

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Mekke’de inmiştir. Toplum ahlak kurallarından bahseder 1. ayet Gizli açık önden arkadan çekiştirip insanların haysiyetiyle oynayan her bir alçaga yazıklar olsun.

Aliya’ya kaçış

Aliya’ya kaçış

İzzetbegoviç’in eserleri ve düşüncesinin Türkiye’deki etkisinin birkaç boyutu var. Yazdıkları vefatının ardından, kısa süre içinde ilahiyatçılardan felsefecilere, sosyologlardan düşünce tarihçilerine uzanacak şekilde neredeyse zorunlu başvuru kaynağı hâline

Kur’ân’â ve Geleneğe Göre Dinden Dönmenin Cezası

Kur’ân’â ve Geleneğe Göre Dinden Dönmenin Cezası

Şeriatta devamlılık vardır. Muhammed (a.s.) ilk peygamber değildir.[1] Ona indirilenler daha öncekilere indirilenlerdir.[2] Tüm İlahi Kitap’lar kendilerinden öncekileri tasdik eder. Kur’ân’da önceki ilahi kitapları tasdik ettiğini belirtmektedir.[3] Allah’ın Elçisi, hakkında vahiy indirilmeyen konularda

Geleneğe Aykırı Söylemler

Geleneğe Aykırı Söylemler

“Diyanet İşleri Başkanlığı, elbette orucun başlangıç vakti konusunda fıkıh kitaplarımızda yer alan farklı görüşleri bilmektedir. Elbette bunlardan bir kısmının itibara alınamayacak şâz[1] görüşler olduğunun da farkındadır... Söz konusu iddia sahiplerinin dile getirdiği görüşleri İslam tarihi

‘Nominal’ Maturidi, ‘reel’ Eşari

‘Nominal’ Maturidi, ‘reel’ Eşari

İlk önce, 11. yüzyılda Malazgirt sonrası Selçuklu fütuhatıyla, sonra 13. yüzyılda Moğol akınları sonucunda başlayan ikinci büyük göç dalgasıyla Anadolu’ya gelip yerleşen Türkmen nüfusun Maveraünnehir bölgesindeki dini-kültürel anlayışı da beraberlerinde getirdikleri düşünülmeli. Adı geçen bölgede Hanefi-Maturidi İslam

Anneler günü ya da her şey etiketin yarısı!

Anneler günü ya da her şey etiketin yarısı!

Yine bir göstermelik gün daha ! Nasıl mı ? Her şey etiketin yarısı ! Ucuzluk günleri, bir alana bir bedava ! Tesettürlü tesettürsüz haydi tüketmeye ! Reyonlarda elektronik mutfak eşyalar, bardak fincan, tabaklar, tekstilde çarşaf, havlu örtü pırtılar... Kıyafetleri sormayın.

Dagu: Güvenli Haber Paylaşım Sistemi

Dagu: Güvenli Haber Paylaşım Sistemi

Bir kabilenin bir mensubu yalan dagu yaymakla suçlanmışsa kabilesinde ne kendisinin ne de yakın akrabalarının itibarı kalır. Karşılaşan iki yolcu önce birbirlerini selamlarlar. Yaşça büyük olan söze başlayarak kendini tanıttıktan sonra diğer yolcu da kendini tanıtır. Bir süre sohbet ettikten sonra biri diğerine, “Kulakların ne duydu, gözlerin ne gördü?” diyerek

Ahiret Aklı

Ahiret Aklı

Ahirete inanmak, sonu anlamlandırmaktır. Cümleyi yeniden kurmak gerekirse, ahiret inancı sonun anlamını idrak derecesine yükselmektir. Dostoyevski’nin Karamozof Kardeşler romanında ifade edildiği gibi: “Tanrı yoksa her şey mubahtır.” Allah, ahiret ve ahlak yeryüzündeki

Soğuk duvarlar

Soğuk duvarlar

Çevremize öfke ve nefretle ördüğümüz duvarlar yükseldikçe, kendimizi dışına çıkılması giderek zorlaşan bir mahpusluğa mahkum etmiş olmuyor muyuz? Öfke ve nefret, daha ilk adımda dinginliğimizi, sükûnetimizi alıyor elimizden. Sakin olmadığımızda iyi düşünemiyoruz, yani iyilikle