Kategori : Eğitim

Daru'l İslâm - Dar'ul Harp ve Ezan

Daru'l İslâm - Dar'ul Harp ve Ezan

Müslümanlara, günde beş kez, belli bir yerde namaz kılmaları ve namaz için toplanma vaktinin geldiğini ilân etmek, namaz için yapılan çağrı olan ezan, bir yörenin Daru'l-harp veya Daru'l İslâm olduğu tespitinde orada ezanın

Bakarak Öğrenmek / Öğrenerek Görmek

Bakarak Öğrenmek / Öğrenerek Görmek

Öğrenme, insanın bir ömür boyu gerçekleştiği, gerçekleştirmek zorunda olduğu bir fiildir. O, bu fili ya bakarak ya da görerek gerçekleştirir. Bakmak ve görmek kavramları birbiriyle ilişkili olmakla birlikte aralarında muhteva

Davetsiz İslam, İslam Değildir

Davetsiz İslam, İslam Değildir

Komünizmden Yehova Şahitliği’ne, milliyetçilikten Kemalizm’e, demokrasiden laikliğe kadar uzanan geniş bir davet çalışması bu topraklarda hala sahnelenmektedir. Yapılması gereken tek doğru davet Allah’a, yani O’nun dinine/düzenine davettir. En yakınlarımızdan

Fesi bırakıp püskülüyle oynamak

Fesi bırakıp püskülüyle oynamak

Millî Eğitim Bakanlığı bir eğitim reformu üzerinde çalışıyor. Maarifimizi uzun zamandır pençeleştiği şifa bulmaz kronik hastalıklarından kurtarmak için girişilen ıslah denemeleri zincirine yeni bir halka daha ekleniyor!.. Bir yandan içimizde yeni bir ümit yeşersin istiyoruz: Bu sefer hakikaten bir şeyler düzeltilebilir mi? Öte yandan o kadar çok başarısız

Hayatın Güzelliklerinde Yol Almak

Hayatın Güzelliklerinde Yol Almak

Allah yolunda olanlar güzel insanlardır. Güzellik göreceli de olsa, Müslümanlar için bu temel bir yaşama biçimidir. Kişilerin hayat anlayışlarını, yaşama tutkularını İslâm’ın özünü bir birbirine karıştırmamak gerekiyor. Kitabımız Kur’an, Peygamberimizin sünneti ve yaşama tarzı

Deve tüccarı

Deve tüccarı

Uzun süreli bir kıtlık sebebiyle 1980’lerin ilk yarısında Çad’dan Sudan’ın Darfur bölgesine göç eden Rizeykat kabilesi, tamamen Araplardan oluşan bir etnik yapıydı. Rizeykat mensupları, birlikte hareket ettikleri Manâsir

Gerçekten Aişe Annemiz Çocuk Denen Yaşta mı Evlenmişti?

Gerçekten Aişe Annemiz Çocuk Denen Yaşta mı Evlenmişti?

Soru: Peygamberimizin Hz. Aişe ile evliliğini diline dolayanlar en çok onun yaşına takılıyorlar. Gerçekten Hz. Aişe annemiz çocuk denecek yaşta mı evlenmişti? Bununla ilgili bizleri bilgilendirirseniz memnun oluruz. Cevap: Hz. Aişe Validemizin doğum tarihiyle ilgili bir takım

İslâm’ın Aydınlığında Gençlik III

İslâm’ın Aydınlığında Gençlik III

Her insan kendinden ve döneminden sorumludur. Salt kendini değil, düşünce dünyasını temsil eden bir Müslüman olarak. İnsanlara baktıklarında genelde düşünce dünyalarıyla özdeş olarak görürler. Kim hangi dünyaya ve ruha sahip? Hangi inanca

İblisin Yoldan Çıkışı

İblisin Yoldan Çıkışı

Secde Emri 28-9. Rabbin meleklere: “Ben, balçıktan, işlenebilen kara topraktan bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın” demişti. (Hicr 15) 71-2. Rabbin meleklere şöyle demişti: “Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu

Kur’ân’da Nesh Var Mı?

Kur’ân’da Nesh Var Mı?

“Biz, daha hayırlısını veyâ bir benzerini getirinceye (kadar) hiç-bir âyeti neshetmez (hükmünü yürürlükten kaldırmaz) veyâ unutturmayız. Bilmez misin ki Allah, gerçekten her-şeye güç yetirendir” (Bakara 106). Nesh lûgatta: “Şer’i bir hükmü yine şer’i bir emirle kaldırmaktır. Bir şeyin aynını

Sezai Karakoç’un bayram konuşması

Sezai Karakoç’un bayram konuşması

Milletimizin yeniden ayağa kalkması lazım. Milletin ayağa kalkması aydınlarının ayağa kalkmasıyla olur. Aydınları iyi yetişmeli, çok cepheli, çok eğitimli, çok güçlü donanımlı yetişmeli ve önce kendini hesaba çekmelidir. Hep başkasında kusur aramamalı. Önce kendinde

Oruç Fidyesi

Oruç Fidyesi

“(Size yazılan oruç) sayılı günlerde tutulur. Sizden kim, hasta veya yolculuk halinde olursa, tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Orucu tutabilecek olanların bir çaresizi doyuracak kadar fidye (fitre) vermesi de gerekir. Kim bir iyiliğin fazlasını yaparsa onun için iyi olur. Oruç tutmanızın ne kadar iyi olduğunu bilseniz, (hasta ve

İşte Atatürk için yazılan Ezan ve Mevlit

İşte Atatürk için yazılan Ezan ve Mevlit

İşte Atatürk için yazılan Ezan ve Mevlit Atatürk ekber! Atatürk ekber! Ancak O var Atatürk! Evliya odur, peygamber odur, sanatkâr Atatürk. Talihe hâkim, zekâya önder, doğma serdar Atatürk.

Kabir ziyareti nasıl olmalıdır?

Kabir ziyareti nasıl olmalıdır?

CEVAP: Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, kabir ziyaretini tavsiye etmiş ve: “Kabirleri ziyaret edin, çünkü bu size ahireti hatırlatır.” (İbn Mâce, Sünen, Cenâiz, 47) buyurmuştur. Kabir ve türbe ziyaretlerinde İslâm’ın