Kategori : Eğitim

Savaşan Afganistan’da Mücahitler

Savaşan Afganistan’da Mücahitler

17 Mayıs 2010 Pazartesi günüydü; Mavi Marmara olayından tam 14 gün evvel. O çok sevdiği ve hatta sevdalandığı diyebileceğimiz Afganistan’a, bir zamanlar cihadın bağrı olan o toprakların Kunduz şehrinde yetimhane açmak düşüncesiyle saha araştırması için gitmişlerdi Faruk Aktaş kardeşiyle birlikte. Dönüşte

Tasavvuf ve Sapma Noktası

Tasavvuf ve Sapma Noktası

“Hayır, zulmedenler, hiç-bir bilgiye dayanmaksızın kendi hevâ (istek ve tutku)larına uymuşlardır. Allah’ın saptırdığını kim hidâyete erdirebilir?. Onların hiç-bir yardımcıları yoktur” (Rûm 29). Tasavvuf, TDK sözlüğünde; “Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği (vahdet-i vücut) anlayışıyla açıklayan dînî ve felsefî akım,

Ölmeden önce Ölünüz

Ölmeden önce Ölünüz

O kadar çok telaşımız var ki hayattan yana; şunu yapacağım şunu bitirmem lazım, şu projeleri hayata geçirmem lazım, başkan olacağım, bakan olacağım,milletvekili olacağım, danışman olacağım, müdür olacağım……, , oğlanın kızın problemleri derken hayat çok hızlı bir şekilde gözümüzün önünde akıp gidiyor. Her gün bir yanımız, bir tarafımız , bir yakınımız ölüyor ve buna

İslami bilincin özgürleşmesi

İslami bilincin özgürleşmesi

Müslüman halkların tarihsel/yapısal-kronik sorunlarıyla ilgili etkili/samimi/derinlikli/kuşatıcı çözümlemeler yapılmıyor. Bugünün dünyasında, seküler dayanışma, ideolojik dayanışma hiç bir alanda hiç bir boşluk bırakmaksızın sürdürülürken, İslami dayanışmanın, Ümmet dayanışmasının

Şark’ın Şarkısı

Şark’ın Şarkısı

“Ey kavmim… Sen ki peygamberlerini bile dinlemedin beni hiç dinlemezsin. Dönüp de bakmazsın ölülerine” 1 Düzmece mısralar girizgâhıyla başladım. Girişin adabı bu değil belki. Ancak herkes güzel dinleyemez, sen dinle. Evrensel müziğe bayılırım.

Dağlara çıkma zamanı: Karia Yolu’nda siyaset

Dağlara çıkma zamanı: Karia Yolu’nda siyaset

Başkalarını bilmem ama benim için bu yürüyüşler sadece bir spor ya da doğa aktivitesi değildir. Tek başıma çıktığım bu dağ yürüyüşleri aynı zamanda bir muhasebe, geçen yılı gözden geçirme, hayatımın akışını sorgulama, kişisel menkıbemi yeniden

Müslüman olmayan herkes Cehennem'e mi gidecek?

Müslüman olmayan herkes Cehennem'e mi gidecek?

SORU: Bize öğretildiği kadarıyla Müslüman olan kişi Cennet'e gider, Müslüman olmayan kişi ne kadar iyi insan olursa olsun Cehennem'e gider. Doğduğu coğrafya, bulunduğu kültür, aile vs. sebebiyle her insanın doğru dini araştırma imkanı farklıdır. Hal böyleyken "Müslüman olmayan herkes Cehennem'e gidecektir" demek doğru mu?

Özbekistan gezisinde İslamoğlu hocadan dinlediklerim

Özbekistan gezisinde İslamoğlu hocadan dinlediklerim

Geçen ayın sonlarına doğru kırk kişilik bir kafile ile ve İslamoğlu Hocamızın refakati ile Özbekistan’a beş günlük bir geziye gittik. İlk defa gittiğim ecdat yurtlarını görmenin mutluluğu ile beraber her mahfilde Hocamızın sohbetini dinlemek bahtiyarlığına erdim. Allah kendisinden razı olsun. Kısa notlar halinde aldığım bilgileri okuyanların istifadesine sunmak istiyorum. İlk vardığımız şehir Özbekistan’ın başkenti Taşkent idi

Çocuğa vasiyet…

Çocuğa vasiyet…

Bak evladım! Karun imtihanına tabi tutulduğun gün, yani servet ve mal sahipleri bütün ihtişamları ve debdebeleri ile karşına çıktığı gün, önünde iki yol olacak. Ya Karun’a ve servetine hayran olup, dünya hayatını arzulayanlar gibi, “Keşke Karun’a verilenin benzeri

Kur’an Hak Olarak İndirilmiştir.

Kur’an Hak Olarak İndirilmiştir.

“Biz onu (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur’an’ı, insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.” (İsra: 105, 106) Bir kelime; ancak onu anlamaya elverişli bir kalpte gerçek değerine kavuşur. Bu kelimeyi, bütün

Ümmet fikri hayatiyetini kaybediyor

Ümmet fikri hayatiyetini kaybediyor

İnsanlık dünyasının, insanlık tarihi boyunca maruz kaldığı en kibirli ve kirli kötülük, modernitenin bütün halkları ve kültürleri içerisine alacak şekilde, kurucu bir dünya görüşüne sahip olduğu iddiasıyla, bu dünya görüşünü, sömürgecilik yoluyla bütün dünyaya dayatmış olmasıdır. Modernitenin, bilim ve felsefeyi ölçüsüz bir şekilde

Kur’an’a göre Tuğyan nedir, Tağut kimdir?

Kur’an’a göre Tuğyan nedir, Tağut kimdir?

Naziat suresinin 37. ayetinde, tuğyan eden yani azgınlaşan, haddini aşan ve dünya hayatını (ahirete) tercih eden kişiye dikkat çekilmektedir: “Fe-emmâ men tağâ. Ve âsera’l-hayâte’d-dunyâ.”(Naziat 79/37) Bu ayette dünya hayatını ahirete tercih etmek, yani geçici/maddi olanı yüceltip,

Hadis Uydurma Faaliyetinin Arka Planı ve Sebepleri

Hadis Uydurma Faaliyetinin Arka Planı ve Sebepleri

Hadis Usulü’nün belli başlı konularından olan uydurma/mevzu hadis konusunda daha ağzımızı açar açmaz; “Peygamberi devre dışı bırakarak Peygambersiz bir din inşa etmek istiyorsunuz” diye avazı çıktığı kadar bağıranların mebzûl miktarda var olduğunu biliyoruz. İşi daha da ileri götürüp,

İslâmi eğitim metodu değiştirilmeli

İslâmi eğitim metodu değiştirilmeli

İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE) Başkanı Davut Şanver’in de selamlama konuşmasında sonra açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı, dünyanın en büyük sanatının eğitim olduğunu anlatarak, İslam eğitiminin ilkelerinden bahsetti. Allah’ın Rab sıfatıyla eğitici özelliği olduğunu vurgulayan Bayraklı, “Vahiy yoluyla

Hızır ve Mehdi

Hızır ve Mehdi

Merhum Mehmet EROL Hocanın Tasavvuf dini” kitabından tahliller yapmaya devam ediyoruz. “Kur’an’da, ayet metinlerinde “Hızır” sözcüğüne rastlanmaz. Sadece “Kullarımızdan bir kul” sözcüğü geçer. Ama bu pek umursanmaz, bunu görelim. Araştırmacılara göre bu “Hızır” sözcüğünün üç kaynağı vardır: Gılgamış destanı