Bir devşirme sadrazam!

Bir devşirme sadrazam!


Bir devşirme sadrazam!

 

 

Çok suçlandıkları, horlandıkları, “dönme/devşirme/hain” diye aşağılandıkları “devşirme sadrazam”lardan birine yakından bakmak istiyorum…

İlk adı: Bayo Sokoloviç… 

Milliyeti: Sırp/ Boşnak…

Dini: Hıristiyan…

Balkanlar’dan (Sırp ya da Arnavut kökenli) 1519 yılında devşirilip Edirne Sarayınagetirilmiş, Mehmed adı verilerek Müslüman-Türk kültürü ile yetiştirilmiştir. Ardından Enderununaalınmış, âdeta iğnenin deliğinden geçirilmiştir

1541’de Kapıcıbaşılığa yükseldi. 1546’da saray hizmetlerinde başarılı olanların dış göreve atanmaları yolundaki gelenek uyarınca, Kaptan-ı Derya’lığa yükseltildi. 

Görevde iken Trablusgarp Seferi’ne katıldı, İstanbul Tersanesini genişletti ve yeniledi. 1549’da vezirliğe yükselerek Rumeli Beylerbeyliğine atandı.

Nihayet Sadrazam olup devletin iki numaralı koltuğuna oturdu. 

Boyu iki metreyi aşıyordu ve bu yüzden ona “Tavil” (Uzun) Mehmed Paşadiyorlardı.(Osmanlı sadrazamları arasında kısa boy rekoru XVII. asır ortalarında lV. Mehmed’in vezirlerinden İpşir Mustafa Paşa ile II. Abdülhamid’in sadrazamı “Şapur Çelebi” lâkaplı meşhur Küçük Said Paşa’dır).

Herkesin bildiği ismini artık verelim isterseniz: Adıyla sanıyla ve şanıyla Sokollu Mehmed Paşa’dan bahsediyorum…

Hani şu, Osmanlı donanmasıİnebahtı’da (07 Ekim 1571) yanıp kül olduktan bir sene sonra dünyanın en güçlü donanmalarından birini inşa eden Sokollu Mehmed Paşa…

Biliyorsunuz İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlı Devleti koskoca bir donanma kaybetti: Ayrıca Kaptan-ı Derya (Deniz Kuvvetleri Komutanı) Ali Paşa başta olmak üzere pek çok yetişmiş denizci şehit düştü.

Sokollu Mehmed Paşa donanması zayıf bir Osmanlı Devleti’nin kanadı kırık kuşa döneceğini biliyordu. Bu yüzden hemen yeni bir donanma hazırlanmasını emretti. Fakat yeni Kaptan-ı Derya’nın buna bir itirazı vardı:

“Onca gemiyi inşa itmek içün sayısuz ağaç, donanımlarını tam ve tekmil yapmak içün arşınlarca halat, yelkenleri içün binlerce kulaç kavi bez, gemileri toplarla bezemek içün çelik ve dökümhane lâzımdur. İlla bu kadar kısa zamanda bunları oldurmanın mümkünatı yoktur.Bunca nevale tedarikine Osmanlı hazinesinin tamamı bile kâr etmez.”

Sokollu dik dik Uluç Ali Paşa’ya baktı: 

“Bak a Paşa!..” dedi, “Kaptan-ı Derya’sı olduğun devlet öyle muazzam bir devlettir ki, isterse bütün donanmanın demirlerini gümüşten, halatlarını ibrişimden, yelkenlerini atlastan yapabilir. Hangi geminin malzemesi yetişmezse, gel onu benden al!” 

“Büyük Devlet”in ekonomik gücünü görebiliyor musunuz? 

O sırada Venedik elçisinin geldiğini bildirdiler. Sadrazam Sokollu, çıkmaya davranan Kaptan-ı Derya Ali Paşa’yı durdurdu: “Kal ve gör, nasıl bir devlet idare ettiğini anla.”

Venedik elçisi girdi. Böbürlenme ihtiyacıyla İnebahtı Deniz Savaşı’nı hatırlattı. Sokollu Sadrazam gülümsüyordu: “Biz” dedi, “Kıbrıs’ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz İnebahtı’da bizi yenmekle, sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez, fakat kesilen sakal daha gür çıkar.”

Kim demiş “Devşirmeler haindir, Osmanlı Devleti’nin yıkılışına sebep oldular”diye?..

Osmanlı tarihinde, Sokollu Mehmed Paşa’dan daha fazla hizmet etmiş bir Türk sadrazam gösterebilir misiniz?

Binaenaleyh hizmet etnik kökene değil, imana ve kafaya bağlıdır. Analiz buna göre yapılmalıdır. 

 

yeni akit

Google+ WhatsApp