CHP iktidarından satılık veya kiralık cami!

CHP iktidarından satılık veya kiralık cami!


CHP iktidarından satılık veya kiralık cami!

 

 

Hepimiz biliyoruz ki, siyasette sadece iki blok var: Biri Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı, diğerinde CHP, İYİ Parti, SP ve terörist yatağı Kandil’den gelen talimatlara göre siyaset yapan HDP’nin kurduğu Millet İttifakı(bunun gizlisi-saklısı kalmadı, kendi itiraflarıyla sabit)…

Bu durumda “icraat” isteyenler, “özgürlük” isteyenler, “huzur”, “güven”, “bağımsızlık” ve “serbest inanma hakkı” isteyenler için Cumhur İttifakı dışında bir alternatif kalmıyor.

Kimsenin oyuna karışmam. İsteyen istediği tarafı destekler. Ama herkes neyi desteklediğini, ileride nelerle karşılaşacağını bilerek oy kullanmalı.

CHP’nin başını çektiği bloka oy verecekler bilmelidirler ki, CHP 27 yıllık kesintisiz ve rakipsiz iktidarı döneminde bu milletin hayat şartlarını kolaylaştırmaya yönelik maddi-mânevi hiçbir icraat yapmamış, tam tersine, Türkiye’yi kendi ideolojik tercihlerine göre yönetmiştir. Meselâ Ezan-ı Muhammedi’yi kaldırmış, camileri kapatmış, satmış, kiraya vermiştir.

Buyrun, CHP’nin çıkardığı şu kanun metnini okuyun:

“Müessesatı Diniyye Müdürlüğü’nce, cemaatsiz kalan camilerden 90 tanesi seddedilecektir (kapatılacaktır). Ekserisi İstanbul cihetinde bulunup seddedileceği ilân olunan camilerin kayyumları (imam ve müezzinler) başka camilerde vuku bulan münhallere (açık kadrolara) tayin edilecek, böylece kayyumsuz kalacak camiler seddedilerek satılığa çıkarılacaktır.” (30 Kânunuevvel 1928 tarihli Vakit Gazetesi).

Unuttuğumuz âbide insan”larımızdan biri olan Rıfkı Melûl Meriç Edirne’de satılan tarihi camilerin bir listesini veriyor:

Abdurrahman Camii: Edirne Kadılarından Amasyalı Mevlâna Abdurrahman bin Ali tarafından 1550 yılında yaptırılan bu cami ile müştemilatı, 27 Mart 1939 yılında 29 numaralı kararla 2 bin 759 liraya satılmıştır.

Âlemdar Camii: Âlemdar Hasan Baba tarafından yaptırılmıştır. Önce 17 numaralı ve 8 Eylül 1940 tarihli kararla, camiin yıkılan minaresinin taşları, 28 Eylül 1940 tarihinde arsası, nihayet 84 numaralı kararla 1940 yılında tümü satılmıştır.

Ali Efendi Camii (Papasoğlu Mescidi): 31 Mart 1932 ve 25 Nisan 1932 tarihli, 302 ve 309 numaralı kararlarla müzayedeye çıkarılmış; muhammen bedelinde otuz bir lira fazlasıyla 151 liraya 4 Mayıs 1932’de 313 numaralı kararla satılmıştır.

Balaban Paşa Camii: Mahallenin de kurucusu olan Balaban Paşa tarafından İstanbul fethinden hemen önce yaptırılmıştır. Mezarı da bu camiin içindedir.

Cami 31 Ağustos 1926 da ve 246 numaralı kararla 30 lira bedelle satılmıştır. Arsası, 78 numaralı kararla 28 Eylül 1940 tarihinde satışa çıkarılmış; 88 numaralı kararla, 16 Kânunuevvel 1940’da, metrekaresi 23 kuruştan Edirne Belediyesi ambar memuru ve merkez tahsildarına satılmıştır.

Cedid Kasım Paşa Camii:Cedid Kasım Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cedid Kasım Paşa 1532 yılında Gelibolu’da vefat etmiş ve orada gömülmüştür.

Bu vakıf binaların, önce son cemaat yerleri, kubbeleri, duvarları yıktırılmış, avlu duvarlarının ve minarelerinin taşları satılmış, hazireler açıkta bırakılmış; sonra bakımsızlıktan, camları, çerçeveleri ve nakilleri sırasında bütün aksamı çalınmış olduğundan harabeye döndükleri için enkazları satılıp, yıktırılmış ve nihayet sadece arsası kalmıştır. 

15 Şubat 1932 tarihli kararla yirmi gün süre ile müzayedeye çıkarılan cami enkazı 102 liradan satılmıştır. Arsasının ise 28 Eylül 1940 da (Karar No: 78) satılmasına karar verilmiştir.

Konuya devam etmeyi düşünüyorum.

 

yeni akit

Google+ WhatsApp