Kategori : Eğitim

 Feminizm Kavramı

Feminizm Kavramı

‘Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Hiç şüphesiz ki sizin Allah katında en şerefliniz, en takvâlı olanınızdır. Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberi olandır.’ (Hucurat 3913) Feminizmin kadın-erkek eşitliği davası en çok

Odadaki Filin Rengi

Odadaki Filin Rengi

Irk ve ırkçılık önemli kavramlar. Zaman zaman karşılaştığımız, bazen fark ettiğimiz bazen de içselleştiği için pek yadırgamadığımız ama ırkçılık belasından izler taşıyan birçok örnek bulunmakta. Irkçı ön yargılara bazen bir filmde bazen bir dergi kapağında bazen de sokakta bir yerde şahitlik edebiliriz. Bazen çok uzaktır bazen çok yakın,

Diyanet diyor ki…

Diyanet diyor ki…

Bu pasajda dört can alıcı problem ele alınıyor: 1- Müslümanların bütün dünya insanlarına karşı sorumluluğu, 2- İslam dünyasında ve parçalarında coğrafi ve zihinsel parçalanmışlık, vahdet yerine tefrika, 3- Tefrika yüzünden içine düşülmüş bulunan

Şeyh Ahmed Yasin'i özlüyoruz

Şeyh Ahmed Yasin'i özlüyoruz

Hayatının büyük bölümünü felçli geçirmesine rağmen mücadele ve cihad ruhunu dimdik ayakta tutan Ahmed Yasin, mücadele dolu yaşantısıyla müslümanlara büyük bir ders veriyordu. O, İsrail gibi katliam ve vahşetten beslenen ceberrut siyonist devletine karşı tekerlekli sandalyesinde Hakkı

Hurafe Nedir? (3)

Hurafe Nedir? (3)

Hurafelerin Kuran ve Sünnet’e dayalı bir temelinin bulunmadığı, bu iki kaynağın her türlü hurafeyi reddettiği bir gerçektir. Çeşitli ayetlerde gayb’ı yalnız Allah’ın bildiği vurgulanmakta, Peygamberlerin bile sadece Allah’ın bildirmesi halinde gaip ten haber verebilecekleri ifade edilmektedir. (Ali İmran, 3/79) Hadislerde de

Hakikat arayışından vazgeçmek

Hakikat arayışından vazgeçmek

İslam dünyası toplumları, halkları, hiçbir dilin tanımlamaya güç yetiremeyeceği, açıklayamayacağı, değerlendiremeyeceği kötülükler ve zulümler karşısında bulunuyorken, İslam dünyası ülkeleri, ortak anlam ve amaçlar etrafında stratejik davranma bilincine/sorumluluğuna ihtiyaç duymuyor, stratejik

Yezidî Dini Nedir? Ezdîler Kime Denir?

Yezidî Dini Nedir? Ezdîler Kime Denir?

Yezidilik/Ezidilik; Başlangıçta Abdulkadir Geylâni’nin muâsırı, Adiy bin Musâfir’rin kurucusu olduğu Adeviyye tarikatinden, zamanla değişim ve başkalaşım geçirerek, ayrı bir dini etniteye dönüşen, Irak ve Türkiye’de yaşayan Kürtler arasında yaygın olan bir din anlayışıdır. Yahudilikte olduğu gibi sonradan Yezidî olmak

Temelsiz Meşruluklar

Temelsiz Meşruluklar

Bizler, Müslümanlar olarak, siyasete/bilgiye/felsefeye alan bırakmayan; sezgisel algılama yöntemlerini ve apolotik bir kültürü kurumsallaştırarak meşrulaştıran bir geleneği sürdürdüğümüz, sahiplendiğimiz, savunduğumuz için, Batı uygarlığının şovenist niteliğini, modernliğin ırkçı özelliğini, tahakküm

Gerçeğin Hikâyesi

Gerçeğin Hikâyesi

İnsanları hastalıklı soluk benizli Gökyüzü Zeytin ağaçlarından görünmüyot. Kanaat getirdim ki cehennem Çukurova’nın ya altında ya üstünde (Evliya Çelebiye ait olduğu söylenen bir söz) Batılılar geldiklerinde onların paraları vardı, bizim ise asırlardan beri var olan zeytinlerimiz. Gözlerimizi hırsla karartıp bize para kazanmayı öğrettiler, sonra gözlerimizi açtığımızda ise bizim elimizde

Sanal Medyanın Tuzakları

Sanal Medyanın Tuzakları

İnsan yeryüzünde kendisine sunulan her nimet üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. Ancak, bu tasarruf hakkı sınırsız değil, Yaratıcının insan için çizdiği sınırlar dahilinde kullanabileceği bir haktır. Şayet insan eşya üzerinde sınırsız hak iddiasında bulunursa bu onu azgınlaştırır, ilahlık iddiasına götürür. Böyle bir hak iddiası

Sosyal medya bize ne söyler?

Sosyal medya bize ne söyler?

İnternet ve sosyal medyanın yarattığı yeni ilişki biçimleri, toplumsal algıdaki yeri, insanların bu mecralara yükledikleri anlam son dönemde yoğun bir şekilde tartışılmakta. Yayın dünyasında da bu yeni mecra ile ilgili ardı ardına kitaplar yayınlanmakta, sosyal medyanın doğası çözümlenmeye çalışılmakta. Kısa bir zaman öncesine kadar insanları etkileyen tek mecra

Sömürgeciliğe Direnen Devrimci: Burkina Faso’nun Lideri Thomas Sankara

Sömürgeciliğe Direnen Devrimci: Burkina Faso’nun Lideri Thomas Sankara

Burkina Faso halkı değil aynı zamanda anılan dönem ve bugün de tüm Afrikalıları ve birçok azgelişmiş ülkelerin halklarının esin kaynağı olan Thomas Sankara Soğuk Savaş ve diktatör rejimlerin var olduğu bir dönemde Afrika’nın seyrini değiştirecek bir lider idi. Bu umut yeşermeden, Afrika açısından doğuracağı müspet