Buteflika çöpe mi atılıyor?

Buteflika çöpe mi atılıyor?


Buteflika çöpe mi atılıyor?

 

 

Cezayir’de, felçli olmasından ve muhtelif sağlık sorunlarından dolayı cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirmekten zaten aciz olan Abdülaziz Buteflika’nın o makamda yer almasının sembolik anlamda olduğunu, gemiyi asıl cuntanın yürüttüğünü daha önce dile getirmiştik. Onun bu makama oturtulmasının amacı ise Cezayir’de askerî cuntanın değil sivil yönetimin hakim olduğu iddiasına gerekçe oluşturmaktan başka bir şey değil. 

Cunta, Buteflika’nın fiili olarak görevini yerine getirme kudretine sahip olmasına ihtiyaç duymadığı için onun sağlık sorunlarına rağmen beşinci kez aday olmasını istedi. Çünkü kutlamalara bile katılmaktan aciz olan Buteflika’nın yerine bir fotoğrafı konuyor, böylece eksikliği giderilmiş oluyordu. Ülkenin yönetimiyle ilgili toplantılara katılmasına zaten ihtiyaç duyulmuyordu. Onun cumhurbaşkanlığı makamında yer almasının tek amacı askeri cuntaya perde olmasıydı. 

Halkın tepkisi ve onun yeniden aday olmasına ısrarla karşı çıkması üzerine, tedavi ve kontrol için gittiği İsviçre’den dönmesinden sonra adaylığını çektiğini açıkladı. Onun böyle bir karar vermesinin gerçekte cuntanın geri adım atması anlamına geldiğini daha önce dile getirmiştik. Fakat Buteflika bir yandan da seçimi belirsiz bir tarihe erteleyerek kendi görev süresini uzattı. 

Halk buna da karşı çıktı ve gösterilere devam etti. Tepkilerin yayılması üzerine cunta daha önce bazı Arap diktatörlerin saltanatı terk etmesine neden olan şartların oluşmasına zemin hazırlamamak için ortamı yumuşatmaya vesile olacak bir adım atma yoluna gitti. 

Cezayir Savunma Bakanı Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, halkın talebinin haklı olduğu yönünde açıklama yaparak, anayasanın 102. maddesi gereğince Buteflika’nın artık cumhurbaşkanlığı makamını boşaltması gerektiğini söyledi. Çünkü cunta artık Buteflika’nın fotoğraflarıyla işin yürütülemeyeceğini, vitrinde bir değişiklik yapılmasının zorunlu olduğunu anlamıştı. 

Genelkurmay Başkanı, Buteflika’nın cumhurbaşkanlığı makamını boşaltmasından sonra Millet Meclisi Başkanı Abdülkadir bin Salih’in en az 45 gün süreyle geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi gerektiğini dile getirdi. 

Genelkurmay Başkanının bu açıklamayı yapmasının üzerinden fazla zaman geçmeden, 27 Mart Çarşamba günü, Cezayir’de iktidarı elinde bulunduran Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi’nin Merkez Kurulu üyelerinden ve partinin ileri gelenlerinden oluşan yaklaşık yüz kişi onu destekleyen bir açıklama yaptı. İktidar partisinin ileri gelenleri Ahmed Kayid Salih’in teklifinin kabul edilmesinin ülkeyi bekleyen önemli tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlayacağına dikkat çekti. 

Buteflika’nın cumhurbaşkanlığı makamından çekilmesi için gerekçe gösterilen, 102. madde ise cumhurbaşkanının vefatı veya görevini yerine getiremeyecek hale gelmesi durumunda Millet Meclisi başkanının en fazla doksan günlüğüne geçici cumhurbaşkanı olarak tayin edilmesini ve bu süre içinde seçim yapılmasını istiyor. 

Görüldüğü kadarıyla cunta, “mücahit lider, büyük lider” diye halka pazarlamaya çalıştığı Buteflika ile artık yola devam edemeyeceğini anladığı için onun görevini yerine getirmekten aciz olduğuna hükmetmiş ve emekli edilmesine karar vermiş durumda. 

Fakat halkın istediği sadece Buteflika’nın kenara çekilmesi değil ülkedeki sistemin değişmesi. Ülkenin askeri cunta tarafından değil halkın özgür iradesiyle seçilecek sivil bir yönetim tarafından yönetilmesi. Cunta acaba buna fırsat verecek mi? Çünkü cunta, Cezayir halkına gerçek anlamda seçme hakkının verilmesi, seçimlerin dürüstçe yapılması durumunda halkın İslamî duyarlılığa sahip birilerini seçeceğinden şüphe etmez. 

 

yeni akit

Google+ WhatsApp