Kategori : Eğitim

Allah'ın Beşer Resûlü

Allah'ın Beşer Resûlü

Tarih sürecinde peygamberlere karşı geliştirilen yanlış tutumlar, indirgemeci ve aşırı yüceltmeci olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan birincisine örnek, Yahudilerdir. Onların birçoğu peygamberlere gereken değeri vermemiş, onlara iftiralar atmış, sıradan bir insana gösterdikleri sevgiyi, saygıyı onlardan

Neslin korunması

Neslin korunması

Yüce dinimiz İslam, en değerli varlık olarak yaratılmış olan insanın, dünyada huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için şu beş hususun korunmasına büyük önem vermiştir. Can, mal, akıl, din ve nesil’dir. Bunlar her insanın

Seyyid Kutub (1906-1967)

Seyyid Kutub (1906-1967)

Küfür sistemleri karşısında Müslümanca bir duruş sergilemesi, cahili toplumdan Kur’an toplumunu inşa etmek için nebevi örnekliğin önemine dikkat çekmesiyle öne çıkan bir dava adamı, bir mücahit, bir mütefekkirdir Seyyid Kutup. Seyyid. Kutub’un mensubu bulunduğu İhvan-ı Müslümin Teşkilatı’nın ilerisinde bir düşünsel netliğe ve

Malazgirt Fatihi Alp Arslan'ın veziri: Nizamülmülk

Malazgirt Fatihi Alp Arslan'ın veziri: Nizamülmülk

Nizam'ül-Mülk, Hasan Sabbah için; "Her devrin asileri vardır. Fakat hiçbirisi Batıniler kadar meş'um olamaz. Zira onların gayesi İslâmiyet'i ve bu devleti fesada vermektir. Bu sahtekârlar, bir de Müslümanlar arasında görünüyorlar. Ben öldükten sonra, bütün mümtaz insanları kuyuya attıkları, davul sesleriyle

Diziler çaptan düştü

Diziler çaptan düştü

Adını geniş kitlelere Sakarya Fırat dizisiyle duyuran oyuncu İsmail Hakkı, şimdiki dizilerin iyiden iyiye çaptan düştüğünü söylüyor. Sektörün yaşadığı sorunları dizi sürelerinin uzunluğu, sendikalaşmama, reklam piyasasının sektörü ele geçirmesi, senaryo yokluğu başlıklarıyla özetleyen Hakkı, Müslüman imajının

Müslüman dünyası nedir?

Müslüman dünyası nedir?

17 Mayıs 1919'da Paris'te üç Hintli Müslüman lider, İstanbul'daki Osmanlı halifeliğinin korunması ve Anadolu'nun Türk Müslümanlarının vatanı olması için ABD başkanı Woodrow Wilson ile görüştü. Hintli liderler “dünyadaki son kalan Müslüman güç” diye adlandırdıkları ülkenin bağımsızlığını

Kurban kesmek, insan psikolojisini nasıl etkiler?

Kurban kesmek, insan psikolojisini nasıl etkiler?

Kurban kesin. Mümkünse bizzat kesin. Çocuklara izlettirin Kurbanların bizzat sahibi tarafından kesilmesi ve mümkünse çocuklara da izlettirilmesi kurban kesiminin et yada para bağışından öte Allah'a yakınlık duygularını tazelemesi açısından çok büyük

Batıla Tebessüm Hakka Zulümdür

Batıla Tebessüm Hakka Zulümdür

Soru: kendilerini sistem dışı gören bazı guruplar, sistemin işletilmesinde rol alan partilere karşı farklı tavır ve davranış içinde olunması gerektiğini savunurken; gerekçelerini Mümtehine suresinin 8. Ve 9. Ayetlerine dayandıklarını ifade etmektedirler. Bize din konusunda zulmetmeyen “sağcı partileri” katı zulmün yanında

Kur’ân’ı Hicaz’dan Okumak

Kur’ân’ı Hicaz’dan Okumak

“İşte bu (Kur’ân), önündekileri doğrulayıcı ve şehirlerin anası (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitaptır. Âhirete îman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını (özenle) koruyanlardır” (En-am 92). “Kendilerinden önce o yurdu (Medîne’yi) hazırlayıp îmânı (gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri

Sözü Dinleyip En Güzeline Uymak

Sözü Dinleyip En Güzeline Uymak

İnsanoğlu doğası gereği, içinde bulunduğu ortamdan ve bu ortamdaki diğer insanlardan etkilenen bir yapıya sahiptir. Bu durum hem iyi, hem de kötü sonuçlara gebedir. Bizler, içinde yaşadığımız toplumun doğru ve faydalı etkilerinden yararlanabildiğimiz gibi yanlış ve zararlı etkilerine de maruz

Karada ve denizde fesad, insanlar yüzündendir!

Karada ve denizde fesad, insanlar yüzündendir!

Şeytan - kesin bir kararlılıkla - insanoğlunu “boş kuruntularla oyalamak; hayvanların kulaklarını yarmak ve Allah’ın yarattıklarında değişiklik yapmaları hususunda insanlara emirler vermek/telkinlerde bulunmak” adına and içmişti…

Keşmir Raporu: Tarihî Süreç ve Bölgeye Dair Çözüm Önerileri

Keşmir Raporu: Tarihî Süreç ve Bölgeye Dair Çözüm Önerileri

Keşmir sorunu adıyla bilinen mevzu, aslında 1947 yılında yaşanan Hindistan-Pakistan bölünmesinin tamamlanmamış bir parçasıdır. İngiliz sömürge dönemi zayiatlarından biri olarak bugüne kadar birçok insanın hayatına mal olan bu sorun, son kertede günümüzün iki nükleer gücü Hindistan ve

'Bilge Kral' Aliya’nın unutulmaz sözleri

'Bilge Kral' Aliya’nın unutulmaz sözleri

“Kur’an edebiyat değil, hayattır. Dolayısıyla O’na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.’’ “Ben bir Müslümanım ve öyle kalacağım. Kendimi dünyadaki İslâm davasının bir neferi olarak telakki ediyorum ve son günüme kadar da böyle hissedeceğim. Çünkü İslâm

Ağır Bir Mes’ûliyet Ve Davetçi

Ağır Bir Mes’ûliyet Ve Davetçi

Hutbe: Ağır Bir Mes’ûliyet Ve Davetçi “De ki: Beni, (isyan ettiğim takdirde) hiçbir kimse Allah’ın (azabından) koruyamaz. Ve ben, O’ndan başka hiçbir sığınak da bulamam. (Size tarafıma indirilen) Allah’ın buyruklarını tebliğ etmekten başka hiçbir şey yapamam...” (Cin: 22,23) Bu âyet, risalet ve davet işinin ciddiyetini gönüllere yerleştirip, uyaran ve korku veren bir buyruktur. Hz. Peygamber (S), bu büyük