Kategori : Dünya

Telbiye

Telbiye

Buyur Allah’ım! Sevgili kulun ve peygamberin İbrahim aracılığıyla yaptığın davete icabet ettim, emret. Lebbeyk Allah’ım! Sırtıma kefenimi giydim. Sevdiklerimi ve dünyamı arkamda bıraktım. Baş açık ayak yalın sana

Uluslararası Sözleşmeler Çocukları Korumak İçin Yeterli mi?

Uluslararası Sözleşmeler Çocukları Korumak İçin Yeterli mi?

İnsan hakları; insanın dil, din, ırk, ulus, etnik köken, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, insan olmasından kaynaklanan temel haklardır. Gelişen dünyada hak, adalet ve özgürlük kavramları üzerine pek çok araştırma yapılmış olsa da uygulama konusunda

Keşmir’i çoktaaan unutmuştuk

Keşmir’i çoktaaan unutmuştuk

Evet, Keşmir’i çoktaaan unutmuştuk.. Halbuki, Filistin kadar ve işgal altına düşmüş diğer bütün Müslüman coğrafyaları kadar, Keşmir de bizim kalb sancılarımızdan biridir. Ama, yazık ki, ilgisizlik ve bilgisizlikler, siyasî veya ekonomik iç problemlerle meşguliyet ve emperial güçlerce

Tanıdık senaryo

Tanıdık senaryo

Filistin topraklarının Araplarla Yahudiler arasında taksim edilmesini öngören 29 Kasım 1947 tarihli ünlü BM oylamasında, Hindistan “hayır” oyu kullanmıştı. Aynı yılın ağustos ayında Hint Alt Kıtası’nın parçalanmasıyla oluşan taze bir devletin

Güvenli bölgede sona yaklaşıldı mı?

Güvenli bölgede sona yaklaşıldı mı?

Ankara, ABD’yi yapısal bir politika değişikliğine zorlayarak anlaşmaya ikna etmek istiyor. ABD tarafı bu ihtimali görüyor. Ankara’yı tatmin etmek için güvenli bölge paketinde revizyon yaparak yeni bir teklifle gelme ihtimali oldukça yüksek. Türkiye-ABD arasında Suriye’nin

Irkçılığın kurumsallaşması

Irkçılığın kurumsallaşması

Bir devletin ideolojisi olan ırk kavramı veya ırkçılık… Üzerinde durulması gereken tuhaf bir durum ama öyle. İnsanın ihmal demeyeceği bir durum. Bir kesimin bir kesime olan üstünlüğü. Kendilerini farklı görme, tanımlama. Bunu yaparken diğerlerini

Irkçılık bir düşünce midir?

Irkçılık bir düşünce midir?

İnsanın ve sözün değeri nedir, tartı nasıl bir şeydir? Ne, neye göre ölçülür biçilir? Irkçılık bir din midir? Din ise amentüsü ve kuralları var mıdır? İbadet şekilleri nelerdir? Neye tapınılır, neyle amel edilir? Yüce Türk ırkının veya diğerlerinin(!) akideleri, ameli eylemleri, ibadetleri nelerdir?

Körfezdeki gerilimin geleceği

Körfezdeki gerilimin geleceği

Savaş gibi yüksek maliyetli bir seçenek yerine neredeyse hiçbir maliyeti bulunmayan yaptırımlar kozunu kullanmak ABD için en kârlı seçenektir. Kaldı ki Trump’ın İran politikası hem Tahran’ı köşeye sıkıştırmakta hem de Suudi Arabistan’ı bu politikaları finanse etmek

Din Dili

Din Dili

Eğer, insanlara anlatacağınız bir meseleniz varsa, onu mümkün olan en doğru şekilde anlatmanın bir yolunu bulmalısınız. Derdinizi ne kadar doğru ifade ederseniz, çaresine o kadar yaklaşma ihtimaliniz olur, en azından size düşeni yapmış olursunuz. Bunun için

Küresel ağa gönüllü olmak

Küresel ağa gönüllü olmak

Lise ve üniversiteye devam ettiğim yetmişli yıllarda zihinlere, duygulara, yazılı ve sözlü anlatıma ideolojiler hakimdi. Kimlikler, düşünceler, beraberlikler ideolojikti ve keskindi. Düşünce, sanat, edebiyat ve kültür dünyalarına daha çok Marksizmin değişik tonları rengini vermekteydi. Bu alanlarda aktifseniz marksist

Kapitalizm Yalnızlığı

Kapitalizm Yalnızlığı

Ne yapıyorsun diyor? Çalışıyorum diyor. Kapitalist düzenin kilit cümlesidir çalışıyorum cümlesi. Ne yapıyorsun cümlesine filan arkadaşlardaydık, sohbet ettik, güzel bir gündü gibi karşılıklar yok artık. Çalışıyorum deniliyor. Herkes çalışıyor. Büyük küçük herkes. Genç yaşlı

Kur’an’ın Kâinata Bakışı

Kur’an’ın Kâinata Bakışı

Kur’an’ın evren hakkındaki öğretisi üç temel esasa dayanır. Birincisi, onun bir düzen olması (4 İnfitar 82/7-8, Ra’d 13/4, Enbiyâ 21/22-23.); İkincisi, gelişen ve büyüyen canlı bir düzen olması (Zâriyât 51/47) ve üçüncüsü de onun beyhude bir oyun alanı (Duhan 44/38-39, Yunus 10/5)

Kurbanla Gönülleri Hoş Tutmak

Kurbanla Gönülleri Hoş Tutmak

Aile Adına Tek Bir Kurban Kurban kesmeyi “vacip” olarak kabul eden Hanefi mezhebine göre nisap miktarı mala sahip olan her bir bireyin ayrı bir kurban kesmesi gerekir. Aile bireylerinden sadece birinin kurban kesmesi, diğerlerinden bu sorumluluğu düşürmez. Aralarında ufak tefek farklılıklar olmasına rağmen

Myanmar, Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli değil

Myanmar, Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli değil

Myanmar hükümetinin, Chin ve Arakan eyaletlerinde 21 Haziran’dan bu yana internet erişimini kapattığını kaydeden örgüt yetkilileri, “Arakan eyaletinin bölgedeki siviller ve geri dönmeyi bekleyen Arakanlı Müslümanlar için kesinlikle güvenli olmadığını” vurguladı. İnsan hakları gözlemcilerine izin