Bilişim uyanıklığı bilinç körelmesi

Bilişim uyanıklığı bilinç körelmesi


Zamanın tamamında, ya da bir günün yirmi dört saatinde hızlı ve baş döndürücü akan bir bilgi süreci yaşanıyor. Çık hızlı, ayak uydurulamayan. Bilişim araçları ellerinde olanlar her an yeni bir haberle, kısa süreli bir bilgi ile yüzleşiyorlar. Ekrana düşen bir anlık bilgi bir süre sonra yitiyor. Bunlar çok heyecanlandırıcı olsa bile, bir süre sonra kendi uzamında yitiyor. Aransa bile ulaşılamıyor. Ulaşılsa bile o an artık o bilgi veya haber eskimiş oluyor.

 

Bu hız insana düşünme zamanı bırakmıyor. Sadece o an için okunup geçiliyor. Yakın zamanda Filistin’deki dram acılarıyla ve dehşetiyle yaşandı, insanlar etkilendi, acı duydu, tepki verdi, sokaklara düştü, eylemlerde bulundu. Üzerinden çok geçmeden bir hafta on gün sonra bir durulma olunca her şey soğudu. Sanki hiç yaşanmamış gibi oldu. Öldürülen altmışın üzerindeki çocukların o vahşi görselleri belleklerde silindi. İnsan üzerinde bu denli etkili olan bir durumun, vahametin bu kadar erken unutulması, belleklerden silinmesinin üzerinde yeniden düşünülmeli. Neden böyle oluyor?

 

Sürekli akan bilgi, haber, yorum başka heyecanlar oluşturuyor. Bunların etkisi Filistin sorunu kadar olmasa da o dramların çok çabuk unutulmasına, belleklerden silinmesine neden oluyor. Sıradan diye bilinen haberlerin, olayların artık bir etki uyandırması beklenemez.

 

Çünkü her şey sıradan ve gelip geçici. İnsan bilincini oluşturacak derin bilgiden, düşünmeden, fikretmeden uzaklaştırıyor. Bir kitabın okunan sayfaları kitapların arasında kaldığı sürece, yeniden başvurulabiliyor. Bir kitabın başka zamanlarda da okunması gerekebiliyor. Kalıcı ve derinliği olan eserler zaman zaman yeniden okunur. Her okunuş yeni açılımlar sağlar. Bilişim dünyasında, dijide, okunanlar anlıktır. O an için okunur sonrası yoktur.

 

Eskilerin deyimiyle “malumatfuruşluk” diye bir kavram var. Bu kavram çok şeyi bilme, bilgi sahibi olma anlamına geliyor. Bellekte yığın hâlinde duran bilgidir sözü edilen. Bir de insan kavrayışının düşünme sonucu kavrayışı, yorumlayışı, derinlemesine ve analitik bakışı o bilgi anlam kazanır. Bu, aynı zamanda kişinin bilgi karşısında kendisini konumlandırma anlamına geliyor.

 

Üniversite hocalarının akademisyenlerin geneli, alanlarında malumatfuruşturlar. Çok şey bilirler. Fakat bu bilgiyi dönüştürmeden uzaktırlar. Akademinin dar alanına sıkışmamış olan entelektüeller düşünme gücüyle yorumlarda bulunurlar. Bunlar hem kendisinin derinlemesine düşünmesine neden olur, hem de okura ufuk kazandırır.

 

Kur’an-ı Kerim tefsirlerinde müfessirlerin, düşünme ile yorum gücü olanlar oradan çok şey elde ederler. Hem kendilerinin düşünüşü, hem de okurun ufkunu açıcı oluyor.

 

Her insan düşünen bir varlık. Bilgi ve yorum gücü olanlar insanlığın önünü açıyor.

 

Akademisyenlerin sadece bilgi istifi, malzeme hazırlayıcı olması bakımından elbette değerlidir. Onlar bir öğretmendir. Bilgiyi aktarır ve bilginin derin yorumlamasında bulunamaz.

 

Bilişim dünyasının bilgisi, genel geceliği, saman alevi gibidir. Anlık parlayışlar, duygu kabarmalarıyla o an için etkili olur. Sonrası yoktur.

 

Zamanın hızıyla birlikte akanlar insanı bir anlamda bilgi yoğunluğuna itiyor, insanı kendisini farkında veya değil bir bulamacın içinde buluyor.

 

Üstelik bu bilgi Batı düşüncesinin bir alaborasıdır. O, içten içe kendi ruhunu da insana boca ediyor ve sindiriyor. Kişi kendisini, kendisine ait olmayan bir başka dünyada buluyor.

 

Zamanın elbette doğal bir akışı var. Zaman kıymetli bir varlık. İnsan kendisini onun içinde var kılar, hayatına anlam kazandırır.

 

Her insan, insan olarak bir değer. Bilgi ve bilinçli olan insan çok daha farklı bir konumda olur. o, aynı zamanda gelişimiyle birlikte ister istemez, farkında olsun ya da olmasın bir sorumluluk da üstlenmiş oluyor. Elbette bu insanın özel bir yeri olur insanlık içinde. Özel insanlar her zaman için özel bir konuma sahiptirler.

Google+ WhatsApp