Kategori : Eğitim

Sömürgeciliğe Direnen Devrimci: Burkina Faso’nun Lideri Thomas Sankara

Sömürgeciliğe Direnen Devrimci: Burkina Faso’nun Lideri Thomas Sankara

Burkina Faso halkı değil aynı zamanda anılan dönem ve bugün de tüm Afrikalıları ve birçok azgelişmiş ülkelerin halklarının esin kaynağı olan Thomas Sankara Soğuk Savaş ve diktatör rejimlerin var olduğu bir dönemde Afrika’nın seyrini değiştirecek bir lider idi. Bu umut yeşermeden, Afrika açısından doğuracağı müspet

Bazı 'Hadislerin' İnkarcısı Olmak Farzdır!

Bazı 'Hadislerin' İnkarcısı Olmak Farzdır!

"Bugün hadisleri sorgulayan yarın kur'an'ı da sorgular!" diyenlerin demek istedikleri şudur aslında; "Biz dinin tek hamisiyiz! Din bizden sorulur! Bizi sorgulayan Kur’an’ı sorgulamış olur!" Halbuki kur'an'a sorgusuz itaat etmenin tek şartı, kur'andan başka herşeyi

Dinlemek 'Söze' Değer Vermektir

Dinlemek 'Söze' Değer Vermektir

"Dinleme, iletişim ve öğrenmenin temel yollarından biri olup gelen iletiyi doğru bir biçimde algılama, anlama, yorumlama ve değerlendirme gibi süreçleri içerir.” İletişimde genel anlamda üç unsur vardır: Hatip, muhatap ve iletilen konu. İnsanlar konuşurken bilgi, beceri ve

Kadın Algımızı Sorgulama İhtiyacı

Kadın Algımızı Sorgulama İhtiyacı

Zaman zaman kadın konusu gündeme değişik şekillerde gelir ve konuyla ilgili değişik görüşler kamuoyunda yer alır. Kadının “ezilmişliği”, “haksızlığa uğraması”, “kadın istismarları”, “kadın cinayetleri”… gibi. Bazen de kadının maruz kaldığı durumlar, olayın sıcaklığı gündemdeyken

Yürek Devletinin İnşası

Yürek Devletinin İnşası

Bundan 18 yıl önceydi. Can dostum, sevgili arkadaşım bana Yürek Devleti adlı kitabın 1. baskısını almış ve avuçlarıma bırakmıştı… O, kitaplarına hiç kıyamazdı. Gözünün içi gibi bakardı, kitabı sadece eliyle tutup gözüyle okumazdı, kalbiyle de okurdu. Zaten böylesi kitaplar

Entelektüel kölelik ya da gönüllü kölelik

Entelektüel kölelik ya da gönüllü kölelik

İslam dünyası toplumları, önce içeriden, daha sonra da dışarıdan maruz kaldıkları, zihin dünyasına yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırılarla, düşünme/bilme/akletme/sorgulama/muhakeme etme yeteneklerini, iradelerini ve özgürlüklerini bir kaç kez kaybettiler. Bugün, çok geç kalmış olmakla birlikte,

Sudan izlenimleri (1- 2)

Sudan izlenimleri (1- 2)

Sudan’da Yardımeli Derneği olarak faaliyete geçirdiğimiz eğitim külliyesinde biz bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Kişisel bilinç oluşmadan, aile bilinci oluşmaz , aile bilinci oluşmadan toplumsal bilinci oluşturamazsınız.

Maksad’ı İlahi’de Vahdet

Maksad’ı İlahi’de Vahdet

“ VAHDET” ifadesi ise, aynı cinsten olan varlıkların bir esas üzerinde bir araya gelerek meydana getirdikleri birlikteliklere denilmektedir. Bir oluşumun vahdet olabilmesi için bir araya gelen fertlerin esasta birleşmeleri gerekmektedir. Vahdet, fikirde, düşüncede, düşüncenin kaynağında ve

Eş ve Baba Olarak Erkek

Eş ve Baba Olarak Erkek

Allah Teâlâ, Hz. Havva'yı, Hz. Âdem’in onunla huzur ve mutluluk duyması, ona bir hayat arkadaşı olması için yaratmıştır. Aile, erkeğin eksiklerinin kadınla; kadının eksiklerinin de erkekle tamamlandığı, birbirlerinin ihtiyaçlarının temin edildiği, iki cinsi kaynaştıran bir kurumdur. Aile, bir kadın ve bir erkeğin

Aşırı Uzmanlaşma

Aşırı Uzmanlaşma

Uzman: “Belli bir işte, belli bir konuda; bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan” demektir (TDK). Çağımızda her alanda bir uzmanlaşma oluşmuştur-oluşmaktadır. Uzmanlaşmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. Avantajları, o uzmanlık alanına odaklanarak ve yoğunlaşarak çok geniş-çaplı bir inceleme-araştırma

Kur’an’ın Dili- Sözlü Anlatım

Kur’an’ın Dili- Sözlü Anlatım

İnsanın yaratıldığı ilk günden bu yana tarihin belirli dönemlerinde bazı sebeplerden dolayı toplumlara Allah, o toplumun içerisinden birini “elçi” seçip kendi lisanlarıyla onları uyararak hidayet yolunu göstermiştir. Bu amacı tekrar gerçekleştirmek için vahiy kültürünün

Sudan'daki köyünde çocuklara Türkçe öğretiyor

Sudan'daki köyünde çocuklara Türkçe öğretiyor

Sudan Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi Diller Fakültesi Türkçe Bölümü'nde okuyan Sudanlı Halid Osman, hafta sonları boş vakitlerinde köyündeki çocuklara Türkçe öğretiyor. Ülkenin Hartum eyaletinin Omdurman iline bağlı Yeni köyündeki çocuklara

Sigma Chi ve Fulbright

Sigma Chi ve Fulbright

Bunun en önemli ve belki de tek sebebi, “Fulbright Commission’u” başlıklı yazımda detaylı bilgi verdiğim “FULBRİGHT ANLAŞMASI”dır. Ne yazık ki bizler, “bakanlıkları iktidarların atadığı bakanlar yönetiyor” zannediyoruz. Oysa ki,