Kategori : Eğitim

Altı aile, üstü feminizm..!

Altı aile, üstü feminizm..!

Geçtiğimiz Cuma günü camilerde ailenin önemi hakkında bir hutbe irat edildi. Diyanet tarafından hazırlanan hutbede aile olmanın önemine vurgu yapılarak eşler arasında, anne-baba ve çocuklar arasında ve diğer aile fertleri olan büyükanne ile büyükbaba arasında mutlu ve huzurlu bir aile ilişkisi olmasının önemine değinildi. Hazırlanan hutbe elbette ki

Secdenin sağlık açısından faydaları

Secdenin sağlık açısından faydaları

İnsanın hayatında kanın yeri büyüktür; vücudun her tarafına dağılması hayatî önem arzeder. Kalp, kanı vücudun en ücrâ yerlerine kadar ulaştırmak üzere pompalar. Kalbin bu işi yapabilmesi için daimî olarak dinç olması gerekir. Bir de bu kan gönderme işinde kalbe yardımcı olunabilmesi için, şahsın birtakım hareketler yapması, bedenin dinç kalması için, o hücrelerin kan ile

“The Cumhuriyet” Bayramı mı?

“The Cumhuriyet” Bayramı mı?

Abdulhamid’i çok seviyoruz, onun “din-ü devlet”, “İla-yı kelimetullah”, “Nizam-ı alem” anlayışından kurtulduğumuz için mi bayram yapıyoruz!. Yok öyle değil. Bugün kutlanan Cumhuriyet Türkiye (İslam) Cumhuriyetinin

And meselesi ve abdestli namazlı abiler

And meselesi ve abdestli namazlı abiler

Bizim ana gündemimiz ALLAH'ın bizleri imtihan etmek için yarattığıdır, büyük bir hızla geri dönüşü olmayan dehşetli hesap gününe yaklaştığımızdır. ALLAH'ın dinine yardım ve hizmeti en önemli gündem yapmamız ve buna göre yaşamamızdır. Bunlardan geri kalan

Halifelik Osmanlılara nasıl geçti?

Halifelik Osmanlılara nasıl geçti?

Halifelik yani Dünyadaki bütün Sunni Müslümanların ruhani reisliği makamı, 766 tarihinden, beri Abbasi Hanedanlığında idi. Hz. Peygamber’im amcalarından Abbas’tan indiği için “Abbâsi” denen bu hanedan 1258′e kadar Bağdat da, bu tarihten sonrada Kahire’de devam etmiştir. Fakat şöyle bir fark vardır ki; Kahire deki Abbasi Halifeleri İstanbul Patriklerine

Haddi aşmak

Haddi aşmak

Yeryüzünde Allah’ın tespit ve tayin buyurduğu had ve hudutları unutanlar, Şeytanın istlâsına uğrayanlardır. Şeytan tarafından istilâ edilip ele geçirilmiş olanların gündeminde Allah’ın dini, Allah’ın hudutları olmaz. Onlar ya kendi heva ve heveslerinden had ve hudutlar tayinler veya Allah’a rağmen

Dilipak hata yaparsa!

Dilipak hata yaparsa!

Ben aciz bir kul’um. Hani derler ya “abd-i aciz”, “pür taksir”. Risalet dışında masumiyet iddiasındaki insanlardan korkarım. Biz hatasız olsaydık, Melek olurduk. O zaman Allah da başka bir ümmet yaratırdı. 48. yıla giriyorum, hemen hemen her gün

8. Daire, kimsiniz siz?

8. Daire, kimsiniz siz?

Danıştay 8. Dairesi, rakamında mı bir uğursuzluk vardır, nedir bilmiyorum, yine tartışmalı kararlardan birisine imza attı. Bunun bir paraleli de, Yargıtay 8. Ceza Dairesi’dir.. O da, derin kararlara imza atan bir dairedir.. Oysa, Danıştay 8. Dairesi, başörtülü hanımlarla ilgili,

Vay Bizim Halimize!

Vay Bizim Halimize!

Günde beş vakit namaz kılmamıza rağmen, kıldığımız namaz bitince “Feveylunlilmusallîn” “Vay o namaz kılanların haline” (Maun, 107/4) tehdidine muhatap oluyorsak, namazımız hayatımıza, ekonomimize, siyasetimize, aile hayatımıza, çocuk eğitimimize, ticaretimize, ahlakımıza etki etmiyorsa, namaz kıldığımız halde kul hakkına

Hz. Peygamber Ve Hissi Mucize

Hz. Peygamber Ve Hissi Mucize

Hissî mucize, tabiat kanunlarının normal akışının dışında meydana gelen ve insanların duyularına hitap eden mucizelerdir (Râgıb el-İsfahânî, 1992: 547). Bunlara kevnî mucizeler de denir. Bu tür mucizeler, Yüce Allah’ın tabiata her an müdahale edebileceğini gösteren ilâhî fiiller olup

Önce zihinleri göç etti, sonra da bedenleri

Önce zihinleri göç etti, sonra da bedenleri

Tam 1506 yabancı okul vardı 1904 tarihi itibariyle Osmanlı topraklarında. Sırf Amerikalı Protestan misyonerlere ait okul sayısı 465’i buluyordu. 752 adet Fransız okulu vardı. Dahası; İngiliz, Alman, İtalyan, Rus, hatta İran okulları. İlk yabancı okul 1583 yılında Fransız Cizvit rahiplerinin eseri: Saint Benoit.

İstişare ve Şura’nın Müslümanlar Açısından Önemi

İstişare ve Şura’nın Müslümanlar Açısından Önemi

Peygamber Efendimiz ve sahabelerin hayatlarında istişare kavramının üzerinde önemle durduklarını, istişarenin o insanlar tarafından bir hayat tarzı ve bir pratik olgu olarak görüldüğünü, fakat zamanla istişare, şura ve meşveretin ihmal edildiğini ve bu kavramlar hususunda Müslümanların tarih içinde atalete sürüklendiğini

Cesur ve izzetli çocuk yetiştirme kılavuzu

Cesur ve izzetli çocuk yetiştirme kılavuzu

Bak evladım! Bizim Peygamberimiz (s.a.s) buyuruyor ki, “İstediğin zaman, kimseden değil, sadece Allah’tan iste. Yardım dilediğin zaman da, sadece Allah’tan dile. Şunu bil ki, şayet bütün insanlar, sana bir fayda sağlamak için bir araya gelseler, Allah’ın senin için yazdığının, takdir ettiğinin dışında

İLKA İslami İlimler Akademisi törenle açıldı

İLKA İslami İlimler Akademisi törenle açıldı

8. Sınıf mezunu kız öğrencilerin 4 yıllık bir eğitim göreceği İLKA İSLAMİ İLİMLER KIZ AKADEMİSİ Medeniyet Vakfı Genel Başkanı Ömer Küçükağa, Mehmet Beşir Eryarsoy, Vakfın Ankara Şube yetkilisi Ekrem Afşar, kardeş vakıf ve STK temsilcileri, öğrenciler ve velilerin katılımı ile