Kategori : Dünya

Ruh

Ruh

“-Hani Rabbin meleklere demişti ki: «Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.» (Hicr 15/28) “Ona şekil verdiğim ve ona RUHUMDAN üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!»(Hicr 15/29) “-Rabbin meleklere demişti ki: Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım.” (Sad 38/71)

Kur’an Alimlerin Değil Âlemlerin Kitabıdır

Kur’an Alimlerin Değil Âlemlerin Kitabıdır

Âlemlerin rabbi olan Allah rahmetinin ve ilahlığının gereği olarak dünyaya gönderdiği insanoğluna Cebrail isimli melek aracılığı ile son elçisi olan Muhammed as. Onun şahsında kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa gönderdiği son kitap olan yüce Kuran ile

Uygarlar ve Uygurlar!

Uygarlar ve Uygurlar!

Doğu Türkistan, yani bugün “Uygur Özerk bölgesi” olarak adlandırılan coğrafya; burada yaşayanlara “Uygur” deyip geçiyoruz. Esasen Kazak, Kırgız gibi başka Türk topluluklarından bir hayli insanın yaşadığı bir coğrafya burası. Daha genel bir isim olarak “Türkler” veya “Müslümanlar” diyebiliriz. Çin büyük nüfusu ve

Türkistan'ın yeniden doğmasında Özbek-Kazak ilişkilerinin önemi

Türkistan'ın yeniden doğmasında Özbek-Kazak ilişkilerinin önemi

Konuya Türkistan’ın büyük bir isim, büyük bir coğrafya, büyük bir medeniyetin merkezi ve Türk kavimlerinin ana yurdu olduğunu hatırlatarak başlayalım. Bugün dayanılmaz Çin baskısı ile insanlığın gündeminde olan Doğu Türkistan büyük Türkistan’ın ancak dörtte birinin oluşturmaktadır. Orta Asya’daki beş bağımsız devletten

‘10yearchallenge’ akımının arkasındaki gizli amaç ne?

‘10yearchallenge’ akımının arkasındaki gizli amaç ne?

Zaman zaman sosyal medyada toplu akımlar oluyor. Bunlar bazen bir iyilik için seferberlik, farkındalık oluştururken bazen de sinsi emellere hizmet edebiliyor. 2019’un ilk toplu sosyal medya hareketi, son dönemde skandallarla çalkalanan Facebook’tan çıktı. Bu akımın ismi

Dünyayı adımlamak: İbn Battuta'nın güzergahı

Dünyayı adımlamak: İbn Battuta'nın güzergahı

İbn Battuta 725 yılının Recep ayında (Şubat 1304) köyü Tanca’dan çıktığında, hac niyetiyle başlanan bu yolculuk ucu bucağı olmayan görkemli bir seyahate dönüştü. Bilinen dünyanın neredeyse her yerini adımlayan, Müslüman coğrafyanın farklılıklarını tecrübe eden İbn Battuta 29 yıl sonra

Tanrıtanımazlar - Ateistler

Tanrıtanımazlar - Ateistler

HOCA –Her kâfir, aynı zamanda müşriktir. Kâfir, içindeki doğru inancı gizleyen kişidir; bunu daha önce anlatmıştık. Ateist de onlardandır. İnancını gizlediği için, kendi göstermezse siz göremezsiniz. Bu sebeple Kur’ân’daki kâfir kavramı ateisti de içine alır. Ateist, tanrıtanımaz demektir. Tanımamak iki

Gavs Hazretlerinin İkinci Bilgi Kaynağı!

Gavs Hazretlerinin İkinci Bilgi Kaynağı!

PEYGAMBERLE GÖRÜŞMELERİ Sufizmin önderleri gavsların kitapları kendilerine özel olduğu gibi, peygamber algıları da farklıdır. Kur’an’ı diğer inananlar gibi zahiri manası ile kabul etmez, her biri kendine göre batını anlamlar çıkarır ve takipçilerini de

“İnandığı gibi yaşamayanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlar”

“İnandığı gibi yaşamayanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlar”

İnsanın en temel sapması, şeytanın iğvası ve teşvikiyle heva ve hevesini ya da tağutları ilah edinip onlara uyması, onlara itaat eder hâle gelmesidir. Bu sapma, aynı zamanda Allah’a itaati bırakıp şeytana uymak, hayatın tamamında ya da bazı alanlarında şeytana kulluk

İslam Çözüm, Müslüman Sorun Üretiyor

İslam Çözüm, Müslüman Sorun Üretiyor

Bozulan İnsan Kendi işleri yürüsün, kendi çocukları refah içinde büyüsün, kendi menfaatlerine halel gelmesin, kendi gemileri yüzsün, villalarda, yalılarda, köşklerde hayatları devam etsin ama gerisi batsın, bitsin, yerle yeksan olsun mantığıyla yaşayan insanlarla

Millet Olma Bilinci

Millet Olma Bilinci

Genelde insanlığı kuşatan, daha çok Müslümanlar üzerinde etkili olan ırkçılık ve ırkçı yaklaşımlar günümüz sorunlarının temelini oluşturuyor. Bu, birçok olumsuzluğa kapı aralıyor. İslâm milletinin bulunduğu geniş bir coğrafyada birbiriyle sınırları olan Müslümanların dağılmışlıkları ve toparlanamayışları bir kangrene

Az Bilinen Bir İslâm Ülkesi Gabon

Az Bilinen Bir İslâm Ülkesi Gabon

Gabon, resmi adıyla Gabon Cumhuriyeti, orta Afrika'nın batısında bulunur. Batıda Gine Körfezi, kuzeyde Ekvator Ginesi ve Kamerun, doğuda ise Kongo ile çevrilidir. Bağımsızlığını 17 Ağustos 1960 tarihinde Fransa'dan

Çin - Türkiye ilişkileri Uygur Türklüğü

Çin - Türkiye ilişkileri Uygur Türklüğü

Gerek sömürgecilik, gerek onun türevi olan emperyalizmin bir dünyâ işbölümü üzerine bina olduğunu biliyoruz. Yâni, meselâ Marx’ın öngördüğü üzere kapitalizm, basit olarak bir “emek-sermâye” ilişkisi değilidir. Dünyâ hiyerarşisi, Merkez “Devlet”, “Ulus” ve “Sermâye” odaklarının

Suriyeliler

Suriyeliler

Taksim Meydanı’nda yılbaşı gecesi Özgür Suriye Ordusu’nun bayrağını açtılar diye Suriyeli mültecilerin aleyhinde demediğimizi bırakmıyoruz… Ama ortada öyle tartışma falan değil, “Suriyeliler dışarı!” haykırışları var! Gerçi vaziyeti makul şekilde değerlendirip aklıbaşında söz edenler az da olsa mevcut fakat ekseriyet “Gitsinler de gitsinler!” diye