Kategori : Eğitim

İhsan Süreyya Sırma: ‘Müslümanların derdi kalmadı’

İhsan Süreyya Sırma: ‘Müslümanların derdi kalmadı’

Sadece Sultan Abdülhamit değil tarihimizin tamamına karşı öyle. Belli bir dönem tarihimize ve dinimize mesafeli duruldu. Hatta yasaklandı, gerçek tarih öğretilmedi. Abdülhamit, Batılıların etkisinde kalarak Kızıl Sultan diye öğretildi. Ben doktorayı bitirip Türkiye’ye dönünceye kadar üniversitelerde Kızıl Sultan’dı. Asistanlığımda tarih kongrelerinde

Dini Filmler Hakkında / Tavsiye

Dini Filmler Hakkında / Tavsiye

Dini filmlerde izleyiciler olarak gerek ruhani yolculuklara şahit olur, gerekse tarihin belki de unutulan olaylarına yeniden vakıf oluruz. Sinemanın uzun soluklu profesyonel takipçileri olmamakla birlikte sinemanın önemi üzerinde herhangi bir tereddüde sahip değiliz. Sinemanın bazı olayları ve tarihi

Müslüman Gençlere!

Müslüman Gençlere!

İlim sahibi ol ama unutma! Şahsiyet yoksa ilim fayda etmez. Bilgi sahibi ol ama unutma! Bilinç/şuur yoksa bilgi fayda etmez. Tebliğden vazgeçme, ama unutma! Temsil yoksa tebliğ fayda etmez. Dava sahibi ol, ama unutma! Yaşantı yoksa dava da fayda etmez. Her alanda örnek ol! Bil ki,

Büyük değişim veya çözülme

Büyük değişim veya çözülme

Toplumların değişimleri genel anlamda geçmişten günümüze daha çok kültür ve düşünce eksenliydi. Sanatın hemen bütün türleri, edebiyat, şiir, roman, öykü ve tiyatrolar etkiliydi. Tanzimat sonrası değişimin etkileri hızlı oldu. Gençlerin yoğun ilgileri etki alanını

Mus’ab gündemden düştü mü?

Mus’ab gündemden düştü mü?

Tabii ki Mus’ab bin Umeyr‘i kastediyorum. Onu İslam kültürüne vakıf olanlar tanır. İslam’ı bir yürek heyecanı ve “Dava” olarak görenler daha iyi tanır. Benim burada onun hakkında vereceğim bilgi, biraz da bu alanlara yabancı olanlar içindir. O Mekke’de, İslam’ın ilk tebliğ günlerinde Rasulullah”ın çağrısına uyan ve anne-babasının muhalefetine rağmen

Şerr’in Şer’î Tarafı Olmaz

Şerr’in Şer’î Tarafı Olmaz

İnternet ortamında yazıştığımız biri faizle ilgili düşüncesini bizimle paylaştı. Ancak anlayış alışılmışın dışında bir algıyı ortaya koyuyordu. Bu paylaşımın ilgili kısmını size gönderiyorum. Bu anlayış doğru mudur? Değilse İslam açısından doğrusu nedir? “FAİZ NEDİR ?.. Konuyu Finans üzerinden ele alacağız çünkü günümüzde alışveriş aracı finanstır (kağıt para, altın, gümüş vb)…

Nereden nereye geldik!

Nereden nereye geldik!

Kapitalist sistem bizleri bilinci körelmiş tüketim nesneleri haline getirdi. Bizler dizilere ve eğlence programlarına odaklı yaşayıp hoşça vakit geçirdiğimizi düşünürken, zihnimize gönderilen mesajlar, davranışlarımızı ve tüketim şeklimizi şekillendirmeye başladı. Giyim tarzımızı, yeme içme adabımızı, insanlarla ilişkilerimizi bize ekranlarda sunulan modele

Ataların izinde mikro milliyetçiliğin kıskacında

Ataların izinde mikro milliyetçiliğin kıskacında

Zorunlu göç yollarına düşmüş, yüzlerce milletin kaderi benzerdir. Kardeş kardeşi kaybeder, oğul babadan, kız anadan kopar. Göç yolu çile yoludur. Kıpçak Türkü olan dedelerimin hikayesi de böyleydi. Kardeşler birbirini kaybetmiş, yıllarca hasret yaşamışlar. Babam yıllarca bu Türküleri

Koşma, düşersin!

Koşma, düşersin!

Kahkaha ve kederin o gergin ipinde, bir cambaz gibi bir oraya bir buraya yalpa yapan ruhlar, oldum olası ilginç gelmiştir bana. Gülüyorum ama aslında ağlamalıyım. Ağlıyorum ama belki de gülmeliyim. Ani mevsim değişiklikleriyle, bulutların hızlı yer değiştirmeleriyle halden hale seyirten

Endülüs'te Batı'nın vahşeti: Engizisyon

Endülüs'te Batı'nın vahşeti: Engizisyon

Uzun bir mücadeleden sonra Gırnata, son Nasrî Sultanı Ebu Abdullah ile şehrin teslimi hakkında antlaşmaya varılan tarihten 23 gün önce Birleşik Kastilya-Aragon güçleri tarafından 2 Ocak 1492 tarihinde işgal edildi. Muzaffer Katolik krallar, yapılan 47 maddelik antlaşma metninde İslam inancını, cami, medrese ve kadılık gibi kurumlarıyla

Endişeye mahal yok: Dindarlaşmıyoruz

Endişeye mahal yok: Dindarlaşmıyoruz

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de ateist oranı yüzde 1’den yüzde 3’e yükselirken, kendini inançsız olarak tanımlayanların oranı yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkmış. Yine anket sonuçlarına göre, kendisini dindar olarak tanımlayanların oranı yüzde 55’ten yüzde 51’e gerilerken, başörtüsü oranı yüzde 52’den bir puanlık artış göstererek yüzde 53’e yükselmiş. İnançlı olduğunu söyleyenlerin

Pakistan Müslümanlarının tarihi

Pakistan Müslümanlarının tarihi

Geçmişte Hinduizm ve Budizm’in merkezlerinden olan bugünkü Pakistan topraklarının İslam’la tanışması Emeviler döneminde gerçekleşti. Emeviler’in ve Abbasiler’in ardından bölge Gazneliler’in hakimiyetine geçti. Bugünkü Afganistan ve Pakistan’da imparatorluğunu kuran Gazneliler Pakistan’da İslam’ın

Bilgisayar bağımlılığının sebepleri ve çözüm yolları

Bilgisayar bağımlılığının sebepleri ve çözüm yolları

Çok renkli, hızlı, görsel ve işitsel, farklı uyaranlar ile zenginleştirilmiş bilgisayar oyunları ve internet çocuğun ya da ergenin bilgisayar başında keyifli ve uzun zaman geçirmesine yardımcı oluyor. Günlük sıkıntılardan uzaklaşmak isteyen çocukları