BM 75. Genel Kurulu -1

BM 75. Genel Kurulu -1


BM, eski Milletler Cemiyeti’nin devamıdır. Milletler Cemiyeti görünüşte uluslar arası politikanın çerçevesini belirleyen bir üst uzlaşma kurumu gibi lanse ediliyordu. Gerçekte ise o zamanki emperyalist güçlerin kendi uygulamalarını dünya genelinde meşruiyete kavuşturma amacıyla kurdukları bir kurumdu. Dolayısıyla o zamanın güçlü devletlerinin dümen suyunda hareket ediyordu. O zamanın en güçlü devleti de Britanya Krallığı olduğundan Milletler Cemiyeti onun bir yan kuruluşu gibiydi. Aldığı kararlar ya Britanya Krallığı’nın ataklarının önünü açıyor, ya da uygulamalarını yasallaştırıyordu. Örneğin İngiltere 1917’de Filistin’i işgal etti. Milletler Cemiyeti 1922’de çıkardığı kararla o toprakları İngiltere’nin vesayetine verdi. Sanki orası babasının malıymış da istediğinin vesayetine verme hakkı varmış gibi!

BM, 1945’te İkinci Dünya Savaşı sonrasında kuruldu. Dolayısıyla bu savaştan galip çıkanların meşrulaştırma mekanizması olarak çalışacak yapıda kurulmuştur. Görünüşte, bu savaş bütün insanlığı ciddi şekilde sarstığından, bir daha insanlığın bu tür sarsıntılar, savaşlar yaşamaması için dünya genelinde adaleti hâkim kılmak, haksızlığa uğrayanların başvurabileceği bir merci oluşturmak, yeni bir Hitler çıkması ihtimaline karşı ileri gitmeye kalkışanların önlerini kesmek amacıyla kurulmuştur. Gerçekte ise savaş galiplerinin dünya üzerindeki hâkimiyetlerini “yasal” zemine oturtmak, onlarla uzlaşma içinde hareket etmeyenlerin tepesine sopa indirmek amacıyla kurulmuştur. Bu sebeple kurulmasından bu yana her zaman bir dışa yansıtılan resmi yüzü bir de yansıtılmayan yüzü olmuştur. 

BM Genel Kurulu tüm üye ülkelerin resmen temsil edildiği bir meclis sayılır. Bu mecliste üye ülkeleri temsilen sürekli toplantılara katılan daimi temsilciler var. Bunlar büyükelçi statüsündedir. Görüşülen konular hakkında ülkelerinin hükümetleriyle sürekli irtibat halinde olur ve aldıkları talimat doğrultusunda tavır belirler. Genel Kurul’un kararları tavsiye niteliğindedir, bağlayıcı değildir. 5 daimi 10 değişen, 15 üyeli Güvenlik Konseyi’nin kararları ise bağlayıcıdır. Fakat ilginçtir Filistin’in siyonist terör örgütleriyle o toprakların asıl sahipleri durumundaki Filistin halkı arasında paylaştırılmasına dair 181 sayılı Genel Kurul kararı uygulandığı halde, işgal rejiminin 1967’de işgal ettiği topraklardan çekilmesini isteyen 242 sayılı ve yine 1973 Savaşı sonrasında alınan ve 242 sayılı karara uyulmasını, dolayısıyla siyonist işgalcilerin 1967 Haziran Savaşı öncesi sınırlara dönmesini isteyen 338 sayılı Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için hiçbir yaptırım yapılmadı. 

Yılda bir kere devlet yöneticilerinin katıldığı Genel Kurul toplantısı düzenleniyor. Bu toplantı genellikle Eylül ayının 20’sinden sonraki günlerde gerçekleştiriliyor. Bu yıl da 75. Genel Kurul toplantısı düzenlendi. Bu yıl Genel Kurul başkanlığına Türkiye temsilcisi Volkan Bozkır seçilmişti.

Bu yılın Genel Kurul toplantısına dünya liderlerinin çoğu internet vasıtasıyla iştirak etti ve konuşmalarını dijital ortamda yaptılar. Bunun da birinci sebebi dünyada hâlâ ciddi şekilde etkisini sürdüren koronavirüs salgını idi. 

Yapılan konuşmalarda gündeme getirilen konular arasında da koronavirüs öncelikli bir konumdaydı. Bu konu Çin ve ABD arasında tartışmaya da neden oldu. ABD Başkanı Trump Çin’i koronavirüsü dünyaya yaymakla suçlayarak salgını durdurmadığı için Pekin yönetiminden hesap sorulması gerektiğini söyledi. Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nü de uygulamada Çin’e bağlı hareket etmekle suçlayarak bunların, başlangıçta virüsün insandan insana bulaşmadığını söyleyerek yanlış bilgilendirme yaptıklarını ve hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi için uyarıları yapmadıklarını dile getirdi. 

Çin’in BM nezdindeki Daimi Büyükelçisi Zhang Jun ise dünyanın şu an daha fazla kavgaya değil daha fazla dayanışma ve işbirliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

75. BM Genel Kurulu’nda ele alınan konular ve dile getirilen hususlar hakkında değerlendirmelerimize inşallah müteakip yazımızda da devam etmek istiyoruz. 

Google+ WhatsApp