Çocuğun Narsist Eğilimlerini Beslemeyin

Çocuğun Narsist Eğilimlerini Beslemeyin


Çocuğun Narsist Eğilimlerini Beslemeyin

 

 

İNSAN yeryüzünde Allah’ın halifeliğini üstlenen seçkin bir varlık. O göklerin ve yerin üstlenemediği ağır yükü tek başına sırtlamış ve ilahi emaneti şanına yakışır şekilde taşıyacağına dair Yaratıcı ile ahitleşmiştir. Rabbimiz insana yüklediği bu ağır sorumluluk itibarıyla özel bir değer biçmiş ve evrende yer kaplayan her şeyi onun emrine vermiştir. (Casiye_45_13) Yani insan sorumludur, insan ilahi emanetin taşıyıcısıdır, dolayısıyla özel bir değere sahiptir.  Bu yönüyle insanın rengi, kabilesi ne olursa olsun özgüvenle hareket etmeye hakkı vardır… Ancak özgüveni kibirle karıştırmamak gerekir. Nitekim Rabbimiz ayetinde şöyle buyurur: “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin” ( İsra_37)

Günümüzde özgüvenle kibir genellikle karıştırılıyor ve insanın fıtratıyla uyuşmayan narsist davranışlar makul bir şeymiş gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Özgüven kişinin kendine güvenmesi ve olumlu ve olumsuz yanlarını görebilmesidir. Kendine güvenen kişi muhatabına da güvenir ve onunla güven eksenli iletişim kurabilir. Kendine güvenen kişi insanlarla ilişkilerinde empati kurabilir, onların duygularını anlayabilir. Bir işte başarılı olduğunda hamd eder ama asla kibre kapılmaz, sahip olduğu bütün imkanların Yaratıcısı tarafından kendisine bahşedildiğinin bilinciyle hareket eder.

 

Narsizm ise kişinin zayıf yanlarını örterek kendini üst bir noktada değerlendirmesi ve diğer insanlardan daha özel biri olduğuna inanmasıdır.  Narsist bireyler kendilerinin her konuda ayrıcalıklı olduklarına inanır ve ilgi beklentisi içinde olurlar. Bir işte başarılı olamadıklarında hayal kırıklığı yaşar ve depresyona girerler. İnsanlara menfaat odaklı yaklaşır, menfaat elde ettikten sonra uzaklaşırlar. Özgüvenli kişi insanlarla ilişkilerinde empati ve paylaşıma önem verir, karşı tarafın haklarını korumaya çalışır. Narsist birey için ise aslolan kendisidir, kendi talepleridir, eğer bir şeyde menfaati yoksa kendini geri çeker, fedakarlık ona göre ahmaklıktır. İnsanlara kolay kolay güvenmez, insanların kuyusunu kazdıklarını düşünür ve kuşku ile yaklaşır.

Özgüven kavramının çekirdeğinde  “değer vermek” vardır. Narsiszm ise kişinin kibri ile enaniyetinden beslenir. Çocuklarınızın narsist eğilimlerini geliştirmemeleri için onların kendi çabaları ile elde ettikleri şeyleri takdir edin ve değer verdiğinizi hissettirin. Bu yaklaşımınız çocuğunuzun özgüvenini yükseltecektir. Çocuğunuzu güzellik, zeka, ekonomik imkanlar gibi çaba sarf etmeden elde ettiği unsurlar için övmeye kalkmayın… Aksi takdirde onun narsist yanını desteklemiş ve beslemiş olursunuz. 

 

milli gazete

Google+ WhatsApp