CHP iktidarından satılık veya kiralık cami! -3-

CHP iktidarından satılık veya kiralık cami! -3-


CHP iktidarından satılık veya kiralık cami! -3-

 

 

Berkuk Ağa Mescidi: Bu mescit ve arsası, 78 Numaralı kararla 28 Eylül 1940 tarihinde satılığa çıkarılmıştır. 

Derviş Ağa (Helvacı Baba) Mescidi:Taşları 1937’de 123 numaralı kararla 100 lira karşılığında satılmış, 28 Eylül 1940 tarihinde de 78 no’lu kararla arsasının temliken satılmasına karar verilmiştir…

Sinan Bey Mescidi: 15 Eylül 1938’de 60 numaralı kararla 296 liraya satılmıştır.

Emir Hüseyin Mescidi: Emir Hüseyin isimli bir hayırsever tarafından yaptırılan camiin, yapılış tarihi bilinmemektedir.Cami ve minaresi devrin en güzel örnekleridir. Minaresi tuğla taş karışımı olan bu cami içinde, 1920’li yıllara kadar ibadet yapıldığı araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Satılıp yok edilmesi büyük bir kayıptır.

Eskici Hamza Mescidi: Arsası, 1940 yılında metrekaresi 25 kuruştan, 87 numaralı kararla satılmıştır. 

Hacı İslam Mescidi: Halk arasında Soğukçeşme Mescidi olarak isim yapan bu mescidin tüm kalıntıları 288 numaralı kararla 1926’da 230 liraya satılmış, arsası ise 28 Eylül 1940’da 78 numaralı kararla satışa sunulmuştur.

Hadım Balaban Mescidi:Hadım BalabanAğa tarafından II. Bayezid döneminde yaptırılmış olan cami, 1928 yılında 200 liraya satılmıştır.

Hacı Hallaç Camii (Seyfullah Bey Mescidi): 13 Şubat 1928’de 649 numaralı kararla 137 lira bedelle satılmıştır.

Ayrıca, mülkiyetleri satılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 25 Eylül 1940 tarih ve 84814/215 sayılı emirleri ile satış mezuniyetleri verilip evvelce açık arttırmaya çıkarıldığı halde alıcı çıkmaması ya da arzulanan bedeli bulmaması yüzünden satılamayan ondört parça cami arsası Genel Müdürlüğün 12.3.1942 sayılı genel yazıları uyarınca her birerlerinin hizalarında gösterilen kıymetler yeniden takdir ve tahmin kılınmış olduğundan, bu bedellerle satışa çıkarılarak ihalesi 23.2.1948 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 14’te yapılmak üzere bir ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmasına ve o suretle keyfiyetin ilanına 22.01.1948 tarihinde oy birliği ile karar verilen cami arsalarından bazıları şunlardır:

Sabuni Camii arsası; Balaban Paşa Camii arsası; Zen-i Finiz (Zenfuruzi yazılı); Kunduk Osman Camii arsası; Hoca Bali Camii arsası; Hacı Mercimek Camii arsası; Hacı İslam Camii arsası; Cedid Kasım Paşa Camii arsası; Şihabeddin Paşa Camii arsası; Çavuş Bey Camii arsası; Hacı Hasan Camii arsası; Sabuni Rüstem Paşa Camii arsası; Külahçı Camii arsası; Gülbahar Camii arsası...

Liste uçar gider…

Şimdi gelelim İstanbul’a: Anıtlar Derneği’nin “Âbidelerimiz” ismiyle 1954’de yayınladığı esere göre,başta Ahmet Kethüda, Ebe Kadın, Cafer Ağa, Baba Hasan âlemi, Hidayet Camii’nin zemin kısmı (Türk Ticaret Bankası ardiyesi), Küçüksu Camiî (Anadoluhisarı, CHP Ocak Merkezi), Simkeşhane Dershanesi(Bayezid, CHP Ocak Merkezi), Darülkurr’a, (Süleymaniye Kütüphanesi içi, CHP Ocak Merkezi), Hidayet Camii-zemin kısmı (Türk Ticaret Bankası ardiyesi yapıldı), Çamaşırcı ve Çatalçeşme Camileri olmak üzere, pek çok cami ve mescit ya satılmış ya da kiraya verilmiştir…

Amman “o eskidendi” demesin kimse, yaptıklarından dolayı özür diledikleri, “hata ettik” dedikleri görülmüş müdür?

Anlayacağınız, CHP’nin yenisi, eskisinin aynısıdır: Mantığında hiçbir değişiklik olmamıştır! O kadar ki, bu gerçek zaman zaman CHP yöneticilerinin ifadeleriyle sabittir.

Maddi icraatlarına gelince: Ona da bir dahaki sefere bakarız…

 

yeni akit

Google+ WhatsApp