Kategori : Dünya

Hristiyan’lık ve Hz. İsa

Hristiyan’lık ve Hz. İsa

Günümüzde Batı dünyasına hâkim olan Hıristiyanlık, doğuyu da Hıristiyanlaştırma amacındadır ve bu sebepledir ki Asya kıtası ile dünyanın diğer yörelerinde de yayılma gayreti ve faaliyeti içindedir. Bunu Katolik Hıristiyanlığın ruhani lideri Papa Jean Paul II, 1999 yılında yaptığı Noel konuşmasında

‘Soykırım’ mı dediniz

‘Soykırım’ mı dediniz

Tarihinde 34 soykırım gerçekleştiren ABD, dünyanın en katliamcı ülkesi. ‘Batı ülkelerinin Sömürgeci ve Soykırım Tarihi’ başlıklı 27 sayfalık rapora göre, ABD’yi 16 soykırımla Fransa, onu da 9 soykırımla Hollanda takip ediyor. Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Danimarka ve Rumların da tarihte ve yakın geçmişte yaptıkları katliam ve

Mekke’nin bilinmeyen tarihi

Mekke’nin bilinmeyen tarihi

Muhammed Hamidullah Hoca, Kur’ân’dan hareketle “Tam ve kâmil mânâsıyla bir Hükümdar (Melik) olan Cenabı Hakk’ın bazı niteliklerini şöyle anlatır: O’nun: Taht’ı (Arşı) ve Orduları (Cünûd) vardır. O, Hazînelerin (Hazâin) ve Hükümdarlık ülkesinin (Mülk) sahibidir. Hükümdarlık ülkesinin başşehri (Ummu’l-Kurâ/Mekke)’dedir. O başşehirde bir Saray, bir Hü­kümdarlık Evi (Beytullah)

Hepimiz Meryem'iz

Hepimiz Meryem'iz

Filistin'de şehit olan Meryem kızımızın şahsında, Mısır'da Esma, Doğu Türkistan'da Zeynep anamız, Afganistan'da Afiyet kardeşimiz, Arakan, Patani, Suriye'deki işkenceye maruz kalan yüzlerce kadınlarımız, ülkemdeki geçmişten günümüze kadar şehit bacılarımız, ninelerimiz, adını sayamadığım bütün mazlum beldelerdeki kardeşlerimize, çocuklarımıza, son olarak

Acıklı bir serüven

Acıklı bir serüven

“Dinime, kralıma ve vatanıma sadık kalacağıma… Devletin hiçbir sırrını ifşa etmeyeceğime… Krallığın menfaatlerini hem içeride hem de dışarıda koruyacağıma… Görevimi samimiyetle, ihlasla ve

İnsan ölüm esnasında bedenen şiddetli acı hisseder mi?

İnsan ölüm esnasında bedenen şiddetli acı hisseder mi?

“Allah’a karşı yalan uydurandan veya kendine bir şey vahy edilmediği halde ‘Bana vahiy gelir.’ diyenden, bir de ‘Allah’ın indirdiği gibi ben de indireceğim.’ diyenden daha zalim kim olabilir? Bu zalimleri can çekişirlerken bir görsen! Melekler ellerini uzatır şöyle derler: ‘Verin bakalım canlarınızı! Siz,

Notre Dame Katedrali ve Emevi Cami karşılaştırması

Notre Dame Katedrali ve Emevi Cami karşılaştırması

Fransa’da Notre Dame Katedrali’nin yanması tüm dünyada büyük bir eki yarattı. Hıristiyanlar, en eski ve en önemli ibadethanelerinden biri olan kilisenin yanmasına ağladılar. Geri kalanlar ise insanlık için ortak bir miras olarak kabul ettikleri bir tarihi eserin

Amerika’yı kullanma kılavuzu…

Amerika’yı kullanma kılavuzu…

CIA o eski güzel günlerinde olsaydı, Nicolas Maduro çoktan düşmüştü. Aslında ‘eski halinden eser olmayan’ ABD. Artık çalışmayan “hegemonya yürütme” tekniklerini bile yenileyemiyor. Venezuela’da yaşanan kesin bir ‘Yankee yenilgisi’ değil. Değil çünkü bu tek maç fakat

31 Mart Vakası

31 Mart Vakası

Hiçbir ciddî târih kitabında hâdisenin pâdişâh tarafından çıkarıldığına dâir bir bilgi, belge yoktur. Sultan Abdülhamîd Hanin muârızlarından olan Ahmed Refik Bey (Altınay), 31 Mart’ın muhâliflerce tertip edildiğini, pâdişâhin bir ilgisi

Dünya’da KÖRLÜK !

Dünya’da KÖRLÜK !

“Kim bu dünyada (gerçekleri görmede) kör ise, ahirette de kör olacak, hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beter olacaktır”. “Az kalsın onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı düzüp uydurman için seni fitneye düşüreceklerdi. (Bunu başarabilselerdi) o zaman seni dost

Demokrasinin cilveleri

Demokrasinin cilveleri

Demokrasinin bir amentüsünden söz etmiştik. İlkeleri olmayan, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklı özellikler taşıyan bir sistem. Gücün sistemi de diyebiliriz. Dahası büyük sermayenin güdümünde bir sistem. Halkın gözünde halkın kendi kendisini yönettiği, ama asla

‘EL BEŞİR , TÜRKİYE’YLE YAKINLAŞMASI SEBEBİYLE GÖNDERİLDİ’

‘EL BEŞİR , TÜRKİYE’YLE YAKINLAŞMASI SEBEBİYLE GÖNDERİLDİ’

Beşir’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakınlaşması sebebiyle “tehditler aldığına” işaret eden Aslan “Sudan, yaşanan ekonomik krizi, Birleşik Arap Emirlikleri’nden aldığı kredilerle, Mısır’dan aldığı desteklerle götürmeye çalışıyordu. Ama el-Beşir’in Türkiye’yle yakınlaşması Sayın Cumhurbaşkanımız ile,

Vakit Doluyor, Yapılanlar Kabak Çekirdeğini Doldurmuyor…

Vakit Doluyor, Yapılanlar Kabak Çekirdeğini Doldurmuyor…

Hayat, son sürat finale doğru koşuyor. Müslümanlar ise ergen tavırlar göstererek yaşamı çok yavaş bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Ellerinden kayıp giden çocuklar, gençler ve yaşlılar bir tarafa kendi hayatlarının kayıp gitmesine de seyirci kalmaktan kendilerini imtina

Nebevi Tebliği Bırakırsak Toplum Fesâda Uğrar Dualarımız Kabul Olmaz…

Nebevi Tebliği Bırakırsak Toplum Fesâda Uğrar Dualarımız Kabul Olmaz…

“Ey Rasul! Sana Rabb’inden indirileni ulaştır...” Mâide: 67. âyeti, Allah’tan indirileni insanlara ulaştırmaktan sözederken, “Rasûl’ün üzerine düşen yalnızca tebliğdir.” Mâide: 99. âyetinde belâğ kelimesi kullanılmaktadır. Tebliğ’de görevi en iyi şekilde yapma, tebliğ görevi neyi gerektiriyorsa,

Mezhep ve Mezhepcilik

Mezhep ve Mezhepcilik

Peygamberimiz hayatta iken bütün ihtilafların halledilmesi onun şahsında son bulduğu için, farklı görüş ve düşüncelerin doğmasına fırsat kalmıyordu. Çünkü: “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir konuda