CHP iktidarından satılık veya kiralık cami! -2-

CHP iktidarından satılık veya kiralık cami! -2-


CHP iktidarından satılık veya kiralık cami! -2-

 

 

CHP yöneticileri, mutlak iktidarları döneminde bazı camilerin “ahır” yapıldığını, bazılarının satıldığını yahut kiraya verildiğini hep inkâr ederler, ama doğrudur. Belgelenmiş ve belgeler de defalarca yayınlanmıştır.

Ömrünü “sanat tarihi”ne vakfetmişdeğerlerimizden Rıfkı Melûl Meriç, “Şehrin Hüznü” isimli kitabında, “Edirne’nin Tarihî ve Mimarî Eserleri Hakkında” geniş bilgi verir. Kitapta satılan camilerin bir listesi de yer alır.

Bazılarına özetle bakalım…

Çanaklı Camii (Turgud Bezirgan Camii): “Çanaklı Camii” denmesinin sebebi minaresinin peteğinde külah kısmına yakın kuşakta çanak şeklinde çini panoların bulunmasıdır. Ayrıca firuze renk çinilerinin Edirne’de hiçbir camide bulunmadığı belirtilmektedir.

17 Nisan 1928 tarihinde cami taşlarının satılmasına karar verilmiş (Karar no: 694), 7 Mayıs 1928’de 724 numaralı kararla satılmıştır. 7 Haziran 1938 tarihinde ise caminin arsasının satılmasına karar verilmiştir.

Tabutlu Camii: 16. yüzyılda Rakkas Ali Bey adını taşıyan eski bir mahalle içinde yaptırılan değerli bir camidir. Arsasına sonradan ‘süvari ahırı’ (at ahırı) inşa edilmiştir. Cami, 15 Eylül 1938’de 60 numaralı kararla 355 liraya satılmıştır. 

Çavuş Bey Camii: 1443 yılında Sultan II. Murad döneminde, Emir Çavuştarafından yaptırılmıştır. 78 numaralı ve 28 Eylül 1940 tarihli kararla satılığa çıkarılmıştır. 

Çokalca Camii: Karayazıcı AhmedEfendi tarafından yaptırılmıştır. Edirne’de minaresi kırmızı tuğladan yapılmış iki camiden biridir (Diğeri Ali Bey Camii). 78 numaralı ve 28 Eylül 1940 tarihli kararla satılmıştır. Bu kararda ismi, “Buçuktepe” olarak geçmektedir. 

Kıyık Bürüncükçü Camii: İpek işiyle uğraşan hayırsever bir esnaf olan Bürüncükçü İsmail Ağa tarafından yaptırılmış, 27 Mart 1939’da satış kararı verilmiştir.

Debbağ Hacı Halil Camii: Kim tarafından hangi tarihte yaptırıldığı bilinmemektedir. Bostancıbaşısı Ağazade Abdülkadir Bey tarafından 1820 yılında tamir ettirilmiştir. 1928’de 330 liraya satılmıştır. 

Daye Hatun Camii: Sütannesi Hundi Hatun adına Fatih tarafından 1486’da yaptırmıştır. Bu cami hakkında17 Eylül 1940’ta, 75 sayılı şöyle bir karar verilmiştir.

“Su işleri Müdüriyeti tarafından müteahhidine ihale olunan Bosna köyündeki su bendi için taşa ihtiyaç olduğu makam-ı vilayetten bildirilmiş olduğundan Daye Hatun ve Veled-i Veliyyüddin Camilerinin duvar taşlarının satılması...”

Ve Fatih’in sütannesinin hayrı 76 numaralı kararla 19 Eylül 1940 tarihinde 50 liraya satılmıştır.

İsmihan (Esma) Sultan Camii: Sultan II. Selim’in kızı ve Sokollu Mehmed Paşa’nın eşi İsmihan Sultan vakfıdır. 13 Haziran 1938 tarihinde 763 numaralı kararla satılığa çıkarılmış; aynı gün 764 numaralı kararla 70 liraya satılmıştır.

Gülbahar Hatun Camii: Sultan II. Bayezid’in eşi ve Yavuz Sultan Selim’in annesiGülbahar Hatun tarafından 1451 yılında yaptırılmış, 21 Mart 1935’te 22 numaralı kararla 65 liraya Keresteci Cafer’e satılmıştır. 28 Eylül 1940’ta bakiyesi ile arsasının ayrı ayrı satılması hakkında 78 numaralı karar verilmiştir.

Alipaşa Mescidi: Semiz Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kışın musluklarından sıcak su akan nadir camilerden biriydi. 1941 yılında 3 numaralı kararla metre karesi 20 kuruştan satılmıştır.

Devam edeceğiz inşallah…

 

yeni akit

Google+ WhatsApp