Kategori : Eğitim

Kur’an’dan kopuş bağlamında helak kavramı

Kur’an’dan kopuş bağlamında helak kavramı

Allah’ın kullarına rahmet eli olan vahyin inzal ediliş maksadına yaklaşmak için, Kur’an terminolojisinin bir sistem dâhilinde çalışılması zaruridir. Semantik sistem usulüyle çalışmak, Kur’an’ı anlama yolculuğunda müktesebata mahkûm olmaktan kurtaracağı gibi, çalışılan konuyu Kur’an semantiğine uygun anlamayı da kolaylaştıracaktır.

Müslümanlar Kur’ân’ın Farkına Varmak Zorundadır

Müslümanlar Kur’ân’ın Farkına Varmak Zorundadır

“Biz onu (Kur’ân’ı) hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur’ân’ı, insanlara dura dura okuyasın diye âyet âyet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.” (İsrâ: 105, 106)

Takva sahibi olma yükümlülüğü

Takva sahibi olma yükümlülüğü

Yüce Allah şöyle buyuruyor: “…Allah, takvâ sahiplerini sever.” (Âl-i İmrân, 3/76) “…Muhakkak ki, Allah yolunda en değerli olanınız, takvâca en ileri olanınızdır.” (Hucurât, 49/13)

Tevhidi Dil ile Söylemek Hal İle Yaşamayı Gerektirir

Tevhidi Dil ile Söylemek Hal İle Yaşamayı Gerektirir

Tevhid nedir sorusuyla konuya giriş yapacak olursak, Tevhidin Kelime anlamı birlemek demektir. İslam’ın en temel kavramlarından biri olan tevhid terimiyle ifade edilmek istenen kısaca; “La ilahe İllallah Allah’tan başka ilah yoktur” demektir. İnsan bu ifade ile şunu kabullendiğini söylemektedir: Yerde ve gökte tüm eşyayı yaratan, hükmü altına alan ve onlar hakkında yasalar koyarak aralarında sarsılmaz bir düzen kuran, kurduğu düzeni devam ettiren, insan için yaşama biçimini belirleyen ve bundan insanı hesaba çekecek olanın sadece Allah olduğunu kabul edip iman ediyorum demektir.

Bizi değiştirmeyen ve dönüştürmeyen dualar

Bizi değiştirmeyen ve dönüştürmeyen dualar

Küçük ayrıntılar büyük gerçeklikler saklar Yıllar önce okuduğum bir kitap bana güzelliklerin detaylarda gizli olduğunu öğretmişti, Özcan da gerçeklerin detaylarda gizli olduğundan bahsediyor, kaba doğruların yuvarlatılmış biçimi olduğunu düşündüğü

Bir sosyal medya yalanı nelere gebedir?

Bir sosyal medya yalanı nelere gebedir?

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi İhsan Elhan kendisine sosyal medyadan gelen bir fotoğrafın peşine düşüp insanların dolaşıma soktuğu bazı bilgilerin nasıl kurgulandığını ortaya çıkaran titiz bir çalışma yapmış. İşte İhsan Elhan'ın kendi ağzından yaptığı çalışmanın detayları...

Kum fe enzir!

Kum fe enzir!

“Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Ve Rabbini yücelt ve elbiseli temiz tut.” (Müdessir: 2) Elbette her şeyin bir sebebi vardır ve o sebebin bir sonucu olduğu gibi o sonuç da bir başka şeyin sebebi olur. Bu sebeb-sonuç

Zaman Yolcusuyuz

Zaman Yolcusuyuz

Yaşadığımız çağ, ruh ve düşüncenin kirletildiği, zihinlerin dağınık hale geldiği, insanların lüzumsuz yere meşgul edildiği, zaman katillerinin, zaman hırsızlarının istila ettiği bir zaman dilimi olarak hatırlanacaktır. Bilgisayarın, internetin ve onun getirdiği teknolojinin

Yılbaşı

Yılbaşı

Gregoryen takvime göre “Milad”, yani Hz. İsa’nın doğumu ile başlayan yeni yıla girdik. Hz. İsa’nın doğum günü bir karnavala döndü. “Santa Claus” oldu “Noel Baba”. Aslında dindar Hristiyanlar, yılbaşından önce kutladılar Hz. İsa’nın doğum gününü. “Derviş Nikalaus” bugün bir tüketim

Türkiye ve Amerika’nın Eğitim Sosyolojisine Eleştirel Bakış

Türkiye ve Amerika’nın Eğitim Sosyolojisine Eleştirel Bakış

Eğitim tarihine baktığımızda, iki farklı eğitim anlayışının geliştiğini görürüz. Biri toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için toplumdan yola çıkarak eğitimin toplumsal yapı içerisindeki rolü, diğeri bireyden yola çıkılarak eğitim sürecinde bireyin çevreyle kurduğu ilişki.

Ölüm bilinci insanı yaşama döndürür

Ölüm bilinci insanı yaşama döndürür

Günün birinde annemin hiç durmadan aynı sözleri tekrarlamasından bıkıp usanacağım, sırf onu hoşnut etmek için biriyle evlenip o adamı sevmeye zorlayacağım kendimi. İkimiz birlikte bir geleceğimiz olduğu hayalini kurmayı başaracağız. Evliliğimiz iyice kötülediğinde hamile kalacağım. çocuğumuz

Neopagan Bir Gelenek: Noel Kutlaması

Neopagan Bir Gelenek: Noel Kutlaması

Evvelki sene yılbaşı arifesinde ilginç bir haber düştü yazılı ve görsel medyaya: “İstanbul Maltepe Belediyesi, Hıristiyanların Noel Bayramı’nı kutlamak için Maltepe Meydanı’na “Noel Ağacı” dikti. Altıntepe Protestan Kilisesi Pastörü Carlos Madrigal, Maltepe Meydanı’nda

Gençlere diyecektim ki

Gençlere diyecektim ki

Gençler, sizler on üç on dört, bilemediniz on beş yaşınızdan itibaren artık çocuk olmadığınızı bilmelisiniz. İslam akil baliğ olduğunuz yaşınızdan itibaren sizi tam bir mükellef sayıyor. Kısıtlılığı/hacri gerektiren sefeh hali bulunmadıktan sonra artık tam bir kişisiniz, tam bir eda ehliyetine sahipsiniz. Seçebilir