Kategori : Eğitim

Düşünen kafaları koparmak!..

Düşünen kafaları koparmak!..

Yahu nedir bu muhalif şairlerin, yazarların, düşünen insanların bunlardan çektiği?.. Mehmed Âkif’i ölesiye sevdiği vatanından cüda kıldınız… Nazım Hikmet’i Sovyetler Birliği’ne kaçmaya zorladınız… Sabahattin Ali’yi önce Sinop Zindanı’na attınız, yetmedi, “kaçarken”

Ey “din dışı” referans sahipleri!..

Ey “din dışı” referans sahipleri!..

Ey Kemalistler, ateistler, sekülaristler, solcular, goygoycular, laikçiler, agnostikler, deistler ve bilumum “din dışı” referans sahipleri!.. Bilin ki, sizin hiçbir referansınız, hiçbir hassasiyetiniz, hiçbir kuralınız, hiçbir anlayışınız, hiçbir vazgeçilmeziniz, hiçbir sevginiz, hiçbir nefretiniz, hiçbir

Kısmetim kapalı!

Kısmetim kapalı!

"İmân etmedikçe, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşan müşrik kadınlarla evlenmeyin. Güzelliği ile sizi büyülemiş, hayranlığınızı mûcip olup son derece hoşunuza gitmiş olsa bile, müşrik hür bir kadından, mü'min bir câriye

Renk körlüğü

Renk körlüğü

Ne acayip” dedi beyaz saçlı adam acı acı gülümseyerek, “konuşmak bizi o kadar meşgul ediyor ki konuştuklarımızı anlamaya hiç vaktimiz kalmıyor!” Sanki uzun mesafeler boyunca yürümüş gibi yorgunuz ama geldiğimiz hiç bir yer yok. Sanki her şeyi çok seviyormuş gibi yapıyoruz ama dünyamız kaskatı, içinde neredeyse hiç sevgi yok. Sanki her düğümün

Sultan Abdülhamit'e 'Seni millet azletti' dediler

Sultan Abdülhamit'e 'Seni millet azletti' dediler

31 Mart Olayı, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne, iktidara tam hâkim olmak ve Sultan II. Abdülhamid'i etkisiz hale getirmek için bir bahane olmuştu. İttihatçılar, kendilerinin sebep olduğu bu isyanın faturasını padişaha keserek "hal" edilmesine yani tahttan

Ey İman Edenler! Allah ve Rasulüne Hâinlik Etmeyin!

Ey İman Edenler! Allah ve Rasulüne Hâinlik Etmeyin!

“Ey iman edenler! Allah ve rasûlüne hainlik etmeyin! Size güvenilen şeylere bile bile hıyanet etmiş olursunuz.” (Enfal: 27) Hıyânet; emanete riâyet etmemek, genellikle sahibinin bilgisi dışında hak yemek, hukûku çiğnemek, ödev ve görevi hakkıyla yapmamaktır. Allah’a karşı kulluk ödevlerini yapmayanlar O’nun hakkını çiğnemiş, kullarına emanet ettiği

Altı aile, üstü feminizm..!

Altı aile, üstü feminizm..!

Geçtiğimiz Cuma günü camilerde ailenin önemi hakkında bir hutbe irat edildi. Diyanet tarafından hazırlanan hutbede aile olmanın önemine vurgu yapılarak eşler arasında, anne-baba ve çocuklar arasında ve diğer aile fertleri olan büyükanne ile büyükbaba arasında mutlu ve huzurlu bir aile ilişkisi olmasının önemine değinildi. Hazırlanan hutbe elbette ki

Secdenin sağlık açısından faydaları

Secdenin sağlık açısından faydaları

İnsanın hayatında kanın yeri büyüktür; vücudun her tarafına dağılması hayatî önem arzeder. Kalp, kanı vücudun en ücrâ yerlerine kadar ulaştırmak üzere pompalar. Kalbin bu işi yapabilmesi için daimî olarak dinç olması gerekir. Bir de bu kan gönderme işinde kalbe yardımcı olunabilmesi için, şahsın birtakım hareketler yapması, bedenin dinç kalması için, o hücrelerin kan ile

“The Cumhuriyet” Bayramı mı?

“The Cumhuriyet” Bayramı mı?

Abdulhamid’i çok seviyoruz, onun “din-ü devlet”, “İla-yı kelimetullah”, “Nizam-ı alem” anlayışından kurtulduğumuz için mi bayram yapıyoruz!. Yok öyle değil. Bugün kutlanan Cumhuriyet Türkiye (İslam) Cumhuriyetinin

And meselesi ve abdestli namazlı abiler

And meselesi ve abdestli namazlı abiler

Bizim ana gündemimiz ALLAH'ın bizleri imtihan etmek için yarattığıdır, büyük bir hızla geri dönüşü olmayan dehşetli hesap gününe yaklaştığımızdır. ALLAH'ın dinine yardım ve hizmeti en önemli gündem yapmamız ve buna göre yaşamamızdır. Bunlardan geri kalan

Halifelik Osmanlılara nasıl geçti?

Halifelik Osmanlılara nasıl geçti?

Halifelik yani Dünyadaki bütün Sunni Müslümanların ruhani reisliği makamı, 766 tarihinden, beri Abbasi Hanedanlığında idi. Hz. Peygamber’im amcalarından Abbas’tan indiği için “Abbâsi” denen bu hanedan 1258′e kadar Bağdat da, bu tarihten sonrada Kahire’de devam etmiştir. Fakat şöyle bir fark vardır ki; Kahire deki Abbasi Halifeleri İstanbul Patriklerine

Haddi aşmak

Haddi aşmak

Yeryüzünde Allah’ın tespit ve tayin buyurduğu had ve hudutları unutanlar, Şeytanın istlâsına uğrayanlardır. Şeytan tarafından istilâ edilip ele geçirilmiş olanların gündeminde Allah’ın dini, Allah’ın hudutları olmaz. Onlar ya kendi heva ve heveslerinden had ve hudutlar tayinler veya Allah’a rağmen

Dilipak hata yaparsa!

Dilipak hata yaparsa!

Ben aciz bir kul’um. Hani derler ya “abd-i aciz”, “pür taksir”. Risalet dışında masumiyet iddiasındaki insanlardan korkarım. Biz hatasız olsaydık, Melek olurduk. O zaman Allah da başka bir ümmet yaratırdı. 48. yıla giriyorum, hemen hemen her gün

8. Daire, kimsiniz siz?

8. Daire, kimsiniz siz?

Danıştay 8. Dairesi, rakamında mı bir uğursuzluk vardır, nedir bilmiyorum, yine tartışmalı kararlardan birisine imza attı. Bunun bir paraleli de, Yargıtay 8. Ceza Dairesi’dir.. O da, derin kararlara imza atan bir dairedir.. Oysa, Danıştay 8. Dairesi, başörtülü hanımlarla ilgili,