Kategori : Eğitim

Dîni Yalnızca Allah’a Halis Kılarak Da’vet Edin

Dîni Yalnızca Allah’a Halis Kılarak Da’vet Edin

“Öyleyse, dîni yalnızca O’na hâlis kılanlar olarak Allah’a da’vet edin; kâfirler hoş görmese de.” (Mü’min: 14) İslâm çağrısının metod özelliğinde bir takım hakîkatler vardır ki, da’vetçilerin bu konuda ictihâda başvurmaları câiz değildir. Da’vetçilerin görevi; bu dînin temel gerçeklerini

İstanbul Sözleşmesi üzerine

İstanbul Sözleşmesi üzerine

Bu belgeleri ve komisyonlardaki müzakere zabıtlarını TBMM arşivinden indirebilirsiniz. Kim ne demiş orada yazıyor. Alt komisyondaki tartışmaları yazınca AK Parti komisyonundan birileri bana tekzip gönderdi. Bunlar yaptıkları işe inanıyorlar.. Bu konuda

Ailenin çözülmesinden kim sorumlu?

Ailenin çözülmesinden kim sorumlu?

İsviçreli aile hukukuprofesörü Gaston Jezz’in, aile yapımızı görüp inceledikten sonra gözlemlerini aktardığı makalesinde söyledikleri bu konuda bize ışık tutabilir: “Osmanlı’yı diri tutan temel müessese ailedir. Ben Batılı bir âile hukuku profesörü olarak diyorum ki;

Muhacir ahlâkı

Muhacir ahlâkı

Hicret, sadece İslâm tarihinin değil, insanlık tarihinin de en önemli hadiselerinden biridir. Siyasî, sosyal, askerî ve ekonomik anlamda yeni bir başlangıç, bir şehrin “din kardeşliği” ortak paydasında ayağa kaldırılarak tarih sahnesine çıkarılması, ihtilâfların önlenerek yerine uzun süreli bir uzlaşma ve ittifak kültürünün yerleştirilmesi gibi çok sayıda

Aceleci İnsana, Ayet, İşaret ve Ders/ler

Aceleci İnsana, Ayet, İşaret ve Ders/ler

Ayetlerde geçen, “insan nankördür”(Adiyat, 100/6), “zalimdir”(İbrahim, 14/34), “Kaçış nereye?” (Kıyame, 75/10), “çok zâlim ve çok câhildir”(Ahzab, 33/72), “Acelecidir”(İsra, 17/11), “cimridir” (Mearic, 70/19), Buradaki “insan”dan kasıt kimdir? Yani asıl nankör, zalim, cahil, kıyamet günü bir kaçış yolunu aramak

Fulbright Eğitim Komisyonu

Fulbright Eğitim Komisyonu

Demokrat Parti’ye bırakmak mecburiyetinde kalmadan bir süre önce İsmet İnönü yönetiminde, başlıkta adı geçen bir sözleşme imzalanmış. Bu sözleşme ile ilgili birçok yazı okudum ve konuşma dinledim. Konuşan ve yazanların bir kısmı halen yürürlükte olan bu sözleşme gereği TC milli eğitiminin ABD’ye teslim

Son Kale Aile

Son Kale Aile

Aile insanların birbirleriyle biyolojik ve/veya psikolojik bağlar neticesinde bir araya gelen, tarihsel anlamda birbirleriyle ekonomik bağları olan ve kendilerini ev halkının bir parçası olarak gören insanlardan oluşmaktadır. Ömür boyu hayatımızı paylaştığımız, bir arada

Bize ne oldu?

Bize ne oldu?

Eski ABD Başkanı Bush, 11 Eylül olaylarını Müslümanların üzerine yıkmış ve Müslümanlara karşı bir Haçlı savaşı başlattığını ilan edip zihniyetini ortaya koymuştu. Hemen akabinde bizim inanç ve değerlerimiz, topraklarımız ve kaynaklarımız üzerine yapılan planlar, hayali senaryolar üzerinden

Demokrasiyi Ne Kadar Tanıyoruz?

Demokrasiyi Ne Kadar Tanıyoruz?

Yaşamımızda bir türlü benimseyemediğimiz demokrasi ve onun yaşam kuralları bizlerden çok şey aldı götürdü. Dillerde hiç düşürülmeyen demokrasiyi ne kadar tanıyoruz gerçekten doğru bir ideolojimi? Bunun hakkında sayısız

Mesele Söz Söylemek Değil; Zamanın Sözünü Söylemektir

Mesele Söz Söylemek Değil; Zamanın Sözünü Söylemektir

Söz karanlığın kalbine atılmış bir kurşundur. Aydının eylemi/ameli söz söylemektir. Topluma karşı Peygamberi bir görevi bulunan aydının kalemi onun eylem/amel alanını oluşturur. Onun ruh, duygu, düşünce dünyasında topladığı, halkın kültür ve

Dostlukları menfaatleri kadar olanlar (1 ve 2)

Dostlukları menfaatleri kadar olanlar (1 ve 2)

Yarı yolda dökülenler, dostlukları menfaatleri kadar olanlardır. Onlar ya yoldan çıkanlar veya yola yatanlardır. Dostlukları menfaatleri kadar olanların yoklukları büyük kazançtır. Çıkar dostları yığarlar mal, ama hayat tarumar. İstikamet