Bi durun, bi susun yahu!

Bi durun, bi susun yahu!


Sayın “Kemalist”ler!..

 

Sayın “solcu”lar, “komünist”ler, “ateist”ler!..

 

Sayın “laik”ler, “agnostik”ler, “sekülarist”ler!..

 

Ve muhterem  “dindar”lar!..

 

 

Ey imamlar, vaizler, hocalar, hafızlar!..

 

Ey gazeteciler, yazarlar, televizyoncular!..

 

Bi susun! Derin bir nefes alın!.. Vuruşmanıza biraz ara verin yahu!.. Azıcık rahatlayın ve rahatlatın!..

 

Her an her şeyi söylemeseniz, aklınıza geleni en galiz kelimelerle dökmeseniz olmaz mı? “Söylediğin söz doğru olsun, her doğruyu her yerde söylemeye hakkınız yok” hükmünü hatırlasanız da ağzınıza gelenlerin bazılarını yutkunsanız ne kaybedersiniz?

 

Zaten kimseyi döve döve kendinize benzetemezsiniz! Karşı tarafı aşağılayarak, yok sayarak, kırıp dökerek bir yere varamazsınız! Kimseyi değiştiremez, inancından, düşüncesinden, fikrinden vazgeçiremezsiniz!..

 

Vazgeçirmeyin de zaten, hatta vazgeçirmeye bile çalışmayın!

 

Allah insanları farklı farklı yarattı: Cinsiyetimiz farklı, fiziğimiz farklı, inancımız farklı, fikrimiz farklı, yolumuz farklı, yöntemimiz farklı, duruşumuz farklı, anlayışımız farklı olacak…

 

Bu hakkı insanlara Allah tanıdı: Allah’ın işine karışmayın! İnsanlara tanıdığı hakkı insanlardan almaya çalışmayın, buna asla kalkışmayın!

 

 

Diyeceğim şu ki, bu kadar bağırmayın!..

 

Hınçlanmayın!..

 

Kinlenmeyin!..

 

Siz kendi inancınız, düşünceniz istikametinde yürürken, başkalarının da kendi inancı ve düşüncesi istikametinde yürüme hakkı olduğunu unutmayın…

 

Sizin yolunuzdan yürümeyenlere saldırmayın! 

 

Bu sınırsız öfkenizle kimseyi etkileyemezsiniz.

 

 

Üstelik kalbinize yazık!

 

“İnsan” olmak böyle bir şey değil.

 

Biraz soluklanın!.. Biraz dinlenin!.. Biraz sabredin!.. Biraz tahammül edin!.. Hatta biraz gülümseyin! 

 

Unutmayın ki, demokrasi aynı inançta, aynı fikirde olmayanların “birlikte yaşama” azminin ürünüdür…

 

Ayrıca insanlığın asgarî müştereği “tahammül”dür.

 

Bir zamanlar Mehmed Âkif’in inancına tahammül edemedik, Mısır’a kaçırdık!

 

Bir zamanlar Nazım Hikmet’in komünistliğine tahammül edemedik, Sovyetler Birliği’ne kaçmak zorunda bıraktık!

 

Sabahattin Ali’yi Sinop Zindanı’na kapattık!

 

Bediüzzaman’ı sürgünden sürgüne, zindandan zindana dolaştırdık!

 

Necip Fazıl’ı sürüm sürüm süründürdük!

 

Ne geçti elimize? Bugün solcular Necip Fazıl’ın, dindarlar ve sağcılar Nazım Hikmet’in şiirlerini miting meydanlarda okuyorlar.

 

Rahat bırakın insanları! Kim ne düşünecekse burada düşünsün, ne söyleyecekse burada söylesin, ne yazacaksa burada yazsın!

 

İsteyen alsın istemeyen almasın.

 

Şiire şiirle, nesre nesirle, fikre fikirle karşılık verilsin: Kimse kimseyi damgalamasın, hışımla kimsenin üzerine gidilmesin, farklı fikirler iftira ile isnatla bastırılmaya kalkışılmasın.

 

Hukuk var, kanun var, nizam var: İfrat edenlerin yakasına zaten bunlar yapışıyor.

 

Bi durun siz!.. Bi susun yahu!

Google+ WhatsApp