Bizde ve dünya okullarında din dersleri

Bizde ve dünya okullarında din dersleri


Bizde ve dünya okullarında din dersleri

 

 

1950 öncesinde din eğitim ve öğretimi fiilen yasaktı!

Halkın memnuniyetsizliği ise görülmeyecek gibi değildi. Sonunda bazı iktidar milletvekilleri (tek parti olarak ortada sadece CHP vardı ve rakiplere müsaade edilmediği için sürekli iktidardı) bundan etkilendi. Halkın CHP’yi “dinsiz gibi”gördüğünü söylediler ve bu görüntüyü değiştirmek için bir şeyler yapmak gerektiği konusunda hükümete baskı yaptılar. 

Baskılar neticesinde 1949 yılında ilkokulların dördüncü ve beşinci sınıflarına haftada ikişer saat olmak üzere yeniden din dersleri okutulmaya başlandı, ancak bu dersteki başarı ya da başarısızlık sınıf geçmeyi etkilemeyecekti…

Yani aslında din (dersi) önemsenmiyordu: Din dersleri, yasak savma kabilinden konmuştu!

Din dersinden alınan notların sınıf geçmeyi etkilemesi için 1950 genel seçimlerinin yapılması, genel seçimler sonucunda CHP’nin iktidardan düşmesi ve Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi gerekiyordu.

Halk, 14 Mayıs 1950’de yapılan ilk özgür seçimde yılların “Devlet Partisi”CHP’ye büyük bir darbe vurdu…

CHP’nin aldığı seçim sonucu tam anlamıyla “hezimet”ti. Halk baskı ve şiddeti yönetim tarzı olarak benimseyip fukaralığı doğal sayan, dine bakışında ise “olmasa da olur” anlayışı sırıtan ve bu yüzden on sekiz sene “ezan gibi ezan”okutmayan, ayrıca dini eğitim kurumlarına kilit vuran CHP’yi reddetmişti.

Millet on sekiz yıllık uzun bir ayrılıktan sonra, Demokrat Parti sayesinde ezanıyla yeniden buluştu. Ardından inanç alanında özgürleşme hamleleri geldi. Bu arada din dersleri de okullarda ciddi ve etkili biçimde okutulmaya başlandı.

Halkın uzun bekleyişi zaferle sonuçlanmıştı!

1950’de ilkokulların dördüncü ve beşinci sınıflarında okutulan din dersleri birer saate indirildi, ancak din dersinden alınan notlar, tıpkı tarih dersinden alınan notlar gibi, sınıf geçmeye tesir edecekti.

1953 yılında ilköğretmen okullarının birinci ve ikinci sınıflarına ilk kez din dersi mecburiyeti getirildi. 1956-1957 öğretim yılında ise ortaokulların birinci ve ikinci sınıflarına din dersi mecburiyeti kondu. Bunu 1967-68 öğretim yılında lise ve dengi okulların birinci ve ikinci sınıflarına (isteğe bağlı olarak) din dersi konması takip etti. Liselerde din dersi isteğe bağlıydı, ama bu dersi seçen öğrenciler geçer not almak zorundaydılar. Yanı sınıf geçmeye etkisi vardı. 

1974-1975 Öğretim Yılında, ilkokulların dördüncü ve beşinci, ortaokulların birinci, ikinci ve üçüncü, liselerin birinci ve ikinci sınıflarına ahlâk dersi kondu.

1975-1976 Öğretim Yılında ortaokullar ile lise ve dengi meslek okullarının son sınıflarına isteğe bağlı olarak din bilgisi, aynı öğretim yılında lise ve dengi meslek okullarının son sınıflarına da ahlâk dersleri getirildi. 

Zaman zaman buna itirazlar oluyor. “Kökten Avrupacı” bazı kesimler, ne hikmetse bu konuda Avrupa’yı takip etmiyorlar.

Çünkü oralarda din eğitim ve öğretimi önemseniyor ve ciddi biçimde din dersleri veriliyor. Hatta bazı ülkelerde din dersini papazlar veriyor.

Avusturya’da ilk ve orta dereceli okullarda öğrenciler din veya ahlâk derslerinden birini seçmek zorundadır. Belçika’da devlet okullarında, ilk ve ortaöğretim boyunca öğrenci, haftada en az iki saat din dersi almak zorundadır. Danimarka’da din dersi ilköğretim okullarında zorunludur. Fransa’da kiliseler dini kurslar düzenlemekte ve dini eğitim vermekte özgürdür. Hollanda’da özel okullarda haftada iki saat din dersleri mecburiyeti vardır. Devlet okullarında ise din dersleri seçmelidir.

İngiltere’de din dersleri, ilk ve orta dereceli devlet okullarında düzenli dersler arasında yer alır. Ancak din eğitimi öğrenci velisinin isteğine bağlıdır.

İtalya’da din derslerini kontrol ve din bilgisi öğretmenlerinin tayini, Katolik Kilisesi’nin elindedir. 

Yunanistan’da din bilgisi dersleri, ilk ve orta dereceli okullarda mecburi dersler arasınddır. Müslüman azınlık okullarında ise İslam Dini’nin öğretilmesi serbesttir.

 

yeni akit

Google+ WhatsApp